Analiza produkcji

Kluczem do efektywnego zarządzania produkcją jest odpowiednie wykorzystanie przez firmy swoich zasobów, a jednym z takich zasobów są dane będące w posiadaniu organizacji. Proces zarządzania produkcją wymaga ciągłego zbierania danych, ich przetwarzania i zrozumiałej wizualizacji wyników.

Pobierz nasze opracowanie o analizie danych procesów produkcyjnych. Dowiedz się jak zastosowanie dedykowanego systemu zbierania i obróbki danych wpływa na zapewnienie jakości produktu i efektywności produkcji.

Pobierz ebook

Rola analiz danych w procesie produkcyjnym w warunkach niepewności gospodarczej

Decydenci firm produkcyjnych stoją przed trudnym wyzwaniem jak w czasach niepewności gospodarczej zarządzać przedsiębiorstwem na wysoce konkurencyjnym, operującym w oparciu o niską marżę rynku. Mimo że firmy produkcyjne nie mają bezpośredniego wpływu na występujące czynniki zewnętrzne jak chociażby wzrost cen półproduktów, czy sytuację na rynku pracy, to wieloaspektowa analiza danych jest przyszłością firm z sektora produkcyjnego.

Uzyskanie efektu synergii danych jest szansą na realny wzrost efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu jest możliwość reagowania na obecne zagrożenia i wykorzystywania szans na dynamiczny rozwój produktów.

Specjalnie dla czytelników ebooka udostępniamy nagrania z konferencji Produkcja w dobrych rękach 2022, do których wcześniej dostęp miały tylko osoby uczestniczące w wydarzeniu!

Pobierz ebook

Zarządzanie produkcją a rola oprogramowania BI

Firmy produkcyjne muszą kłaść duży nacisk na optymalne wykorzystanie posiadanych aktywów, minimalizacje strat oraz ciągłe doskonalenie. Wymuszają to na nich takie czynniki jak wysokie koszty pracy i energii, wysokie ceny i niska dostępność komponentów i składników.

Kluczem do efektywnego zarządzania produkcją jest odpowiednie wykorzystanie przez firmy swoich zasobów, a jednym z takich zasobów są dane będące w posiadaniu organizacji. Żeby móc tego dokonać firmy produkcyjne potrzebują wysoko wydajnych i niezawodnych systemów informatycznych, które pozwalają na integrację danych z wielu źródeł, ich oczyszczenie i walidację błędów, jak również odpowiednie przedstawienie wyników.

To dedykowane sektorowi produkcji oprogramowanie klasy BI pozwala na efektywną analizę danych i przedstawiane jest kierownikom produkcji, decydentom, w przejrzysty sposób.

Controlling w firmie produkcyjnej

Controlling to proces wciąż niewystarczająco doceniany, mimo że odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa – zwłaszcza produkcyjnego. Bieżący monitoring procesów produkcji umożliwia szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku, dlatego to właśnie dobrze zarządzany obszar produkcji często stanowi element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Zasadniczą rolę w controllingu odgrywa więc skuteczne wykorzystanie danych – użycie narzędzi controllingowych wspartych produktami Business Intelligence umożliwia osiągnięcie optymalnych parametrów procesu produkcyjnego takich jak czas wytworzenia produktu, koszty produkcji i przestojów czy zarządzanie zasobami.

Kluczowe wskaźniki efektywności w dziale produkcji

Wskaźniki efektywności produkcji (ang. KPI – Key Performance Indicators) są jednym z najważniejszych narządzi, dzięki którym organizacja może stale monitorować postępy w osiąganiu wcześniej założonego celu. Właściwie wyselekcjonowane wskaźniki umożliwiają monitorowanie wielu procesów z różnych perspektyw, lokalizowanie potencjalnie krytycznych obszarów produkcji, analizowanie bieżących odchyleń od przyjętych norm i założeń, czy też analizowanie trendów zachodzących w przedsiębiorstwie.  

Przykład jak BI wpływa na zwiększenie wydajności produkcji:

Przewidywanie awarii dzięki analizom danych

Wdrażanie nowoczesnych modeli organizacji biznesu jest wielką szansą na rozwój przedsiębiorstwa. Rozwiązania Internet of Things (IoT) w produkcji umożliwiają komunikowanie się pomiędzy sobą poszczególnych maszyn i urządzeń zaangażowanych w proces produkcyjny, co daje niemal nieograniczone możliwości jeśli chodzi o nadzór nad maszynami i automatyzację pracy fabryk. Integracja danych z pochodzących z czujników IoT z wyspecjalizowanymi algorytmami i modelami uczenia maszynowego pozwala na precyzyjne określenie stanu maszyny w zadanym horyzoncie czasu, dzięki czemu możliwe jest przewidywanie możliwych awarii maszyny i co za tym idzie przestojów na linii produkcyjnej.

Comarch BI w firmach produkcyjnych

Comarch od blisko 20 lat wspiera średnie i duże firmy w obszarze poprawy efektywności produkcji. Ich dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez wsparcia ze strony nowych technologii analitycznych.

Rozwiązania Comarch Business Intelligence dają możliwość śledzenia każdego etapu procesu produkcyjnego od zaopatrzenia magazynu w potrzebne materiały aż po powstanie gotowego wyrobu, zapewniając przy tym utrzymanie kontroli nad kosztami, jakością oraz wydajnością.

Przeczytaj jak oprogramowanie Comarch BI wykorzystywane regularnie przez pracowników firm produkcyjnych wpływa na:

  • bieżący monitoring stopnia realizacji planu produkcyjnego,
  • zwiększenie wydajności linii produkcyjnych,
  • pełna kontrola nad przepływem materiałów,
  • optymalizacja stanów magazynowych,
  • zmniejszenie ilości odpadów i strat.

Czy na pewno chcesz wysłać formularz?

Potrzebujesz oprogramowania do analizy danych?


Pobierz ebooka i zapoznaj się z rozwiązaniami Business Intelligence w firmach produkcyjnych.

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki marketingu bezpośredniego na telefon, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza