Świadectwo jakości paliw stałych

Na podstawie art. 6c. 1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, od 4 listopada 2018 r. przedsiębiorca w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, ma obowiązek wystawienia dokumentu Świadectwa jakości zgodnego ze wzorem określonym przez Ministra Energii w rozporządzeniu z 27 września 2018 roku: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1892/1

potwierdzającego spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1890/1

Świadectwo jakości węgla powinno zawierać rzeczywiste wartości parametrów dla sprzedawanej partii paliwa oraz ich porównanie z wartościami określonymi w rozporządzeniu.

W związku z powyższym w Comarch ERP Optima w wersji 2019.5.1 umożliwiono Wydruk świadectwa jakości paliw stałych. Szczegóły zostały opisane pod linkiem: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2019_5/index.php/dokumentacja/swiadectwo-jakosci-paliw-stalych/

Podstawa prawna:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1654/1

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza