Obowiązek przesyłania e-Deklaracji od 1 stycznia 2015 roku

 

Z dniem 1 stycznia 2015 wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące sposobu dostarczania dokumentów rozliczeniowych do organów podatkowych. Deklaracje, informacje oraz roczne obliczenie podatku należy składać urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Zmienione przepisy mają zastosowanie do dochodów uzyskanych (poniesionych strat) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.


 

Kiedy płatnik może pozostać przy dotychczasowej formie papierowej?

 

Nowe zasady przewidują zachowanie dotychczasowej formy w przypadku małych przedsiębiorców, którzy nie korzystają z usług biur rachunkowych. Dokumenty mogą być składane w formie pisemnej, jeżeli płatnicy są obowiązani sporządzić je dla nie więcej niż pięciu podatników. Wybór formy papierowej skutkuje jednak skróconym terminem dostarczenia dokumentów – po zakończeniu roku podatkowego należy je przesłać do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1563).

 


Możliwość wysyłania deklaracji drogą elektroniczną w Comarch ERP Optima

Program Comarch ERP Optima umożliwia indywidualną i seryjną wysyłkę deklaracji podatkowych. Składanie deklaracji elektronicznych opiera się na modelu, w którym w pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Następnie tak wygenerowany plik Użytkownik podpisuje podpisem elektronicznym i przesyła na serwer MF.

Więcej informacji technicznych znajdą Państwo tutaj.

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza