Zgodnie z nowym art.22 ust.1 Ustawy o swobodzie działalności (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn.zm.), wszystkie transakcje przedsiębiorcy, zawarte od 1 stycznia 2017 roku, których:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł (transakcje w walutach obcych są przeliczane na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji),

muszą być opłacone za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.

Co oznacza opłacenie transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy?

Wymóg dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego będzie spełniony nie tylko w przypadku płatności na rachunek bankowy. Również opłacenie transakcji za pomocą karty płatniczej czy poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie oznaczało, że spełniony został wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Konsekwencje nieprzestrzegania limitu

Jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą zapłaci gotówką za transakcję z innym przedsiębiorcą (dotyczy to transakcji na kwotę powyżej 15 tys. zł) to:

  • nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (art. 22p ust.1 Uopdof)
  • ma obowiązek skorygować koszty poprzez usunięcie transakcji z kosztów (pomniejszenie kosztów) lub gdy tych kosztów jest za mało to należy zwiększyć przychody o odpowiednią wartość (art.22p ust.2 Uopdof).

Zgodnie z nowymi przepisami, wydatki powyżej 15 tys. złotych opłacone gotówką nie będą kosztem również w sytuacji, gdy:

  • dotyczą nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • następuje płatność po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną,
  • płatność następuje po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

W programie Comarch ERP Optima już od wersji 2017.1.1 Użytkownik, w momencie wprowadzania transakcji handlowych wystawionych po 1 stycznia 2017 roku z formą płatności gotówka, których wartość transakcji przekroczy 15 tys. zł, otrzyma odpowiednie ostrzeżenie.

Podstawa prawna:

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza