Chmura publiczna czy prywatna? Co to jest SaaS, Pass, IaaS?

Jaki rodzaj chmury będzie optymalny dla Twojej firmy?

Sprawdź, kiedy firma powinna zdecydować się na chmurę publiczną, a kiedy lepszym wyborem będzie chmura prywatna.

Co to jest chmura?

Chmura (chmura obliczeniowa lub z ang. cloud computing) to sposób dostarczania i licencjonowania zasobów informatycznych – w tym serwerów, baz danych, sieci, usług oraz aplikacji – za pośrednictwem sieci Internet. W modelu chmurowym programy, aplikacje i dane są przechowywane na zewnętrznych serwerach firm, świadczących usługi chmurowe, a nie na lokalnych dyskach i komputerach klienta. Dzięki temu niwelowane są wydatki związane z zakupem i utrzymaniem własnej infrastruktury oraz z innymi kosztami stałymi, co prowadzi do optymalizacji i zmniejszenia nakładów na IT.

Czytaj o Polskiej Chmurze Aplikacji dla Firm

Rodzaje chmury obliczeniowej

Chmura publiczna  - public cloud

Usługa oferowana przez dostawców za pośrednictwem publicznej sieci internetowej, co umożliwia dostęp dla każdego, kto chce zakupić i korzystać z usług public cloud. Rozwiązanie to jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem zastosowania chmury obliczeniowej. Pozwala firmom na szybkie wdrożenie oraz na znaczne ograniczenie kosztów. Oszczędności są możliwe ponieważ cała infrastruktura informatyczna: serwery, oprogramowania, licencje itd. obsługuje i udostępnia dostawca chmury, a opłaty dotyczą jedynie faktycznie zużytych i wykorzystywanych zasobów.

Przykładem chmury publicznej w Comarch jest Chmura Standard >

Chmura prywatna – private cloud

Model chmury prywatnej, w przeciwieństwie do publicznej, oferuje zasoby obliczeniowe wykorzystywane jedynie przez  jedną firmę lub organizację.  Cała infrastruktura udostępniania jest za pomocą Internetu lub prywatnej sieci. Rozwiązanie private cloud tak jak chmura publiczna umożliwia szybkie wdrożenie i wysoką skalowalność zasobów, ale ponadto daje organizacji jeszcze większą kontrolę nad całym środowiskiem. W tym wariancie to wewnętrzny dział informatyczny firmy odpowiada za zarządzanie infrastrukturą informatyczną chmury prywatnej.  W związku z tym decydując się na tę opcję należy wziąć pod uwagę koszty, które generowane są przy tradycyjnych centrach danych, związane z utrzymaniem personelu IT, zarządzaniem i konserwacją zasobów.  

Przykładem chmury prywatnej w Comarch jest Chmura Enterprise >

Modele SaaS, PaaS i IaaS

Wiedza na temat chmury, jej historii w Comarch, a także korzyści z niej wypływających, pomoże w zrozumieniu modeli świadczenia usług chmurowych. Klienci usług Comarch Data Center mogą korzystać z trzech modeli: SaaS (software as a service), PaaS (platform as a service) oraz IaaS (infrastructure as a service).

Comarch współpracuje z klientami na całym świecie, dzięki zdobytemu doświadczeniu wiemy, że aby realizować projekty na najwyższym poziomie niezbędna jest solidna podstawa w postaci wydajnej infrastruktury IT.

 • SaaS (oprogramowanie jako usługa),
 • PaaS (platforma jako usługa),
 • IaaS (infrastruktura jako usługa).

SaaS - Oprogramowanie jako usługa

Model SaaS polega na udostępnianiu oprogramowania działającego na wirtualnych komputerach, których właścicielem i administratorem jest dostawca, a użytkownik dostaje się do nich za pomocą Internetu, przeważnie przez przeglądarkę WWW lub aplikację na smartfonie.

Dzięki temu praca informatyków pracujących u klienta zostaje ograniczona do niezbędnego minimum. Wygodny, prosty, a jednocześnie skuteczny wariant, dla tych którzy cenią przede wszystkim czas.

Główne zalety SaaS:
 • wygoda w dostępie do usługi i możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy na nowoczesnych aplikacjach biznesowych,
 • dostęp do firmowych danych z każdego komputera, który zostanie podłączony do sieci,
 • bezpieczeństwo danych, ewentualna awaria nie powoduje utraty zasobów, ponieważ przechowywane są w chmurze,
 • cała odpowiedzialność za administrowanie aplikacjami spoczywa na dostawcy,
 • niskie koszty pozyskania, wdrożenia, instalacji i utrzymania aplikacji,
 • koszty rozłożone w czasie,
 • wykorzystanie zasobów można skalować w zależności od potrzeb.
Chmura dla firmy w modelu SaaS - oprogramowania jako usługa

PaaS - Platforma jako usługa

Koncepcja, która zakłada przygotowanie klientowi gotowej lub prawie gotowej infrastruktury pracy. Model zbliżony jest do SaaS, ale w tym przypadku platforma umożliwia tworzenie własnego oprogramowania, a nie jak w SaaS aplikacje są jedynie udostępniane przez Internet.

Razem z przygotowaną platformą klient otrzymuje zestaw informatycznych rozwiązań, które są niezbędne do jej obsługi. Takimi rozwiązaniami są między innymi systemy operacyjne, bazy danych, czy frameworki. Dzięki temu programiści mogą skoncentrować się na pracy nad oprogramowaniem, nie martwiąc się o wymienione aspekty.

Główne zalety PaaS:
 • kompleksowa rozwiązanie –  oprogramowanie czy też aplikacje wraz z konfigurowalną infrastrukturą,
 • ograniczenie kosztów związanych z dużymi nakładami finansowymi na start własnego środowiska IT,
 • skalowalność zasobów w zależności od rosnących potrzeb,
 • jeden punkt kontaktu,
 • monitoring w trybie 24x7,
PaaS - model chmury dla firm - oprogramowanie jako platforma

IaaS - Infrastruktura jako usługa

Model oferty chmurowej, który polega na dostarczeniu klientowi pełnej infrastruktury informatycznej w postaci wirtualizowanego sprzętu IT takiego jak: serwery, pamięć masowa, a także sieć. Użytkownicy tego modelu korzystają z własnych programów czy aplikacji, które uruchamiane są w ramach infrastruktury zapewnionej przez dostawcę.

Wybór IaaS zapewnia możliwość korzystania z elastycznych i skalowalnych zasobów obliczeniowych. Firmy decydujące się na ten model nie muszą poświęcać czasu i wydawać pieniędzy na budowę własnej infrastruktury.

Model infrastruktury jako usługi w odróżnieniu od modeli SaaS i PaaS przenosi odpowiedzialność za zarządzanie aplikacjami, systemami operacyjnymi czy oprogramowaniem pośrednimi na klienta. Dostawca infrastruktury IT odpowiedzialny jest jedynie za dyski twarde, serwery, obsługę sieci oraz pamięć masową.

Główne zalety IaaS:
 • obniżenie kosztów przez opłacanie jedynie faktycznie wykorzystywanych zasobów,
 • oszczędności wynikające z ograniczeń nakładów finansowych na uruchomienie własnej infrastruktury IT,
 • rozwiązanie wysoce elastyczne i skalowalne,
 • jasno ustalone parametry SLA,
 • możliwość dowolnego wykorzystania udostępnianych zasobów.
Chmura dla firmy w modelu IaaS - Infrastruktura jako usługa

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza