Wsparcie na inwestycje MŚP w Pomorskim

Wsparcie na inwestycje MŚP w Pomorskim

Ogłoszony konkurs przewiduje dotacje na rozwój nowych produktów i usług w ramach inteligentnych specjalizacji województwa czy poprawę efektywności firm poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych.

 

To już druga edycja konkursu 2.2.1 ogłoszona przez Agencję Rozwoju Pomorza. Mikro, małe i średnie firmy mogą liczyć na dofinansowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które przyczynią się do poszerzenia ich rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług, poprawy efektywności lub do wdrożenia rozwiązań ekologicznych. W ramach projektu możliwy jest zakup oprogramowania klasy ERP, rozwiązań B2B, B2C czy oprogramowania wspomagającego procesy produkcyjne.

 

Termin naboru wniosków: 1 lutego 2017 – 15 marca 2017

 

Poziom dofinansowania:

  • Mikro i małe firmy – 55% kosztów kwalifikowanych (regionalna pomoc inwestycyjna) lub 50% (pomoc de minimis)
  • Średnie firmy – 45% kosztów kwalifikowanych (regionalna pomoc inwestycyjna) lub 50% (pomoc de minimis)

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 2 000 000,00 PLN

 

Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne (w tym oprogramowanie, np. systemy ERP)

 

 

Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:

http://www.rpo.pomorskie.eu/

 

 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza