Cloud computing zagościł w biznesie na dobre. W dzisiejszych czasach przedsiębiorca może zrealizować z wykorzystaniem chmury niemal wszystkie swoje procesy biznesowe. To łatwiejsze, szybsze i tańsze niż używanie tradycyjnych metod.

W ostatnich latach na polskim rynku obserwujemy znaczący rozwój usług doprzetwarzania danych w chmurze. Zjawisko to ma szczególne znaczenie w sektorze małychi średnich przedsiębiorstw (MSP).

DLACZEGO AKURAT CHMURA?

Cloud computing umożliwia firmom sektora MSP dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych, których wdrożenie w modelu tradycyjnym byłoby nieosiągalne z powodu wysokich kosztów. Wykorzystanie tych samych rozwiązań w modelu usługowym pozwala zaoszczędzić nie tylko środki ponoszone na inwestycje w infrastrukturę, ale także czas niezbędny na ich wdrożenie.

Popularność chmury rośnie, a wraz z tym upadają kolejne mity dotyczące wynajmu oprogramowania. Zdarza się, że firma nawet nie jest świadoma, iż w swojej codziennej pracy wykorzystuje model cloud computing – to pokazuje, jak bardzo naturalna staje się chmura w dzisiejszym świecie. Z oprogramowania oferowanego w modelu cloud korzystają firmy każdej wielkości, ale oczywiście najpowszechniej sięgają po nie przedsiębiorstwa w segmencie MSP. Według badań przeprowadzonych przez PMR aż 64% małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z chmury.

I to takim podmiotom, które nie posiadają własnego serwera, chmura stwarza okazję do obniżenia bariery wejścia oraz rozłożenia kosztów w czasie. W przypadku korzystania z rozwiązań IT w modelu usługowym koszty te w dużej mierze zostają przeniesione z użytkownika na dostawcę oprogramowania, który odpowiada za jego aktualizacje, skuteczne zabezpieczenie danych, utrzymanie odpowiedniej wydajności i 24-godzinny dostęp do aplikacji. Przedsiębiorstwo nie ponosi w tej sytuacji kosztów związanych z rozbudową własnej infrastruktury IT i jej utrzymaniem. Zaoszczędzone w ten sposób zasoby finansowe i personalne przedsiębiorstwo może wykorzystywać do rozwoju swojej głównej działalności.

W CHMURZE ZNACZY MOBILNIE

Chmura jest też coraz bardziej popularnym sposobem przechowywania i udostępniania danych. Głównej przyczyny tak wysokiej dynamiki wzrostu popularności tej formy przechowywania zasobów można doszukiwać się w zmianie schematu wykonywania pracy. Dziś coraz częściej pracownicy wykonują swoje zadania zdalnie, czemu sprzyja rosnąca popularność urządzeń mobilnych. Smartfony czy tablety są obecnie na tyle zaawansowane technologicznie, że stanowią dobrą alternatywę dla komputerów osobistych. Potrzebę zagospodarowania tego rynku dostrzegają również producenci oprogramowania oferowanego w modelu usługowym, którzy systematycznie rozwijają ofertę aplikacji dedykowanych na urządzenia mobilne. To bardzo duże udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy są mobilni i wymagają stałego dostępu do kluczowych informacji związanych z prowadzoną działalnością.

Chmura to przede wszystkim rozwiązanie największego problemu mobilnej pracy, jakim jest synchronizacja danych pomiędzy urządzeniami. W przypadku pracy zamiennie na komputerze, smartfonie i tablecie występuje konieczność wymiany danych pomiędzy tymi urządzeniami. Wymiana ta powinna być płynna i nie wymagać ingerencji użytkownika. Zapewniają to usługi do przechowywania plików w chmurze, które umożliwiają synchronizację danych pomiędzy wieloma urządzeniami. W tych warunkach możemy mieć dostęp do naszych danych praktycznie z każdego miejsca na ziemi, a jedynym czynnikiem, który determinuje taką możliwość, jest dostęp do Internetu.

BEZPIECZEŃSTWO TO PODSTAWA

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy przechowywanie cennych danych w chmurze jest bezpieczne? W chmurze, czyli tak naprawdę gdzie? Zazwyczaj nasze dane przechowywane są w nowoczesnych centrach danych wyposażonych w wiele warstw zabezpieczeń. Standardy bezpieczeństwa stosowane w profesjonalnych centrach danych znacznie przekraczają możliwości pojedynczej firmy. Systemy przetwarzające dane muszą pracować w określonych warunkach gwarantujących ich niezawodność i wydajność. W Comarch Data Center osiągnięto to dzięki zastosowaniu m.in. awaryjnego zasilania, systemów UPS, systemów ochrony przeciwpożarowej oraz klimatyzacji zapewniającej optymalną temperaturę i wilgotność do pracy urządzeń. Istnienie ośrodków w różnych lokalizacjach geograficznych pozwala oferować architekturę rozproszoną obejmującą ośrodek podstawowy i zapasowy. Zadaniem ośrodka zapasowego jest zapewnienie dostępności systemów w przypadku awarii lub zniszczenia ośrodka podstawowego. Architektura stosowana przez Comarch zapewnia redundancję najważniejszych urządzeń oraz łączy dostępowych. W każdym ośrodku Comarch Data Center wykorzystywane są łącza pochodzące od czterech niezależnych operatorów, co minimalizuje ryzyko niedostępności systemów w przypadku awarii pojedynczego łącza. Te zabezpieczenia dają gwarancję, że wysyłanie i przechowywanie plików w chmurze jest bezpieczne.

CZEGO MOŻEMY OCZEKIWAĆ OD USŁUGODAWCY?

Przeniesienie oprogramowania na serwery dostawcy powoduje, że konieczność tradycyjnego wdrożenia systemu praktycznie przestaje istnieć. W przypadku najprostszych usług wystarczy je po prostu zamówić, zalogować się przez przeglądarkę internetową i pracę można zacząć „z marszu”. W zakresie bardziej złożonego oprogramowania klient potrzebuje najczęściej wstępnej konfiguracji lub szkolenia. Zaletą dla klientów jest to, że o ich system 24 godziny na dobę dba cały sztab inżynierów w centrum danych. Ich zadaniem jest stały monitoring działania infrastruktury, a także wgrywanie nowych wersji oprogramowania, dzięki czemu procesy te są dla przedsiębiorcy całkowicie transparentne. W przypadku usług w chmurze oferowanych przez Comarch klient ma zapewnione wielokanałowe wsparcie konsultantów (e-mail, telefon, chat, forum), dzięki czemu w dowolnej chwili może zadać pytanie i bardzo szybko otrzymać podpowiedź specjalisty. Warto także wspomnieć o profesjonalnej sieci partnerów Comarch ERP, którą tworzy kilkaset wyspecjalizowanych firm w całej Polsce, gotowych lokalnie wesprzeć klienta w uruchomieniu rozwiązania w chmurze.

KUPNO, WYNAJEM CZY HYBRYDA?

W wielu przypadkach przedsiębiorstwa nie chcą przenosić wszystkich procesów do chmury, ale jednocześnie chciałyby wykorzystywać możliwości, jakie daje ta technologia. W takich sytuacjach idealnym wyjściem jest stosowanie rozwiązania połączonego(tzw. hybrydy). Przykładem hybrydy jest choćby system klasy ERP zainstalowany na firmowym serwerze i e-sklep hostowany u dostawcy albo backup danych w chmurze na wypadek awarii firmowych serwerów. W tej konfiguracji część oprogramowania funkcjonuje lokalnie na komputerach firmy, a część jest przeniesiona na zewnętrzne serwery usługodawcy. Dla kogo zatem jest hybryda? To rozwiązanie najlepsze dla firm, które nie zdążyły jeszcze całkowicie przekonać się do chmury i kluczowe procesy nadal wolą obsługiwać przy pomocy tradycyjnych narzędzi. Inną barierą całkowitego przejścia na rozwiązania chmurowe mogą być niedawno poniesione inwestycje na własne serwery, które jeszcze nie zdążyły się zwrócić. Hybryda umożliwia także wykorzystanie zakupionego już oprogramowania i włączenie do pracy osób działających zdalnie, dzięki wykorzystaniu narzędzi do synchronizacji danych w chmurze lub pracy grupowej na plikach.

KLUCZOWY JEST WYBÓR DOSTAWCY

Na rynku funkcjonuje wiele podmiotów oferujących usługi w modelu cloud computing. Jak zatem wybrać dostawcę, który będzie optymalny dla naszych potrzeb? Wybierając miejsce, w którym będą składowane nasze cenne dane, powinniśmy kierować się przede wszystkim renomą usługodawcy. Warto sprawdzić, ilu ma klientów, jakie są ich opinie i czy posiada referencje. Ważne jest również miejsce przechowywania danych, ponieważ to od niego zależy, jakim systemem prawnym zostaną objęte nasze dane. System ten chroni lub nakłada na usługodawców dodatkowe obowiązki. Z tego względu warto ze szczególną uwagą analizować zapisy umów z zagranicznymi podmiotami, których systemy prawne nie są nam znane. Kluczowym elementem przy wyborze dostawcy chmury są również zabezpieczenia chroniące transmisję danych, aby podczas przepływu (do chmury, z chmury i wewnątrz chmury) nie były one narażone na podsłuchanie, przechwycenie czy wyciek. Równie ważne jak bezpieczeństwo są kwestie formalne. Przed zawarciem umowy  

z usługodawcą warto sprawdzić zawarty w niej okres wypowiedzenia – najlepiej niech będzie on miesięczny. W przypadku relatywnie tanich usług okres ten może wynieść maksymalnie 12 miesięcy. Punktem wartym uwagi jest również zakres odpowiedzialności zapisany w umowie. Warto zweryfikować, gdzie kończy się odpowiedzialność dostawcy, a zaczyna użytkownika.

DOKĄD ZMIERZA CHMURA?

Cloud computing w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw rozwija się niezwykle dynamicznie i wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach usługi w chmurze wybierać będzie coraz więcej użytkowników. Wydatki na rozwój technologii w skali globalnej mogą wzrosnąć z 16,5 mld w roku 2009 do 55,5 mld w 2014. Według analityków IDC w kilku kolejnych latach rynek cloud computingu będzie rósł średniorocznie o 36%, czyli 9 razy szybciej niż cały rynek usług IT.

PODSUMOWUJĄC

Wiele firm coraz częściej wykorzystuje chmurę, aby usprawnić współpracę z partnerami i klientami – integracja pracowników z odległych od- działów, praca zdalna, współdzielenie zasobów, automatyzowanie prostych zadań w przedsiębiorstwie i przenoszenie ich do chmury to już zjawisko powszechne.

Jacek Słowik, Business Development Manager Comarch Cloud

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2014.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza