IoT - Smart Obects a systemy ERP

Analizujesz najnowsze trendy technologiczne? Chcesz być liderem we wdrażaniu koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej we własnej firmie? Myślisz o tym, aby już wkrótce Twój park maszynowy, a nawet Twoje wyroby komunikowały się automatycznie między sobą oraz z Twoimi pracownikami i Klientami? 

Teraz razem z nami możesz wypracować rozwiązanie, które pozwoli Ci na wdrożenie w Twojej fabryce idei Przemysłu 4.0, nawet jeżeli nie dysponujesz najnowocześniejszym parkiem maszynowym.

Sprawna komunikacja

Wiele czujników i sensorów jest wykorzystywanych już obecnie w automatyce przemysłowej – mierniki temperatury, czujniki zbliżeniowe, dymu, światła, czy ruchu pozwalają na rejestrację szeregu informacji zachodzących zarówno w trakcie procesu produkcyjnego, jak i w codziennym użytkowaniu wytwarzanych i serwisowanych przez Ciebie produktów.

Jednak sensory te stają się częścią Smart Objects dzięki bezprzewodowej komunikacji. Jest to możliwe w oparciu o platformę Comarch, który łączy rozwiązanie platformy Comarch IoT z szeregiem urządzeń peryferyjnych, (Twoimi czujnikami, sensorami i urządzeniami) czy beaconów.

Comarch produkuje również urządzenia wbudowane pod Twoje indywidualne potrzeby, które mogą być wyposażone w niezbędnie moduły komunikacyjne oraz interfejsy wymiany danych.

Inteligentna analiza danych i zarządzanie regułami biznesowymi

Informacje pochodzące z sensorów i innych urządzeń mogą być automatycznie i bezprzewodowo przesyłane w celu uruchomienia realizacji kolejnych czynności nie tylko w ramach Twojej fabryki, ale także na halach produkcyjnych Twoich kooperantów, czy też bezpośrednio w domach Twoich Klientów.

W ramach Comarch IoT Platform możesz ustawić reguły biznesowe, które określą co ma się wydarzyć, w sytuacji gdy czujnik temperatury pokaże 30 stopni, czytnik RFID rozpozna kod konkretnej sztuki wyrobu gotowego, czy też natężenie światła spadnie poniżej 30 luxów.

Możliwość wymiany informacji z Comarch ERP

Naturalnym systemem do komunikacji ze Smart Objects jest oczywiście zintegrowane oprogramowanie do zarządzania firmą klasy ERP wyposażone w funkcjonalności dedykowane produkcji, jakim jest np. Comarch ERP XL. To z systemu ERP może być wysyłane zlecenie produkcyjne nie tylko do maszyny stojącej na Twojej hali produkcyjnej, ale także w odległej lokalizacji, a zakończenie danego etapu produkcji odnotowane przez sensor może być sygnałem dla konkretnego działu, czy urządzenia o konieczności przygotowania stanowiska pracy do realizacji następnego etapu produkcji. Chętnie porozmawiamy z Tobą na temat możliwych miejsc integracji w Twoim przypadku. 

Możliwe zastosowania w praktyce

  • wyświetlanie danych o parametrach produkcji w czasie rzeczywistym na jednym ekranie, także w przypadku maszyn, które nie są wyposażone w interfejsy komunikacyjne dostarczane przez producenta,
  • uruchamianie kolejnego etapu procesu produkcyjnego po przekazaniu sygnału o zakończeniu realizacji przez maszynę, 
  • zarządzanie poziomem oświetlenia hali produkcyjnej na podstawie informacji o natężeniu oświetlenia, czy stwierdzonego ruchu w danej strefie,
  • automatyczne zamawianie usługi serwisowej w przypadku wykrycia odchyleń w pracy maszyny przez sensory w sytuacji, gdy jeszcze nie doszło do poważnej awarii, 
  • zbieranie danych o sposobie użytkowania wyrobów przez użytkowników końcowych w celu ich wykorzystania do usprawnień produktu oraz złożenia propozycji dosprzedaży produktów, czy usług.
Chcesz wiedzieć więcej?

 

Jeśli masz pytania dotyczące Smart Objects wypełnij formularz kontaktowy.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza