Dlaczego Comarch ERP?

Wybór systemu poprzedzono szczegółową analizą rynku, po której zarząd podjął decyzję o zakupie systemu Comarch ERP XL i współpracy z Partnerem Comarch – firmą Kotrak Bis, która miała duże doświadczenie wdrożeniowe w firmach produkcyjnych i w dostosowywaniu systemu Comarch ERP XL do specyficznych potrzeb klienta.

Podczas wyboru systemu wzięto pod uwagę głównie:

 • możliwość maksymalnej automatyzacji i integracji procesów,
 • elastyczność i możliwość dostosowania systemu do potrzeb firmy,
 • wydajną pracę on-line na wspólnej bazie, we wszystkich 6 lokalizacjach,
 • dostępność zaawansowanych i jednocześnie prostych w obsłudze narzędzi raportujących i analitycznych,
 • możliwość integracji z systemem automatyki produkcji i dalszej rozbudowy systemu,
 • value for money, czyli konkurencyjne koszty w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami.
   

De Heus sp. z o.o. zdecydował się na wybór Comarch ERP XL również z powodu zgodności systemu z polskim prawem gospodarczym i gwarancją aktualizacji systemu do wszelkich zachodzących w nim zmian. Wdrożenia w innych krajach wykazały, że system można również łatwo dostosować do prawnych wymogów innych krajów. Tam, gdzie jest to trudne, robimy połączenia z lokalnymi systemami księgowymi

Piotr Łuczak, członek zarządu De Heus Polska sp. z o. o. 

 - System Comarch ERP XL wybraliśmy ze względu na jego otwartość, możliwości integracji z innymi rozwiązaniami, co było wymogiem koniecznym. Równie ważna była szeroka funkcjonalność dostępna w standardzie. Od systemu ERP oczekiwaliśmy stabilności, gwarancji zgodności z przepisami i zapewnienia rozwoju kolejnych wersji. Comarch ERP XL daje nam to wszystko.

Efektywne i przejrzyste wdrożenie

Samo wdrożenie przeprowadzone było w kilku etapach. Implementacja modułów księgowości, środków trwałych oraz kadr i płac w centrali trwała trzy miesiące. Natomiast wdrożenie modułów odpowiedzialnych za logistykę i produkcję (zamówienia, sprzedaż, import) w każdym z 7 zakładów produkcyjnych to okres 4 miesięcy. W dalszej kolejności wdrożono narzędzia Business Intelligence.

Azjatyckie wyzwanie

Comarch ERP XL to nie tylko wdrożenie w polskim oddziale De Heus. System Comarch dzięki korzyściom jakie przyniósł firmie w Polsce, znalazł uznanie w centrali firmy w Holandii, a ta rekomendowała jego wdrożenie w oddziałach De Heus w Wietnamie i RPA. Roll-out systemu do Wietnamu również powierzono spółce Kotrak Bis, która z sukcesem przeprowadziła wdrożenie w polskim oddziale De Heus.

Wdrożenie w Wietnamie objęło następujące obszary biznesowe: handel-sprzedaż, zamówienia, produkcję, księgowość, CRM, projekty, środki trwałe oraz Business Intelligence. Podobnie jak we wdrożeniu w Polsce, głównym celem implementacji nowego systemu była konsolidacja danych pochodzących z dwóch odrębnych spółek i zintegrowane zarządzanie 4 zakładami produkcyjnymi. Również w odległej Południowo-Wschodniej Azji system sprostał postawionym zadaniom i po wdrożeniu De Heus LLC zanotowało liczne korzyści biznesowe takie jak m.in. możliwość bieżącego raportowania danych do centrali, podwyższenie poziomu obsługi klienta, dzięki pełnej i powszechnie dostępnej informacji o jego preferencjach, zamówieniach i historii kontaktów, czy też optymalizację wykorzystania zasobów produkcyjnych, dzięki precyzyjnemu ich bilansowaniu. Jako że De Heus Wietnam szybko się rozwija, w ciągu ostatnich 2 lat zostały podłączone kolejne 4 fabryki do systemu Comarch ERP XL.

Biznesowe korzyści

De Heus sp. z o. o. wyniósł wiele biznesowych korzyści z wdrożenia Comarch ERP XL. Jako kluczowe możemy wymienić:

 • zintegrowanie danych w rozproszonej strukturze organizacyjnej,
 • możliwość tworzenia ad hoc zaawansowanych analiz i raportów przez osoby biznesowe bez angażowania działu IT,
 • prognozowanie wskaźników ekonomicznych i kontrola realizacji strategii firm,
 • bieżąca kontrola przychodów i kosztów w podziale na poszczególne oddziały,
 • szybki przepływ informacji i centralna kontrola nad procesami zachodzącymi w oddziałach i fabrykach,
 • dostęp do aktualnych danych o kontrahentach, w tym szczególnie w zakresie rozliczeń, limitów kredytowych oraz historii transakcji,
 • łatwe administrowanie systemem z poziomu centrali dzięki terminalom.

Piotr Łuczak, członek zarządu De Heus Polska sp. z o. o.

 - System Comarch ERP XL zapewnia nam integralność danych, automatyzację procesów oraz wsparcie w podejmowaniu decyzji w oparciu o analizy operacyjne (sprzedaż, zakupy, magazyn, produkcja) i finansowe.

Sukces w dalekiej Afryce

Podobna historia zachodzi także w przypadku wdrożenia Comarch ERP XL w RPA, gdzie De Heus Feed Ltd. powstała z połączenia trzech firm. Dwie z nich posiadały dwa różne systemy informatyczne, a trzecia nie posiadała żadnej platformy ERP. Również i tu specjalistom z Comarch ERP i Kotrak Bis udało się zintegrować i zautomatyzować procesy połączonych spółek. Ważnym obszarem na którym firma zanotowała korzyści, było zarządzanie procesem produkcyjnym w 4 rozproszonych fabrykach, optymalizacja kosztów przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości wytwarzanych produktów (zgodnie z recepturami otrzymywanymi z Centrali) oraz wsparcie procesu decyzyjnego we wszystkich aspektach zarządzania przedsiębiorstwem (sprzedaż, produkcja, zamówienia, finanse i księgowość).

Wdrożenie z wyróżnieniem

Wdrożenie w polskim jak i zagranicznych oddziałach De Heus, można rozpatrywać w kategoriach sukcesu głównie z racji skomplikowanego charakteru samej implementacji. Comarch ERP oraz specjaliści z firmy partnerskiej Kotrak Bis, musieli zmierzyć się nie tylko ze złożoną strukturą samego przedsiębiorstwa, na którą składały się liczne podmioty i zakłady produkcyjne, ale z faktem, że równolegle do procesu wdrożenia, firma przechodziła zmiany restrukturyzacyjne, które zaowocowały dodaniem do układanki kolejnych podmiotów. De Heus sp z o.o. z pełnym przekonaniem rekomenduje go firmom o podobnej wielkości i branży oraz o międzynarodowym charakterze działalności.

Opisany przykład wdrożenia pokazuje, że zarówno sam system Comarch ERP XL, jak i specjaliści odpowiedzialni za jego powstanie i wdrożenie, są gwarantem rozwiązań najwyższej jakości w najbardziej skomplikowanych projektach.

Tomasz Malinowski, Specjalista ds. marketingu,Comarch SA

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Nowoczesnego Zarządzania!

Zainspiruj się do jeszcze lepszego prowadzenia biznesu.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza