Dotacje dla świętokrzyskich firm

Dotacje dla świętokrzyskich firm

Ruszyła druga w tym roku edycja konkursu 2.5. Przewiduje on wsparcie dużych projektów inwestycyjnych sektora MŚP zakładających zmiany w procesie produkcyjnym czy wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług.

 

Działanie 2.5 pozwala na finansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia na potrzeby działalności gospodarczej. Umożliwia również zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R. Skierowane jest do mikro, małych i średnich firm.

 

Termin naboru wniosków: 30 grudnia 2016 – 20 stycznia 2017

 

Poziom dofinansowania:

  • 55% dla mikro i małych firm
  • 45% dla średnich przedsiębiorstw

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 10 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • roboty budowlane
  • leasing finansowy

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza