Comarch MyPoint - monitoruj efektywność pracy

Ocena produktywności

Comarch MyPoint to narzędzie analityczne, oferujące szybką i przejrzystą weryfikacje pracy użytkowników korzystających z systemu Comarch ERP Optima. Rozwiązanie MyPoint umożliwia wizualizację danych, pochodzących z dwóch kluczowych obszarów: statystyk wystawianych dokumentów oraz wyników pracy użytkownika.

Dzięki narzędziu Comarch MyPoint  sprawdzisz jak efektywnie realizowane są procesy w Twojej firmie, w ramach korzystania z Comarch ERP Optima, a w grudniu 2019 w Comarch ERP XL. 

Cennik i zakup Comarch MyPoint

Narzędzie analityczne umożliwia:

 • Monitorowanie efektywności pracy firmy, korzystającej z Comarch ERP Optima
 • Monitorowanie trendu produkcyjności w poszczególnych okresach czasu, przez kadrę zarządczą.
 • Kontrolowanie monitorowanie pracy operatorów w biurach rachunkowych – możliwość przełączania się między bazami firmowymi.
 • Kontrolowanie własnej produktywności, osiąganej w danym okresie czasu, przez pracownika.

Comarch MyPoint to narzędzie wizualizacji, które za pomocą 3 poniższych pulpitów menadżera prezentuje obszary analityczne takie jak:

Moja praca

Zestawienie prezentujące w przystępny, graficzny sposób, dane liczbowe opisujące pracę zalogowanego operatora, w danym okresie czasu. Pracownik może w ten sposób kontrolować własną efektywność pracy.

Z kolei możliwość weryfikacji czasu pracy i operacji na dokumentach w danym obszarze, pozwala na zaobserwowanie gdzie występują tzw. wąskie gardła, czyli z jakim typem dokumentów pracownik ma największe trudności.

Statystyki dokumentów

Zbiorcze wyniki efektywności, prezentujące  jak sprawnie realizowane są procesy w kontekście dokumentów. Pozwalają na weryfikacje wydajności pracy w poszczególnych obszarach takich jak:
 • Handel, 
 • Kadry,
 • Księgowość,
 • Magazyn,
 • Płatności,
 • Rejestr VAT,
 • Środki Trwałe.
Czytelny wykres przedstawia, na których obszarach operacje na dokumentach zajmują najwięcej czasu. Zestawienie zawiera również porównanie wydajności w stosunku do okresu poprzedniego. Pozwala to na monitorowanie trendu i szybkie dostrzeżenie ewentualnych spadków wydajności.

Praca użytkowników

Pulpit menadżera pozwalający na weryfikacje i monitorowanie wyników pracy poszczególnych użytkowników Comarch ERP Optima. Funkcjonalność pozwala na monitorowanie czasu pracy w systemie, efektywności w poszczególnych godzinach oraz średnich wyników produktywności operatorów.

Zestawienie dostarcza przejrzystą informację w których przedziałach godzinowych wydajność pracy jest najwyższa. Dzięki możliwości wyboru różnych operatorów, pulpit umożliwia sprawdzenie czy w trakcie zalogowania w systemie Comarch ERP Optima, pracownik podejmuje operacje wystawienia lub modyfikacji dokumentów.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza