Digitalizacja w produkcji, czyli Internet Rzeczy (IoT) w nowoczesnej fabryce

Digitalizacja w firmach produkcyjnych jest obecnie koniecznością i może być realizowana dzięki połączeniu produkcji i sieci Internet. Jej istotnym przejawem jest realizacja w praktyce koncepcji Przemysłu 4.0, zakładającej tworzenie inteligentnych fabryk, w których maszyny, urządzenia oraz systemy informatyczne komunikują się między sobą, a na podstawie dużej ilości danych dochodzi do ciągłej optymalizacji procesów.

W Comarch wychodzimy naprzeciw pojawiającym się w tym zakresie potrzebom.

Przemysł 4.0 i Internet Rzeczy

Jednym z głównych filarów koncepcji Przemysłu 4.0 jest Internet Rzeczy (IoT – z ang. Internet of Things), czyli sieć urządzeń które gromadzą dane, samodzielnie komunikują się ze sobą przez Internet i reagują w zależności od sytuacji.

Internet Rzeczy pozwala na bezprzewodową komunikację i wymianę danych pomiędzy urządzeniami wyposażonym w czujniki, a innymi internetowymi zasobami za pomocą internetu. Otwiera to ogromne możliwości w obszarze monitorowania, kontrolowania i gromadzenia danych.

Wykorzystanie Internetu Rzeczy przy współpracy z systemem ERP może znacznie usprawnić pracę zarówno osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu własnego parku maszynowego firmy produkcyjnej, jak i pracowników realizujących zgłoszenia serwisowe odbiorców, czy tych kontrolujących jakość wytwarzanych produktów.

Rozwiązanie Comarch dla Przemysłu 4.0 to kompleksowy ekosystem IoT dostępny w modelu SaaS (Oprogramowanie jako Usługa), który składa się z czujników z nadajnikami i odbiorników połączonych z bazą danych w chmurze, która z kolei zintegrowana jest z systemem Comarch ERP XL.

Najważniejsze elementy ekosystemu Internetu Rzeczy oferowanego przez Comarch:

Platforma Comarch IoT to główny element ekosystemu. W ramach Platformy ustawiane są reguły biznesowe, które określają co ma się wydarzyć w sytuacji, gdy czujnik wskaże wartości odbiegające od zdefiniowanej normy. To również na platformie odbywa się zarządzanie i zdalne sterowanie czujnikami IoT.

Ze względu na fakt, iż sensory mogą przekazywać bardzo dużą ilość danych, Platforma jest umieszczona w chmurze, co pozwala na ich szybkie przetworzenie bez konieczności inwestycji w znaczące zasoby sprzętowe w środowisku lokalnym firmy produkcyjnej.

 

Czujniki i sensory IoT to elementy odpowiedzialne za automatyczne i dokładne pomiary parametrów z urządzeń produkcyjnych czy linii montażowych.

Nadajniki są instalowane na urządzeniach, takich jak linie produkcyjne, wózki widłowe, magazyny oraz podzespoły produktów końcowych. Następnie dane z czujników w hali produkcyjnej są zbierane przez zainstalowane w kluczowych miejscach odbiorniki, które kontrolują cały obszar zakładu, a następnie przekazywane na Platformę IoT.

Współpraca Comarch ERP XL z IoT

Naturalnym systemem do komunikacji z Platformą IoT jest zintegrowane oprogramowanie do zarządzania firmą klasy ERP wyposażone w funkcjonalności dedykowane produkcji, takim systemem jest Comarch ERP XL.

Wymiana danych między systemami pozwala między innymi na wykonanie poniższych czynności po otrzymaniu informacji z Platformy IoT o wystąpieniu wcześniej zdefiniowanego odstępstwa od reguły:

 • wyświetlenie komunikatu (pod określonymi warunkami, dla określonych odbiorców),
 • wykonanie akcji predefiniowanej w systemie – rejestracja awarii/przestoju,
 • wyświetlenie informacji o czynnościach, które powinien wykonać operator (komunikat konfigurowalny),
 • uruchamianie procesów na skutek zdarzenia IoT.

Dwa modele wspólpracy systemu ERP z IoT

Comarch oferuje obecnie dwa modele współpracy systemu Comarch ERP XL z ekosystemem Comarch IoT:

 • model Standard to rozwiązania, które umożliwia integrację maszyn z najpopularniejszymi czujnikami na rynku, takimi jak czujnik temperatury, skaner kodów Zebra, sterownik Siemens, saga Ishidam IO-Link, czy licznik impulsowy,
 • model Premium jest rozszerzony o możliwość integracji dowolnych czujników czy urządzeń, które nie są uwzględnione w modelu standard. Skrypty LUA oraz standard OPC UA, które są udostępnione użytkownikom modelu Premium, to standardy wymiany danych dla komunikacji przemysłowej w Przemyśle 4.0.

IoT: Korzyści

Internet Rzeczy daje wiele możliwości. Inteligencja maszyn z IoT to krok milowy w kierunku pełnej autonomizacji procesów produkcyjnych. Internet Rzeczy to jedna z tych technologii, o której śmiało możemy powiedzieć, że jest synonimem nowoczesności oraz wejścia na wyższy poziom rozwoju technologicznego.

Korzyści dla procesów produkcyjnych

 • Kompleksowe monitorowanie procesów wytwórczych
 • Wytwarzanie jakościowych produktów
 • Analiza danych produkcyjnychw czasie rzeczywistym
 • Identyfikacja i eliminacja przestojów i błędu ludzkiego

Korzyści biznesowe

 • Obniżenie kosztów operacyjnych
 • Konsekwentna realizacja celów biznesowych
 • Możliwość wykorzystania danych do podejmowania decyzji biznesowych,
 • Zastosowanie nowych modeli biznesowych i wprowadzenie nowych usług

Optymalizowanie technologii w oparciu o historię realizacji zleceń

Mechanizmy machine learning, w które jest wyposażony nowoczesny system ERP mogą służyć nie tylko do realizacji bieżących operacji produkcyjnych, ale także generować rekomendacje do zmian w technologii produkcji. Przykładowo w sytuacji, gdy przez 10 ostatnich zleceń produkcyjnych zużywane jest zawsze cztery, a nie sześć kilogramów wyrobu, czy też operacja trwa nie dwie, a trzy godziny, to system może proponować zmianę normatywów technologicznych. Automatyczne podpowiedzi uświadomią technologowi czy planiście produkcji, że powinien przeanalizować BOM bądź marszrutę, a jeśli on uzna to za stosowne, to rekomendowane zmiany mogą wywołać aktualizację bądź stworzenie nowej wersji technologii.

Wyroby konfigurowalne przez internet

Digitalizacja pozwala także na tworzenie wysoce spersonalizowanych wyrobów w sposób elastyczny, jednocześnie przy zachowaniu racjonalności kosztowej.

Dzięki niej firmy produkcyjne chcą być bardziej postrzegane jako firmy handlowe i docierać do klienta końcowego, z pominięciem pośredników.

Przykładowo: osoba indywidualna może zamówić bramę garażową czy drzwi, a przedsiębiorstwo samodzielnie dobrać odpowiednie komponenty elektroniczne, centralę wentylacyjną czy kabinę dźwiękochłonną bezpośrednio u producenta. Jest to możliwe za pośrednictwem internetu – czy to z wykorzystaniem platformy B2B, czy też sklepu internetowego. W tym celu w narzędziach e-commerce może być udostępniony konfigurator produktu, za pomocą którego, poprzez przygotowany w odpowiedni sposób system pytań i odpowiedzi, klient sam kreuje swój unikalny produkt.

Co istotne, wirtualnie stworzony wyrób może automatycznie stworzyć w systemie ERP technologię produkcji. Jest to możliwe za pomocą funkcjonalności konfiguratora produktu wbudowanego w systemy Comarch ERP skierowane do firm produkcyjnych.

Po złożeniu zamówienia firma produkcyjna może przystąpić do planowania produkcji w ujęciu MPS, czy harmonogramowania szczegółowego – bez konieczności angażowania w pracę technologów czy konstruktorów. To znacznie skraca czas realizacji zamówienia, a także obniża koszt produkcji. 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza