Integracja z bankami

Finanse pod kontrolą

Nie marnuj czasu na przepisywanie czy kopiowanie informacji - wymieniaj dane z systemami bankowymi wprost z Twojego ERP.

W systemach Comarch ERP dostępne są mechanizmy plikowej oraz internetowej wymiany danych z bankami co znacząco skraca czas poświęcany na pracę w obszarze finansowym i zwiększa bezpieczeństwo danych.

Web service – komunikacja z bankiem na poziomie 4.0

Wraz z globalną automatyzacją i robotyzacją procesów komunikacja pomiędzy ERP a systemem bankowym również odpowiada na te trendy. Współpraca systemów oparta o web service pozwala na wymianę danych w trybie online co przekłada się nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa i ergonomii pracy, ale daje także dostęp do funkcjonalności niedostępnych w tradycyjnym trybie komunikacji m.in.: dostęp do bieżącego salda rachunku czy weryfikację statusu przelewów.

W obszarze web service odbywa się:

  • Wysyłka przelewów
  • Weryfikacja statusu przelewów
  • Import transakcji
  • Odczyt informacji o bieżącym saldzie rachunku

Web service - infografika - wymiana danych z bankami online

Ergonomia

Praca w trybie online pozwala na bezpośrednią komunikację i wymianę danych bez generowania i zapisywania plików na dysk. Informacje są przesyłane bezpośrednio pomiędzy systemami więc ilość niezbędnych kroków, które muszą zostać wykonane znacząco się skraca.

Dodatkowo w tym trybie istnieje możliwość weryfikacji informacji danych, które są w systemie bankowym bezpośrednio z Comarch ERP co pozwala uniknąć przełączania się pomiędzy interfejsami m.in.: weryfikacja bieżącego salda rachunku w systemie bankowym.

Bezpieczeństwo

Komunikacja za pomocą webservice pomiędzy systemami jest odpowiednio zabezpieczona m.in. za pomocą certyfikatów komunikacyjnych spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa. Z wybranymi bankami komunikacja dodatkowo jest zabezpieczona tokenami autoryzującymi transakcje.

Jest to coś więcej niż daje standardowa wymiana plikowa, która wymaga czasowego zapisania plików na dysk, w których zawartość można zaingerować (np. podczas problemów z zabezpieczeniem komputera czy sieci).

Integracja systemów Comarch ERP z systemami banków:

Comarch ERP Optima posiada integracje z każdym z powyższych banków. Comarch ERP XL jest zintegrowany ze wszystkimi bankami z wyjątkiem PKO BP (integracja wkrótce zostanie udostępniona). Natomiast Comarch ERP XT komunikuje się przez webservice z Alior Bankiem, Bankiem Pekao, z BNP Paribas oraz ING Bankiem (integracja z PKO BP zostanie wkrótce udostępniona). Comarch ERP Altum jest skomunikowany z ING Bankiem.

Wysyłka przelewów

Jednym z podstawowych elementów wymiany danych online jest możliwość zlecenia realizacji przelewów do banku wprost z systemu ERP. Użytkownik w systemie może wybrać odpowiednie zobowiązania, pogrupować je w razie potrzeby i zlecić wysyłkę.

Przesłanie danych do banku może odbywać się na dwa sposoby. Jednym z nich jest przesłanie listy zleceń, która wymaga dodatkowej autoryzacji po stronie systemu bankowego. Drugi obejmuje autoryzację przelewów już w momencie wysyłki danych do banku z systemu ERP co sprawia, że taka paczka jest realizowana w systemie bankowym bez konieczności podejmowania jakiejkolwiek akcji.

Wybór metody jest uzależniony od oczekiwanego scenariusza pracy i współpracującego banku.

Weryfikacja statusów przelewów

Bezpośrednia komunikacja z systemem bankowym pozwala wymieniać dane dotyczące bieżących informacji. Jednym z przykładów w tym zakresie jest możliwość sprawdzania statusu wysłanych z systemu przelewów. Bez wychodzenia z systemu ERP użytkownik może zweryfikować czy przesłane transakcje są aktualnie odbierane przez bank, zrealizowane czy odrzucone (np. z powodu braku środków).

Informacja o ostatniej weryfikacji dla danej płatności jest zapisywana w systemie i w każdej chwili można do niej wrócić.

Import raportów

Zarządzanie finansami w ERP to również rozliczanie dokumentów i ewidencja ruchów środków na rachunkach własnych. W związku z tym niezbędne jest odzwierciedlenie zdarzeń, które zostały zrealizowane w systemie bankowym.

Dzięki web service czyli wymianie online możliwe jest pobranie listy takich transakcji bezpośrednio z poziomu raportu w systemie ERP (bez przepisywania danych czy importowania plików). Takie dane mogą być pobierane dla danego dnia czy zakresu dat, a w przypadku wybranych banków również dla bieżącego dnia.

Weryfikacja salda rachunku bankowego

Funkcjonalnością, która nie jest dostępna przy wymianie plikowej jest weryfikowanie bieżącego salda rachunku bankowego z poziomu systemu ERP.

Rozwiązania Comarch w ramach bezpośredniej integracji z systemami bankowymi oferują taką możliwość. Wystarczy dosłownie jedno kliknięcie, aby sprawdzić jakie jest bieżące saldo dla danego rachunku – bez niepotrzebnego przelogowania czy zmiany interfejsu.

Taka informacja może od razu zasugerować użytkownikowi, że w systemie bankowym zostały zaewidencjonowane nowe operacje, które należy pobrać do systemu ERP.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza