Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2016 r., poz. 467) wprowadziło nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Obowiązek stosowania nowego wzoru pkpir mieli podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej 8 kwietnia 2016 r. lub po tym dniu. Podatnicy, którzy przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego tj. przed 8 kwietnia 2016 r. stosowali poprzedni wzór pkpir, mogli z niego korzystać do końca 2016 roku.

 

Od 1 stycznia 2017 roku wszyscy podatnicy prowadzący pkpir są zobowiązani robić to na wzorze wprowadzonym od dnia 8 kwietnia 2016 roku. Nowy wzór pkpir zawiera dodatkową kolumnę „Koszty działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym”. Kolumna wydatków związanych z działalnością B+R oznaczona została numerem 16, a informacje dotychczas wpisywane w kolumnie 16. Uwagi zostały przeniesione do nowej kolumny 17. Uwagi.

 

Kolumna 16 jest przeznaczona do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym. Po zakończeniu roku należy zsumować te koszty. W kolumnie tej należy wpisać wszystkie koszty działalności badawczo-rozwojowej, niezależnie od tego, jaka ich część będzie odliczona od podstawy opodatkowania. Jeżeli dane wydatki B+R stanowią koszty podatkowe, to należy je dodatkowo ująć w odrębnej kolumnie pkpir zgodnie z ich kwalifikacją.

 

Podatnicy prowadzący pkpir elektronicznie nie mają już obowiązku drukowania zapisów księgi na koniec każdego miesiąca (uchylony ust. 2 § 31 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir). Obecnie podatnicy tacy mają jedynie obowiązek przenoszenia treści księgi na informatyczny nośnik danych zapewniający trwałość zapisu informacji.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2016 r., poz. 467).

 

W programie Comarch ERP Optima Użytkownik ma możliwość wydruku zapisów w pkpir zgodnie z nowym wzorem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Aktualnie obowiązujące wydruki dostępne są pod ikoną drukarki z poziomu listy zapisów w księdze podatkowej (po wejściu w menu Księgowość > Zapisy KPiR). Nowe wydruki w nazwie wydruku zawierają oznaczenie „wzór 2”.

Poniżej znajduje się przykładowy wydruk strony prawej pkpir wygenerowany według wzoru 2 (uwzględniający wyżej opisane zmiany w pkpir).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza