Od 1 stycznia 2015 obowiązywać będą nowe wzory deklaracji podatkowych.


Do przychodów (dochodów/strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. należy zastosować nowe formularze, m.in.:

  • PIT-28(18) z załącznikami: PIT-28/A(15), PIT-28/B(13), PIT/O(20), PIT/D(24), PIT-2K(8),
  • PIT-36(20) z załącznikami: PIT/B(13), PIT/O(20), PIT/D(24), PIT-2K(8), PIT/UZ(1),
  • PIT-36L(10) z załącznikiem PIT/B(13),
  • PIT-11(21) z załącznikiem PIT-R(17),
  • PIT-40(20) z załącznikiem PIT-R(17),
  • IFT-1/IFT-1R(11),
  • PIT-4R(5), PIT-8AR(4),
  • PIT-8C(7),
  • PIT-2(4), PIT-12(6).

  

 

Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1634)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1672)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru części uzupełniającej zeznania podatkowego składanego za rok 2014 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1673)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1674)

 

 


Nowe wzory zostały dodane w Comarch ERP Optima w wersji 2015.1.1.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza