Wspracie cyfryzacji i produkcji w Wielkopolsce

Wspracie cyfryzacji i produkcji w Wielkopolsce

Działanie 10.02 skierowane jest do firm sektora MŚP działających na terenie miasta Konin, w powiecie konińskim, kolskim, słupeckim i tureckim. Firmy mogą otrzymać wsparcie na inwestycje produkcyjne, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, rozwój infrastruktury turystycznej lub promocję zagraniczną.

Termin naboru wniosków: 1 czerwca - 31 sierpnia 2023

 
Poziom dofinansowania:

  • 45% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
  • lub 70% w ramach pomocy de minimis

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 250 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania – 8 000 000,00 PLN

 
Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe - zakup, wytworzenie, montaż, instalacja i uruchomienie
  • wartości niematerialne - zakup i wdrożenie, 
  • roboty i materiały budowlane
  • udział w targach i misjach
  • usługi doradcze w tym informatyczne i programistyczne
  • szkolenia

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie RPO:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza