Kiedy nowe dotacje na IT

Kiedy nowe dotacje na IT?

Rok 2022 to czas ostatnich dodatkowych naborów ze starej perspektywy budżetowej i prac nad założeniami do budżetu 2021-2027. Na horyzoncie widać już nowe dotacje dla przedsiębiorców. Na ich kształt mogliśmy wpływać w ramach konsultacji społecznych. 

 

Konsultacje społeczne 

Dla firm, które planują inwestycje w obszarze cyfryzacji i robotyzacji, najbardziej istotne będą środki z programów regionalnych. W poszczególnych województwach prace nad ich przygotowaniem są na różnym etapie zaawansowania. Opracowane już założenia programów poddawane są konsultacjom społecznym, zainteresowane osoby i podmioty mogą składać uwagi dotyczące kierunków i form wsparcia. W większości województw takie konsultacje odbyły się w 2021 roku i znamy ich wyniki.

Comarch brał udział w konsultacjach społecznych programów unijnych podkreślając potrzeby sektora MŚP w obszarze transformacji cyfrowej. Zgłaszane uwagi dotyczyły możliwości zakupu systemów ERP w ramach projektów inwestycyjnych i projektów B+R (w etapie wdrożeniowym). Zwracaliśmy uwagę na konieczność kompleksowego wsparcia inwestycji IT, obejmującego obok zakupu licencji także usługi wdrożeniowe i szkolenia związane z obsługą systemów. Uwagi w dużej części zostały uwzględnione lub przeniesione do rozpatrzenia na etapie tworzenia katalog wydatków kwalifikowanych do poszczególnych konkursów.

Kiedy nowe konkursy unijne? 

Po zakończeniu konsultacji społecznych, programy regionalne zostaną przesłane do Komisji Europejskiej do zatwierdzenia. Większość województw deklaruje gotowość do ogłoszenia nowych konkursów na początku 2023 roku. Na obecnym etapie nie znamy jeszcze szczegółowych założeń do naborów, takich jak katalog wydatków kwalifikowanych. Z dokumentów programowych wynika jednak, że cyfryzacja MŚPtransformacja w kierunku Przemysłu 4.0 to jedne z najważniejszych zadań nowej perspektywy.  

Dofinansowanie na IT w 2022 

Jakie możliwości finansowania inwestycji mają firmy, w czasie jaki pozostał do otwarcia nowego budżetu unijnego?

W kilku województwach w najbliższym czasie zostaną uruchomione dla przedsiębiorców dodatkowe środki, wygospodarowane ze starej perspektywy finansowej. Regiony, które już ogłosiły takie nabory to Podlasie, Pomorze i Łódzkie. Szczegóły konkursów będą ogłaszane na stronach poszczególnych województw na oficjalnym portalu Funduszy Europejskich. Podobne wsparcie nie jest wykluczone w innych regionach dlatego warto śledzić aktualne informacje.

We wszystkich województwach dostępne są też preferencyjne pożyczki ze środków unijnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego, który nadzoruje wdrażanie tego wsparcia.

Alternatywną formą finansowania inwestycji IT może być też leasing operacyjny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą leasingodawców, z którymi współpracujemy.

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza