Dotacje na cyfryzację firm w 2024 r.

Szeroki strumień dotacji popłynie w najbliższym czasie do przedsiębiorców. Po wielu miesiącach oczekiwania uruchomione zostały środki z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. Cyfryzacja i transformacja w kierunku Przemysłu 4.0 to kierunki rozwoju firm, które będą szczególnie mocno wspierane. 

Gdzie szukać dotacji na inwestycje IT?

Środki dla przedsiębiorców, w tym na transformację cyfrową, ulokowane będą przede wszystkim w wymienionych programach:

  • Fundusze Europejskie dla Regionów – 16 programów wojewódzkich,
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – obejmują województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie (bez Warszawy i otaczających ja powiatów),
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program na poziomie krajowym.

Wsparcie w formie dotacji przydzielane jest w trybie konkursowym. Firma, która chce uzyskać dofinansowanie, musi złożyć wniosek do rozpatrzenia. Dla większości programów opublikowane już zostały harmonogramy naborów na cały 2024 r. W przypadku kilku województw są jeszcze luki w dokumentacji, które powinny zostać uzupełnione w najbliższym czasie.

Pierwsze dotacje w 2024 r.

Małopolska ogłosiła konkurs umożliwiający firmom transformację cyfrową i rozwój w kierunku Przemysłu 4.0 jeszcze w grudniu 2023 r. Potrwa on do 4 kwietnia bieżącego roku. Działanie 1.11 skierowane jest do firm sektora MŚP, które mogą ubiegać się o wsparcie na zakup i wdrożenie systemu informatycznego, sprzętu IT, a także przeszkolenie personelu w związku z wprowadzanymi zmianami. Wartość projektu musi się zawierać w przedziale od 200 tys. do 3 mln PLN. Poziom dofinansowania w zależności od kategorii wydatków wynosi od 50% do 80% kosztów całej inwestycji. Wszystkie planowane inwestycje muszą wynikać z Planu transformacji. To dokument zawierający diagnozę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa i plany transformacji w tym obszarze. Comarch, jako instytucja posiadająca bogate doświadczenie w zakresie sporządzania analiz przedwdrożeniowych w przedsiębiorstwach z różnych branż, oferuje opracowanie Planu transformacji cyfrowej, co przełoży się pozytywnie na spójność pomiędzy zmianami opisanymi w projekcie a późniejszym wdrożeniem.

Podobny nabór planowany jest w województwie śląskim od 14 marca do 23 kwietnia 2023. Wsparcie udzielane będzie mikro, małym i średnim firmom na wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych. W wyniku realizacji projektu będą mogły one wprowadzić procesy związane z cyfryzacją i automatyzacją procesów biznesowych, uzupełniająco z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa. Działanie jest skierowane zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, z możliwością preferencji projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Z dotacji będzie można sfinansować zakup licencji i środków trwałych, a także usług doradczych i szkoleniowych. Maksymalny poziom dofinasowania to 85% kosztów całej inwestycji.

Podlasie to kolejny region z ofertą dla MŚP w zakresie cyfryzacji. Na marzec zapowiedziane jest ogłoszenie konkursu 1.2, który zakłada wsparcie wdrażania technologii cyfrowych i podnoszenie poziomu cyberbezpieczeństwa. Dystrybucją środków zajmą się trzy instytucje: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” oraz Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe. Przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć otrzymane pieniądze m.in. na zakup oprogramowania czy usług niezbędnych do realizacji rozwiązań cyfrowych. Elementem projektu może być również podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w firmach. Firmy mogą ubiegać się o wsparcie w maksymalnej wysokości 85% kosztów inwestycji.

Dla firm z subregionu wałbrzyskiego (województwo dolnośląskie) dostępne będą środki w ramach naboru 9.4 Transformacja gospodarcza. Jest to wsparcie inwestycyjne dla MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego przyczyniające się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności. Dotacje można przeznaczyć jedynie na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz drobne prace remontowo-budowlane. Całkowity koszt projektu musi mieścić się w przedziale od 100 tys. PLN do 200 tys. EUR. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji wynosi tu 70% kosztów kwalifikowanych.

Podobne środki dostępne będą dla firm z subregionu południowego województwa opolskiego (powiaty głubczycki, nyski i prudnicki). Działanie 1.7 przewiduje finansowanie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, wartości niematerialne i prawne wraz z doradztwem i szkoleniami w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług oraz inwestycje zwiększające skalę działalności MŚP oraz wzrost zasięgu ofert. Dofinansowanie to maksymalnie 85% kosztów inwestycji. Wnioski można składać od 25 marca do 29 kwietnia do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Harmonogram dla Mazowsza przewiduje w terminie od 9 lutego do 20 marca nabór w ramach konkursu 1.3 – Innowacyjność i konkurencyjność MŚP. Jego przedmiotem będzie wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK. Działanie pozwala na rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Możliwa będzie również zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego, a także innowacje organizacyjne i do pewnego stopnia marketingowe. Przewidziany jest też rozwój produktów i usług opartych na TIK, w tym sprzedaż produktów i usług w internecie, tworzenie i udostępnianie usług elektronicznych, optymalizacja procesów ułatwiających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rozwiązania informatyczne, a także wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, np. prowadzących do digitalizacji procesów. Maksymalny poziom wsparcia wyniesie 85%.

Granty na cyfryzację z Agencji Rozwoju Przemysłu 

Jednym z najciekawszych konkursów w początku roku będzie nowy projekt grantowy o nazwie „Dig.IT. Transformacja cyfrowa polskich MŚP”. Działanie obsługiwane przez Agencję Rozwoju Przemysłu skierowane jest do firm MŚP. Obszary transformacji cyfrowej wspierane w ramach Dig.IT to przede wszystkim: automatyzacja procesów i analityka biznesowa, cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem, wykorzystanie rozwiązań chmurowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Granty obejmują zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkolenia dla pracowników. Pozyskanie wartości niematerialnych i prawnych w postaci gotowego oprogramowania lub zleconych prac programistycznych czy zakup usług chmurowych to koszty, które muszą wystąpić w każdym projekcie. Wsparcie będzie udzielane w wysokości od 40 000 do 200 000 EUR, a maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 70% kosztów projektu.

Dotacje w drugiej połowie 2024 r.

Z obecnie opublikowanych harmonogramów wynika, że w dalszej części roku dotacje na cyfryzację będą jeszcze dostępne w województwie łódzkim i podkarpackim. Na tym etapie możliwe są jednak zmiany takie jak przesunięcia terminów i uzupełnienia planów poprzez dodawanie nowych naborów. Przedsiębiorcy zainteresowani dotacjami powinni więc śledzić aktualne informacje o dotacjach w swoich województwach oraz programy krajowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że rok 2024 będzie obfitował w dotacje, również te pozwalające na cyfrowy rozwój firm. 

Więcej informacji o możliwościach finansowania inwestycji IT znajdziesz w e-booku „Finansowanie inwestycji IT. Dotacje unijne 2021-2027, pożyczki, leasing”. 

Pobierz e-book

Skomentuj

Brak komentarzy

Otrzymuj najciekawsze case study, aktualności, nowości produktowe od Comarch ERP prosto na swoją skrzynkę

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza