Analizy i raporty

Czy masz pewność, że Ty i Twoi pracownicy podejmując codzienne decyzje opieracie je na rzetelnych informacjach?

Nawet jeśli intuicja Cię nie zawodzi, warto poprzeć ją konkretnymi faktami. Dostarczy ich rozwiązanie analityczne Business Intelligence, dostępne w ramach pakietu Comarch ERP XL.

Szybki i wygodny dostęp do informacji

  • Raporty dostępne w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
  • Proste, samodzielne tworzenie raportów za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”),
  • Kilkadziesiąt predefiniowanych, gotowych do zastosowania analiz, dostępnych w standardzie,
  • Automatyczne powiadomienia i alerty e-mail o wszelkich nieplanowanych odchyleniach,
  • Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne narzędzie pracy dla osób pracujących poza biurem.

Pakiet I i II

Specjalnie dla użytkowników Comarch ERP XL stworzyliśmy rozwiązanie klasy Business Intelligence dopasowane do potrzeb tej grupy klientów. Dzięki automatycznej integracji z oprogramowaniem źródłowym mogą oni korzystać z dostępu do gotowego zestawu raportów w ramach narzędzia dostępnego przez pulpit - Księgi Raportów. Dodatkowo użytkownicy mogą tworzyć swoje własne analizy ad-hoc, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Aby poszerzyć możliwości analityczne firm, istnieje również możliwość zakupu dostępu do nowoczesnego narzędzia dostępnego przez przeglądarkę internetową - Comarch BI Point. Dzięki niemu, menadżerzy oraz osoby decyzyjne, na bieżąco monitorują funkcjonowanie biznesu za pomocą dashboardów, czyli interaktywnych kokpitów menadżerskich.

Comarch ERP XL BI Point Start

Aby zapewnić użytkownikom Comarch ERP XL jeszcze większe możliwości analityczne wprowadziliśmy na rynek nowy produkt Comarch ERP XL BI Point Start gwarantujący dostęp do bieżących analiz firmy w każdym miejscu na świecie o każdej porze.

Comarch ERP XL BI Point Start integrując się z systemem operacyjnym Comarch ERP XL umożliwia analizę danych firmy w oparciu o nowoczesną platformę raportową Comarch BI Point.

W jej ramach użytkownicy mogą korzystać z interaktywnych dashboardów, budować swoje własne raporty ad-hoc, wymieniać się informacjami z pozostałymi użytkownikami platformy za pomocą funkcjonalności komentarze czy budować zestawienia w oparciu o zewnetrzne źródła danych dzięki mechanizmowi wieloźródłowości. To wszystko jest możliwe również na tabeltach i smartfonach za sprawą mobilności rozwiązania. Dodatkowo już na starcie nasi użytkownicy otrzymują zestaw 7 dashboardów oraz 46 raportów bazujących o dane z obszarów sprzedaży, zakupów, zamówień, magazynów, płatności oraz HR. 

Nowe rozwiązanie zastąpiło obecny do tej pory na rynku, produkt XL BI Start, który opierał swoją pracę o Księgę Raportów. Dla dotychczasowych użytkowników XL BI Start przejście na nowy produkt jest bezpłatne. Dodatkowo, wszystkie raporty z których korzystano w Księdze Raportów mogą zostać łatwo przeniesione dzięki udostępnionemu migratorowi raportów

Comarch BI Point

To najnowsza aplikacja Comarch Business Intelligence, która skierowana jest do kadry zarządzającej, analityków, jak i działu controllingu finanasowego w przedsiębiorstwie. Celem, jaki postawilismy sobie przy jego tworzeniu było powstanie rozwiązania mozliwie najbardziej intuicyjnego i przyjaznego użytkownikowi. Szczególną uwagę zwrócilismy na prostotę obsługi, eleganckie formy graficzne i dostępność na różnych urządzeniach. 

Wszystkie funkcje aplikacji są dostepne przez internet, więc z dowolnego miejsca na świecie użytkownik ma dostęp do swoich i udostępnionych przez innych informacji za pomocą komputera, jak również urzadzeń mobilnych.

Dowiedz się więcej o Comarch BI Point

Sprzedaż internetowa

Pełna i prosta integracja systemu Comarch ERP XL z oprogramowaniem sklepu internetowego Comarch e-Sklep oraz z portalami aukcyjnymi

Dowiedz się więcej

Sprzedaż internetowa w Comarch Optima

Kompleksowy controlling - wiedza o każdym obszarze działalności firmy

Handel i logistyka

Dzięki wsparciu tego obszaru możesz kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów.
W ramach obszaru Logistyka istnieje także możliwość prowadzenia analiz w oparciu o wybrane dane GUS.

CRM
Ten obszar daje Ci wiedzę o efektywności w poszczególnych etapach kampanii marketingowej oraz umożliwia kontrolowanie przychodów, kosztów i ilości sprzedawanych towarów w ramach kampanii. Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej.
Wyniki operacyjne
Dostęp do informacji na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów, w rozbiciu na dowolne kategorie (rodzaj kosztu, Miejsce Powstawania Kosztów, projekt itp.). Daje to pełen obraz zawsze aktualnych wyników finansowych firmy i znacznie ułatwia planowanie i rozliczenia podatkowe.
Płatności
Wiedza o stanie i strukturze płatności ma istotne znaczenie dla zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Obszar Płatności umożliwia raportowanie i analizę zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy. Pozwala także na dokładną kontrolę historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także na bieżącą kontrolę należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni).
Księgowość
Daje możliwość pełnej analizy obrotów i sald na kontach księgowych oraz tworzenia zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Obroty i salda mogą być analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Jednocześnie użytkownik ma wgląd w zestawienia księgowe tworzone w systemie Comarch ERP XL, np. w bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence zyskują wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.
Produkcja
W ramach tego obszaru uzyskasz pełną informację na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie. Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko zareagować na wszelkie usterki techniczne poszczególnych maszyn, odchylenia od planu czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy. Wpływa to wprost na podejmowanie trafnych decyzji i pozwala natychmiast reagować na wszelkie nieprzewidziane w planie okoliczności.
Wizyty i transport
Obszar wspiera dokładną analizę wysyłek paczek i dokumentów oraz wizyt handlowych i wydatków pracowników. W ramach niego możliwe jest m.in. prowadzenie analiz wysłanych firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem kryterium czasu konkretnego spedytora, rodzaju transportu itp. Dodatkowo obszar wspomaga także CRM, analizując w bardzo precyzyjny sposób wizyty Twoich handlowców u klienta. Analizy tego typu dotyczyć mogą wielu czynników opisujących działania handlowe prowadzone w terenie, np. kosztów i przychodów, liczby ofert odrzuconych, czasu dojazdu itp. Współpraca obszaru Wizyty i transport z obszarem CRM jest także widoczna w obrębie analiz dotyczących pracowników, jak np. analiza ich wydatków na delegacje.
Business scorecard
Zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi „barometrami” kondycji firmy. Stała analiza wartości  oraz trendu tych wskaźników, i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli Ci łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy.
Budżetowanie
Pomoc w określaniu i realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu.
Data mining
Możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np.: analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów.
Wykorzystywanie najnowszych rozwiązań

Prezentowane powyżej Analizy Business Intelligence mogą zostać uruchomione na wielu systemach operacyjnych, w tym rownież systemie Windows 11.

Comarch ERP XL jest dostępny również w wersji chmurowej (online).

Zawsze aktualny i zgodny z przepisami. Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu.

Więcej o Comarch ERP XL w Chmurze

Testuj Comarch ERP XL

Zobacz Demo

Pobierz aktualny cennik

Pobierz cennik

Gdzie kupić

Partnerzy i Chmura Comarch

System Comarch ERP XL dystrybuowany jest dwoma kanałami sprzedaży:

Comarch Cloud Portal
Partnerzy Comarch

Dzięki Liście Partnerów Comarch znajdziesz sprawdzoną firmę z Twojej okolicy wdrażającą nasze rozwiązania.

Nasi klienci

Z programu Comarch ERP XL korzysta już ponad 5500 firm, z różnych branż i sektorów rynku.

Przeczytaj referencje

Przeczytaj case study

Obejrzyj filmy o tym jak Comarch ERP XL usprawnia pracę naszych Klientów: Wideoreferencje i wdrożenia.

Informacje handlowe

Sprawdź dlaczego Comarch ERP XL jest dobrą inwestycją:

Gwarancja zwrotu z inwestycji w ERP

Pobierz cennik

Zobacz jak uzyskać wsparcie w finansowaniu zakupu oprogramowania: Finansowanie zakupu.

Poznaj aktualne Promocje.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.

Zadaj pytanie

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza