Comarch umacnia swoją pozycję w sektorze ERP

Według raportu „Poland Enterprise Application Market 2020 - 2024 Forecast and 2019 Vendor Shares Analysis”, Comarch utrzymuje ponad dwadzieścia procent rynku rozwiązań informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem w Polsce i zachowuje pozycję największego polskiego dostawcy systemów ERP na krajowym rynku. Jednocześnie firma zwiększa sprzedaż do segmentu małych i średnich firm.

W 2019 roku sprzedaż rozwiązań Comarch ERP w Polsce wzrosła o ponad 18 procent i wyniosła 190 mln zł. To stanowi 20,4 procent całego rynku systemów do zarządzania przedsiębiorstwem i daje spółce drugie miejsce w zestawieniu producentów, uwzględniającym firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne.

W 2019 roku przychody ze sprzedaży systemów Comarch ERP w Polsce i za granicą wyniosły blisko 291 mln złotych, co oznacza wzrost o blisko 30 mln złotych w porównaniu do 2018 roku. Wyniki za pierwsze półrocze 2020 roku pokazują, że spółka ciągle utrzymuje dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy wyniosła ona 144,3 mln złotych, co stanowi wzrost o 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku.

­– Stabilny wzrost sprzedaży pokazuje, że oferta Comarch jest dobrze dostosowana do potrzeb przedsiębiorstw i pokrywa zapotrzebowanie z wielu branż, w szczególności handlu detalicznego, e-commerce, produkcji czy też biur rachunkowych. O konkurencyjności produktów Comarch świadczy również fakt, że korzystają z nich międzynarodowe korporacje, które mają swoje placówki na całym świecie. Nasze rozwiązania z powodzeniem obsługują procesy w oddziałach zlokalizowanych w takich krajach jak: Brazylia, Chiny, Francja, Hiszpania, Kanada, Stany Zjednoczone, RPA czy Wietnam. Firmy decydują się na zakup systemów Comarch ERP, ponieważ są one stale udoskonalane i uzupełniane o kolejne nowe rozwiązania, m.in. o elementy sztucznej inteligencji czy też technologię robotyzacji procesów biznesowych - mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes zarządu Comarch i dyrektor sektora ERP.

Autorzy raportu „Poland Enterprise Application Market 2020 - 2024 Forecast and 2019 Vendor Shares Analysis” wskazują, że produkty w modelu cloud nie są pierwszym wyborem polskich przedsiębiorców. Potwierdzają to wyniki sprzedaży Comarch, której większość stanowią systemy w modelu tradycyjnym. Ale jednocześnie spółka notuje wzrost zainteresowania rozwiązaniami dostępnymi w chmurze. Aktualnie z płatnych wersji systemów Comarch ERP w modelu cloud korzysta ponad 26 tysięcy przedsiębiorstw, czyli blisko 7 tysięcy więcej niż na koniec 2019 roku. Wśród firm, których codzienne procesy biznesowe wspierają oprogramowania chmurowe są m.in.: BP, InPost czy Oshee.

Z kolei przychody ze sprzedaży rozwiązań ERP oferowanych w modelu chmury obliczeniowej wzrosły w 2019 roku o 27 procent w porównaniu z 2018 i stanowiły ok. 20 procent całości przychodów w segmencie ERP.

Spółka kładzie nacisk na działania badawczo-rozwojowe również w innych obszarach. Ważnym elementem jest wdrażanie elementów sztucznej inteligencji do systemów Comarch ERP. Przykładem wykorzystania AI jest zastosowanie procesów Knowledge Database Discovery, które pozwalają na analizę zachowań użytkowników i w konsekwencji na personalizację interfejsów. Innym zastosowaniem jest Comarch OCR, który wykorzystuje zaawansowane algorytmy z elementami sztucznej inteligencji. System rozpoznaje znaki oraz całe teksty, które zostały zapisane w pliku o formacie PDF i JPG. Po jego zeskanowaniu dane zostają rozpoznane i przeniesione do oprogramowania klasy ERP. AI znajduje również zastosowanie w systemie Comarch ERP XL, gdzie „podpowiada” użytkownikom wzorce opisu analitycznego. Równolegle ze sztuczną inteligencją rozwijana jest technologia robotyzacji procesów biznesowych (ang. robotic process automation, RPA), czyli algorytmów naśladujących powtarzalne czynności, które nie wymagają subiektywnej oceny człowieka. Wyręczają ich ze żmudnych obowiązków i umożliwią wykorzystanie czasu i energii do bardziej twórczej pracy.

Informatyzacja biznesu

W 2019 roku wchodziły w życie kolejne etapy informatyzacji rozliczeń przedsiębiorców z administracją podatkową w postaci nowych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz mechanizmu podzielonej płatności czyli split payment. Innymi obowiązkami, które ustawodawca nakłada na firmy są  e-Sprawozdania, a dla spółek giełdowych konieczność przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych w formacie ESEF, czyli Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania, bo ten zacznie obowiązywać w 2021 roku. Aby przystosować przedsiębiorstwa do obsługi nowych procesów, wiele firm musiało wymienić lub zakupić nowe programy, co przełożyło się na wzrost przychodów ze sprzedaży systemów finansowo-księgowych.

Wartością dodaną systemów Comarch ERP jest gwarancja, że programy są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami i na bieżąco aktualizowane w kolejnych wersjach. Natomiast w przypadkach wprowadzenia nowych obowiązków prawnych, jak np. PPK czy e-Sprawozdania, właściwe systemy do obsługi procesów finansowo-kadrowch wprowadzane są do oferty z jak największym wyprzedzeniem, aby przedsiębiorcy mogli zaplanować zakup oraz wdrożenie programu i uniknąć wtedy nagłych wydatków.

Organizacje mają coraz więcej wyzwań związanych z gospodarką zasobami, zarządzaniem przepływami pieniężnymi i łańcuchami dostaw. Dlatego tak ważne jest, aby technologia była istotnym wsparciem w drodze firm do budowania elastyczności, bezpieczeństwa i odporności biznesu na niespodziewane wstrząsy. Chmura, inteligentne technologie czy automatyzacja, jako podstawa, element lub dodatek do systemów ERP, będą odgrywać coraz większą rolę w optymalizacji kosztów, tworzeniu nowej wartości dla klientów, nowych strumieni przychodów czy cyfryzacji biznesu – komentuje Edyta Kosowska, Program Manager, IDC Polska.

W raporcie „Poland Enterprise Application Software Market 2020-2024 Forecast and 2019 Vendor Shares Analysis” analitycy IDC opracowują również zestawienia w poszczególnych podkategoriach oprogramowania biznesowego. Comarch zajął drugie miejsce na rynku aplikacji do zarządzania zasobami organizacji (ERM), łańcuchem dostaw (SCM) oraz zarządzania operacyjnego (OMA) a także na rynku aplikacji analitycznych (BI). Z kolei wśród dostawców aplikacji do zarządzania relacjami z klientami (CRM) uplasował się na piątym miejscu.