Comarch ERP XL od wielu lat z powodzeniem wspiera firmy produkcyjne w optymalizacji procesów wytwórczych, a także w pozostałych obszarach prowadzonej działalności. Począwszy od wersji 2014 użytkownicy tego systemu zyskują kolejne, oczekiwane narzędzie istotne z punktu widzenia firm produkcyjnych. Mowa o MPS.

Rozszyfrować MPS

MPS jest skrótem angielskiego terminu Master Production Schedule, co można przetłumaczyć na język polski jako główny plan produkcji lub główny harmonogram produkcji. Podstawowym zadaniem narzędzia jest raportowanie liczby wyrobów gotowych, jaka jest oczekiwana w danym okresie, wraz z określeniem, czy jesteśmy w stanie te potrzeby zrealizować. Można powiedzieć, że MPS daje globalne spojrzenie na produkcję, dzięki czemu jest to narzędzie pracy zarówno planistów, jak i kierowników produkcji czy managerów wyższego szczebla.

Trzy kluczowe pytania szefa produkcji

Praca kierownika produkcji w zasadzie sprowadza się do nieustannego poszukiwania odpowiedzi na trzy kluczowe pytania:

  • Jakie ilości poszczególnych wyrobów gotowych powinny zostać wyprodukowane w zadanym okresie, aby zrealizować zamówienia klientów, a także zapewnić utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów?
  • Czy dostępne zapasy surowców pozwalają na wytworzenie oczekiwanych ilości wyrobów gotowych?
  • Czy dysponujemy odpowiednimi zasobami w postaci maszyn, urządzeń oraz pracowników do tego, aby zrealizować plany produkcyjne?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania do tej pory można było znaleźć w Comarch ERP XL, jednak były one dostępne w kilku różnych obszarach systemu. Lista zamówień, planów zapotrzebowań dostarcza informacji o potrzebach na wyroby gotowe, bilans stanu towarów pozwala ocenić wielkość potrzebnych zamówień na materiały, a harmonogram operacji produkcyjnych i lista zleceń produkcyjnych umożliwiają śledzenie przebiegu produkcji. Od wersji Comarch ERP XL 2014 informacje o każdym z tych elementów możemy śledzić w jednym, nowym oknie w systemie – planie produkcji, który pełni rolę „centrali dowodzenia” planowania produkcji w przedsiębiorstwie.

Planuj tak, jak Ci wygodnie

Planowanie produkcji może odbywać się w różnym zakresie asortymentowym i horyzoncie czasowym, w zależności od specyfiki danej firmy. W odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby plan produkcji w Comarch ERP XL może być generowany zarówno dla konkretnego produktu, jak i większej liczby wyrobów lub grup produktowych.

Możliwy jest także wybór horyzontu czasowego – dostępne jest planowanie na okresy planistyczne lub na konkretny termin. Część firm posługuje się w strategicznym zarządzaniu produkcją okresami planistycznymi, które ułatwiają zarządzanie zasobami materiałowymi i wyrobami gotowymi. Okresy planistyczne można zdefiniować dowolnie – mogą to być tygodnie, które są najczęściej stosowane przez firmy, ale mogą to być także okresy dłuższe (miesiąc, kwartał) czy okresy nieregularne. W przedsiębiorstwach, które nie korzystają z okresów planistycznych, zastosowanie znajdzie możliwość generowania planu produkcji na dany dzień/termin.

Dokument planu produkcji docelowo będzie narzędziem przeliczanym ręcznie, na żądanie operatora, lub automatycznie – planowane jest udostępnienie mechanizmu, który umożliwi opracowanie harmonogramu dla cyklu generowania/przeliczania głównego planu produkcji.

Moc informacji w jednym miejscu

Kluczowe elementy planu produkcji można podzielić na trzy grupy: ilości oczekiwane do wyprodukowania, dostępność surowców oraz dostępność zasobów. W wersji Comarch ERP XL 2014 obsłużono obszary związane z zapotrzebowaniem na wyroby gotowe oraz zestawieniem potrzeb materiałowych. W kolejnych wersjach systemu plan produkcji będzie wzbogacany m.in. o obszar analizy zasobów, wraz z graficzną prezentacją ich rzeczywistego i szacowanego obciążenia w postaci wykresu Gantta. Bardziej szczegółowe zestawienie zaprezentowano w tabeli (kliknij obrazek, aby powiękzyć).

Z głównego planu produkcji możliwy jest dostęp do dokumentów źródłowych, które wpływają na wielkości oczekiwane, takich jak zamówienia sprzedaży, bilanse stanu towarów, plany zapotrzebowania, ale także zlecenia produkcyjne. W efekcie firma zyskuje z poziomu planu szczegółowy dostęp do informacji, jak w danym okresie/na dany termin wygląda produkcja danego wyrobu gotowego.

Dynamiczne wskazówki – dodatkowe wsparcie

Mnogość danych dostępnych w głównym planie produkcji jest jego zaletą – planista może działać w jednym panelu planowania procesów wytwórczych. Jednak aby ułatwić wyselekcjonowanie najistotniejszych informacji, docelowo MPS przewiduje wyświetlenie wskaźników oraz wykorzystanie mechanizmu rekomendacji, czyli sugestii do wykonania pewnych działań, generowanych dla użytkownika na podstawie przeliczonego planu produkcji.

Rekomendacje mają za zadanie sugerować konkretne kroki, jakie powinny zostać podjęte w danej sytuacji. Mogą wśród nich być akcje wskazujące konieczność wygenerowania zamówień zakupu, przesunięcia zleceń produkcyjnych lub innych, przez zdefiniowanych użytkownika. Oprócz  rekomendacji dostępnych dardzie zostanie w  stan systemu udostępniony mechanizm do budowania własnych  podpowiedzi, w oparciu o wskaźniki istotne z punktu widzenia firmy. Możliwe będzie zatem wywoływanie rekomendacji do złożenia zamówienia zakupu w przypadku zbliżania się do czasu osiągnięcia zapasu bezpieczeństwa dla danego materiału, czy też generowanie alertów o jego braku, na podstawie szacowanego zużycia.

Dodatkowe wskaźniki mają za zadanie ułatwić nam podejmowanie decyzji, przykładowo:

  • Jakie ilości wyrobu gotowego powinny być zaplanowane do produkcji, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na te wyroby oraz dotychczasowy stan realizacji?
  • Czy produkcja wyrobu odbywa się terminowo, czy też występują opóźnienia?
  • Czy stany surowców zapewniają realizację bieżącego zapotrzebowania materiałowego, a jeśli nie, to w jaki sposób powinniśmy zareagować na braki?
  • Czy wystąpią konflikty związane z niemożliwością wytworzenia wyrobu w terminie z powodu przeciążenia zasobów niezbędnych w danym procesie wytwórczym?

Zakres wskaźników przygotowanych w Comarch ERP XL będzie mógł być dowolnie rozszerzany przez dodawanie własnych kolumn do list planu produkcji. Przykładów warunków specyficznych ze względu na potrzeby konkretnych klientów może być wiele, np. informacja o czasie osiągnięcia zapasu bezpieczeństwa danego materiału, wcześniejsze alertowanie sytuacji o jego braku na podstawie szacowanego zużycia.

Podsumowując, główny plan produkcji odpowiada na pytania: co i na kiedy wyprodukować, jakich do tego potrzebujemy surowców, a jakich materiałów będzie nam brakować, z uwzględnieniem ich szacowanego zużycia na potrzeby innych zleceń i zamówień, oraz czy występują przeszkody uniemożliwiające lub utrudniające nam uzyskanie potrzebnej partii produktu na określony czas. Pierwszą wersją, która udostępnia funkcjonalność planu produkcji, jest Comarch ERP XL 2014.

 Autor: Edyta Kozek, Specjalista ds. rozwiązań ERP, Comarch

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2013.

Czytaj także: Odkryj 747 nowości w Comarch ERP XL 2014! >>

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza