Dotacje na IT dla małopolskich firm

Firmy sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, mogą ubiegać się o wsparcie ze środków unijnych na transformację cyfrową i rozwój w kierunku Przemysłu 4.0. Nabór wniosków w Działaniu 1.11 potrwa do 4 kwietnia 2024 r. To doskonała okazja dla przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w rozwój swojej firmy, ale nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi.

Wsparcie może objąć kompletne inwestycje obejmujące zakup i wdrożenie systemu informatycznego, sprzęt IT, a także przeszkolenie personelu w związku z wprowadzanymi zmianami. Wartość projektu musi się zawierać w przedziale od 200 tys. do 3 mln zł. Poziom dofinansowania zależy od kategorii wydatków i może wynosić od 50% do nawet 80% kosztów całego projektu.

Wszystkie planowane inwestycje muszą wynikać z Planu transformacji, który jest dokumentem zawierającym diagnozę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz plany transformacji w tym obszarze. Może zostać opracowany samodzielnie przez firmę albo przy wsparciu podmiotów takich jak Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych, jednostki naukowe, akredytowane ośrodki innowacji lub podmioty posiadające adekwatne doświadczenie, takie jak polski producent systemów IT- Comarch. 

- Jako firma zajmująca się wdrożeniami własnych rozwiązań informatycznych, mamy ogromne doświadczenie w tym zakresie – wyjaśnia Magdalena Trybus, Kierownik ds. finansowania Comarch ERP - W ciągu trzydziestu lat przeprowadziliśmy setki analiz przedwdrożeniowych, na podstawie których realizowaliśmy kompleksowe projekty wdrożeniowe. Znamy specyfikę firm z różnych branży, co przełoży się na sprawne przygotowanie planu i jego późniejszą realizację. Możemy opracować Plan transformacji, ale też później być jego wykonawcą. Takie całościowe wsparcie jest niezwykle ważne. Przedsiębiorstwo nie zostanie z Planem transformacji, który na etapie realizacji okaże się nierealny – tłumaczy.

Działanie 1.11 to pierwsze tego typu wsparcie inwestycyjne dla małopolskich przedsiębiorców od wielu lat. Z pewnością liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy zakładaną alokację (67 mln PLN), dlatego firmy ubiegające się o dotację muszą zadbać o dobrą jakość pisanych projektów i spełnienie kryteriów, które są wysoko punktowane. Pierwszym, branym pod uwagę w razie równej liczby punków, będzie „korzyść dla przedsiębiorstwa”  rozumiana jako zwiększenie jego konkurencyjności, usprawnienie,  podniesienie efektywności wewnątrz organizacji lub we współpracy z dostawcami i klientami, stworzenie możliwości poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowej oferty. 

Równie ważna będzie innowacyjność projektu polegająca na wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych lub z zakresu Przemysłu 4.0. Dodatkowo premiowane będą projekty, w których oprócz ww. innowacji procesowej, zostanie wprowadzona innowacja produktowa. 

Obydwa te kryteria – korzyść dla firmy i innowacyjność, można osiągnąć w oparciu o rozwiązania Comarch ERP, które zapewniają automatyzacjęrobotyzację wielu obszarów działania firmy oraz cyberbezpieczeństwo, rozwijane są w oparciu o nowoczesne technologie i trendy takie jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe, IoT, Przemysł 4.0

Działanie 1.11 daje przedsiębiorcom możliwość skorzystania z bezzwrotnych dotacji na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań IT, na dostosowanie się do obecnych trendów technologicznych i zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku. Transformacja cyfrowa to nieunikniony kierunek rozwoju, którego nie warto odkładać na później. 

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza