Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będzie nowa struktura logiczna dla ewidencji VAT-  JPK_VAT(3).

Nowa struktura zakłada uproszczenia dla podatników polegające na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT. Jako obowiązkowe pola w nagłówku pozostają: nazwa pełna oraz NIP. Pojawi się również nowe obowiązkowe pole zawierające nazwę systemu, przy pomocy którego podatnik prowadzi ewidencje VAT. Zmianie ulega również oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres. I tak pierwszy JPK_VAT składany za dany okres, według nowej struktury w polu „cel złożenia" przyjmie wartość „0". Pierwsza korekta będzie wysyłana będzie z wartością „1", a następne będą kolejno numerowane (maksymalnie do nr 999). Nie będzie przy tym możliwe przesłanie JPK_VAT, oznaczonych jako 0, 1, 2 itp., więcej niż jeden raz za dany okres (co wcześniej mogło się zdarzyć).

W nowej strukturze JPK_VAT pojawi się też dodatkowe, nieobowiązkowe pole „adres e-mail" w danych nagłówkowych. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu finansów nieobowiązkowe pole zawierające adres e-mail ma ułatwić szybki kontakt z podatnikiem, kiedy administracja skarbowa znajdzie niezgodności w złożonym JPK_VAT.

Otrzymanie powiadomienia e-mailowego pozwoli przedsiębiorcom na korektę rozliczenia bez konsekwencji oraz bez potrzeby
osobistej wizyty w urzędzie skarbowym.

Nowa schema JPK_VAT została opublikowany na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacje na temat schemy JPK_VAT(3) zostały również opisane w Broszurze informacyjnej dot. Struktury JPK_VAT(3)

Uwaga!

Pliki JPK_VAT za miesiące wrzesień-grudzień 2017 r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą, tj. JPK_VAT(2).

 

Pobierz książeczkę o JPK

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza