Biura Rachunkowe

Dzięki rozwiązaniu Business Intelligence firmy Comarch dla Biur Rachunkowych może ono wkroczyć w nowy model biznesowy i być nie tylko księgowym dla swojego Klienta, ale również jego doradcą oraz analitykiem.

Narzędzia BI dzięki swojej mobilności nie tylko ułatwią komunikację między Biurami Rachunkowymi a ich klientami, ale także dadzą możliwość zwiększania przewagi konkurencyjnej poprzez udostępnianie innowacyjnego narzędzia raportowego.

„Księgowość może i powinna tworzyć wartość dodaną dla biznesu (…)tworzenie informacji, które dodają wartości biznesowi, to niepatrzenie wstecz czy mierzenie zysków z przeszłości, to (…) określanie bieżącej wydajności oraz dawanie (…) takiego wglądu w sytuację, który pomoże (…) podejmować decyzje dotyczące przyszłości”.


Andrew Harding, CEO w Chartered Institute of Management Accountants

Analizy i raportowanie w biurze rachunkowym

Bieżący dostęp do analiz

Biuro Rachunkowe powinno dynamicznie i szybko reagować na potrzeby swoich klientów, a także zapewnić bieżący dostęp do wszelkiego rodzaju statystyk ułatwiających prowadzenie biznesu. Stosując rozwiązanie BI Point Menadżer, biuro jest w stanie szybko i sprawnie przygotować dla klienta dowolnego typu raport czy zestawienie, a następnie je udostępnić za pomocą webowej platformy.

Gotowe raporty

Poza dostarczeniem narzędzia raportowego istotne jest zapewnienie szerokiej wiedzy i bogatego know-how. Raporty powinny zawierać konkretną dawkę informacji, pogrupowaną w ten sposób aby zapewnić użytkownikowi jak największą ilość przydatnej wiedzy wspomagającej kierowanie firmą. W ramach BI Point Menadżera użytkownicy otrzymują dostęp do poniższych pięciu obszarów, w ramach których odnajdą odpowiedzi na następujące pytania:

 • Handel: Jakie kwoty sprzedaży i zakupu wiążą się z wystawionymi oraz otrzymanymi fakturami? Jakie produkty zostały przyjęte na magazyn? Które z moich produktów sprzedają się najlepiej a które najgorzej? Którzy z moich kontrahentów są najbardziej dochodowi?
 • Logistyka: Jak rotują poszczególne produkty? Które ze stanów magazynowych należy uzupełnić? Które z produktów zalegają na magazynach?
 • Płatności: Ile jestem winien Biuru Rachunkowemu prowadzącemu moją księgowość? Kto jest moim największym dłużnikiem a kto wierzycielem? Które z moich należności i zobowiązań są przeterminowane i o ile dni?
 • Księgowość: Jakie kwoty podatków pozostały mi do zapłaty? Jaki wynik finansowy osiągnęło moje przedsiębiorstwo? Jaką składkę ZUS powinienem zapłacić? Jakie koszty poniosła moja firma? Jaki zysk lub stratę osiągnęła? Jak wyglądały obroty oraz salda na kontach? Jak przedstawiają się bilans czy rachunek zysków i strat? Jakie koszty są związane z samochodami firmowymi? Jakie koszty amortyzacji ponosi firma w związku z posiadanym środkami trwałymi?
 • Kadry i Płace: Jakie koszty są związane z moimi pracownikami i jak to się przedstawia w kontekście wydziałów firmy? Którzy z moich pracowników dostaną premię? Jakie są dane personalne mojego pracownika? Ile urlopu pozostało do wykorzystania mojemu pracownikowi? Kiedy wygaśnie umowa mojemu pracownikowi a kiedy termin jego badań? 

Jeszcze więcej możliwości...

 • Interaktywność danych oraz elementów znajdujących się na dashboardach
 • Możliwość wymiany informacji pomiędzy użytkownikami za pomocą modułu komentarze
 • 100% webowość, co zapewnia stały dostęp do bieżących analiz
 • ciekawe formy wizualizacji danych, takie jak wykresy, mapy, wskaźniki
 • możliwość samodzielnego tworzenia analiz ad–hoc (natychmiast)
 • intuicyjność, dzięki czemu nie potrzebne jest posiadanie zaawansowanej wiedzy informatycznej
 • responsywny design, co umożliwia korzystanie również na smartfonach i tabletach
 • możliwość generowania wydruków z programu Comarch ERP Optima bezpośrednio do platformy
 • automatyczne ładowanie i oczyszczanie danych, zgodnie z ustalonym harmonogramem

Zobacz ulotkę BI Point Menadżer

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza