Bony na cyfryzację

Już wkrótce ponad 110 mln zł popłynie do firm sektora MŚP wspierając ich inwestycje informatyczne, takie jak zakup licencji oprogramowania, usług niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań cyfrowych oraz sprzętu IT. Działanie 6.2 POIR, mające na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, obsługiwane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Które firmy mogą dostać Bony na cyfryzację?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Preferowane będą firmy, które ucierpiały w wyniku sytuacji pandemicznej. Dodatkowe punkty będą przyznawane za spadek obrotów w roku 2020 w stosunku do roku 2019 (spadek powyżej 40%) oraz dla branży szczególnie dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa, wskazanych w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).

Firmy zainteresowane aplikowaniem o Bony, powinny też zweryfikować czy nie działają w branżach wykluczonych z możliwości ubiegania się o dotacje z POIR, takich jak przetwórstwo rolne, produkcja włókien syntetycznych czy sektor transportu. Szczegółowe informacje o wykluczeniach znajdują się w Regulaminie konkursu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wspierane będą inwestycje informatyczne, które przyczynią się do rozwoju firmy oraz wzmocnią jej odporność na ewentualne przyszłe kryzysy. Projekt musi zwiększać  konkurencyjność przedsiębiorstwa, usprawniać procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami i klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowo oferty.

Dofinansowanie obejmuje kompletną inwestycję IT:

(komponent obligatoryjny projektu)

  • usługi programistyczne,
  • oprogramowanie gotowe, również w formie licencji  (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego)

(komponent fakultatywny projektu)

  • środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, sprzęt związany z przesyłem lub magazynowaniem danych, środki niskocenne,
  • usługi doradcze (w tym branżowe, technologiczne, biznesowe, prawne),
  • usługi szkoleniowe niezbędne do wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Czy można z bonów sfinansować zakup systemu ERP? 

Zakupione oprogramowanie musi być podstawą innowacyjnych zmian w firmie – usprawniać procesy, efektywność wewnątrz organizacji, usprawniać kontakty z klientami i dostawcami. Systemy Comarch ERP, pozwalające na automatyzację i robotyzację procesów, doskonale wpisują się w te założenia, mogą być podstawą wielu nowych i ulepszonych procesów w firmie.

Z możliwości dofinansowania wyłączone jest „standardowe oprogramowanie biurowe czy księgowe”. Zgodnie z interpretacją PARP (wideokonferencja: Rozwijaj swoją firmę cyfrowo z 16 września), nie dotyczy to sytuacji gdy moduły księgowe są jedynie elementem większego systemu ERP i istnieje ich powiązanie z innymi procesami w firmie (np. z produkcją czy logistyką, gospodarką magazynową). Kluczem do kwalifikacji tych kosztów będzie więc wykazanie ich niezbędności dla całościowych zmian w firmie. Dofinansowania nie otrzymają z pewnością inwestycje ograniczone do zakupu i wdrożenia samego oprogramowania księgowego i biurowego. 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na zakup gotowego oprogramowania i jego ewentualnych modyfikacji oraz usług, pod warunkiem, że będą one stanowić wartości niematerialne i prawne. Muszą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, stanowić aktywa firmy przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu. Wyklucza to więc oprogramowanie w modelu chmurowym. Z Bonu na cyfryzację nie sfinansujemy nabycia usług ewidencjonowanych w kosztach bieżącej działalności przedsiębiorstwa (oprogramowania w modelu typu SaaS, PaaS, IaaS). 

Wybór dostawcy oprogramowania 

Już na etapie wnioskowania o środki, należy wybrać dostawcę systemu informatycznego i usług związanych z jego wdrożeniem. Wybór taki musi być poprzedzony porównaniem co najmniej  trzech ofert zebranych z rynku. Dokonując analizy, warto wziąć pod uwagę oprócz kwestii cenowych, doświadczenie danego dostawcy, wsparcie jakie oferuje na całym etapie wdrożenia i użytkowania oprogramowania oraz bezpieczeństwo w zakresie zgodności z przepisami polskiego prawa. 

Bony na cyfryzację – zasady finansowania

Alokacja środków przewidziana na konkurs 6.2 POIR wynosi ponad 110 mln zł. Wsparcie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych udzielane będzie przedsiębiorcom sektora MŚP wyłącznie w formie pomocy de minimis.

Minimalna wartość wydatków w projekcie została przewidziana na poziomie 60 tys. zł, z czego wynika minimalna wartość dofinansowania w wysokości 51 tys. zł. Górna granica wydatków kwalifikowanych to 300 tys. zł, co oznacza dofinasowanie w wysokości 255 tys. zł.

PARP zapowiada uproszczone zasady rozliczania projektów. Wsparcie ma być przyznawane w formie ryczałtu, skalkulowanego przez przedsiębiorcę na podstawie szacunku wydatków do poniesienia w ramach projektu. Oznacza to, że do rozliczenie wydatków może odbyć się wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu.

Bony na cyfryzację – ważne terminy

Konkurs ogłoszony został 6 września. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 20 września do 20 października. W przypadku dużego zainteresowania i dużej liczby złożonych projektów, możliwe jest skrócenie tego terminu. Scenariusz taki jest bardzo prawdopodobny, gdyż dotacje unijne w ostatnich latach rzadko skierowane były na wsparcie inwestycji informatycznych firm. Sytuacja pandemii uwidoczniła jednak, że cyfryzacja jest niezbędnym kierunkiem rozwoju firm, w którym powinny popłynąć środku unijne. 


Autor:

Specjalista ds. finansowania IT - Comarch SA

Magdalena Trybus

Specjalista ds. finansowania

W Centrum Finansowania Comarch ERP doradza przedsiębiorcom w zakresie możliwości finansowania inwestycji IT z dotacji unijnych oraz środków zwrotnych. Wcześniej przez wiele lat skutecznie pozyskiwała dotacje dla firm oraz prowadziła i rozliczała projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe czy szkoleniowe. Absolwentka UJ i Zarządzania Projektami UE na AGH.

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza