Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja, w skrócie AI (z ang. artificial intelligence) lub SI, to wykorzystanie danych i algorytmów do osiągnięcia przez system komputerowy nowych możliwości, które dotychczas były zarezerwowane jedynie dla człowieka. To też zwiększenie ergonomii oprogramowania i jego użyteczności. Sztuczna inteligencja rozumiana w kontekście biznesu i systemów ERP to także wzrost automatyzacji i robotyzacji porocesów w obszarze realizowania codziennych czynności oraz przyspieszenia, czy sugerowania odpowiednich decyzji.

Czytaj e-booka

Jak działa AI?

Tak jak do fizycznego zjawiska spalania potrzebne są tlen i paliwo, tak dla rozwoju sztucznej inteligencji niezbędne składniki to dane i moc obliczeniowa. Powstały w 1956 roku pierwszy dysk twardy miał pojemność 4,4 MB. W 1992 roku na świecie powstawało około 100 GB danych dziennie. W 2018 roku 50 000 GB powstawało co sekundę.

Oprócz samego tworzenia danych i przetwarzania ich przez komputery o wysokiej mocy obliczeniowej, jednym z kluczowych czynników jaki ma wpływ na rozwój sztucznej inteligencji jest jakość danych. Nie wystarczy bowiem wybrać dowolnego zbioru danych i nakazać sieci neuronowej się uczyć. By osiągnąć właściwe rezultaty, proces uczenia i projektowania wymaga danych o wysokiej jakości oraz odpowiedniej uwagi pracujących z systemem ekspertów.

Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i deep learning

Sztuczną inteligencją określa się każdą technikę, która pozwala komputerom na symulowanie ludzkiej inteligencji, wykorzystanie logiki, drzew decyzyjnych, reguł, czy uczenia maszynowego. Poprzez uczenie maszynowe rozumie się tę cześć AI, która pozwala komputerom na wykorzystanie mechanizmów statystycznych w celu osiągnięcia efektu uczenia się - poprawy wyników. Z kolei jako głębokie uczenie (deep learning) rozumiemy tę część machine learning'u, która pozwala komputerom na uczenie się w celu realizacji zadań takich jak mowa, czy rozpoznawanie obrazu poprzez wykorzystanie wielowarstwowych sieci neuronowych i dużych zbiorów danych.

Przeczytaj więcej o zastosowaniu machine learning w case study z wdrożenia dedykowanego rozwiązania dla marki Oriflame

Elementy na których opiera sie sztuczna inteligencja to Machine Learning i Deep Learning

Sztuczna inteligencja w praktyce

Wachlarz zastosowań sztucznej inteligencji jest bardzo szeroki. Jej aspekty towarzyszą nam w życiu codziennym, choćby w takich narzędziach jak wyszukiwarki internetowe, nawigacja, podpowiadanie treści, czy algorytmy służące do automatycznego tłumaczenia treści.

W przypadku sektora przemysłowego sztuczna inteligencja również ma wiele zastosowań. Jednym z ciekawszych zagadnień jest analiza obrazu i automatyczne rozpoznawanie przez AI tego, co znajduje się na zdjęciu lub przed obiektywem kamery.

SI w Twoim systemie ERP

Comarch posiada unikalną przewagę nad konkurencją w postaci danych, będących paliwem sztucznej inteligencji. Analizując zanonimizowane dane, w Comarch jesteśmy w stanie dostarczać rozwiązania o bardzo wysokiej skuteczności, które mogą współpracować ze wszystkimi naszymi systemami ERP.

Jako Comarch wykorzystujemy sztuczną inteligencję w naszych produktach zarówno do automatyzacji pracy naszych klientów, jak i wspierania ich w procesach decyzyjnych. SI jest paliwem dla RPA czyli robotyzacji procesów biznesowych, które radykalanie skracją czas na wykonywanie seryjnych i żmudnych operacji np. obszarze workflow i obiegu dokumentów  Rozwiązania sztucznej inteligencji pozwalają nam także na optymalizację interfejsu użytkownika, gdzie skrócenie operacji na oknie dokumentu nawet o 3 sekundy, może przynieść ogromne oszczędności w większej skali.

Pobierz e-booka o AI

Poznaj zastosowania sztucznej inteligencji oraz nowe możliwości dla Twojej firmy dzięki Comarch ERP.

Pobierz e-book'a