Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

24.10.2013, Płace i Kadry

Urlop wychowawczy od 1 października 2013 roku

Od 1 października 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego. Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu określenia wymiaru urlopu: z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy”. Przy czym sam wymiar tego urlopu nie uległ zmianie.

19.09.2013, Akcyza

Kwartalne rozliczenie deklaracji AKC-WW od 1 lipca 2013 r.

Na podstawie rozporządzenia MF z dnia 17 czerwca 2013 w sprawie wyrobów akcyzowych, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy.

19.09.2013, Akcyza

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym na węgiel

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Rozporządzenie MF w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy wprowadzają istotne zmiany w konstrukcji opodatkowania wyrobów węglowych i mają pozwolić na uproszczenie obrotu tymi wyrobami, między innymi poprzez zniesienie części uciążliwych obowiązków dokumentacyjnych oraz wyłączenie z opodatkowania szeregu transakcji.

16.09.2013, VAT

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Nowelizacja Ustawy o VAT wprowadza szereg zmian w VAT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2014 roku. Zmiany dotyczą głównie zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego, sposobu określania podstawy opodatkowania, ujmowania faktur korygujących oraz odliczania podatku naliczonego.

13.09.2013, Płace i Kadry

Nowe podstawy składek na urlopie wychowawczym od 1.09.2013 r.

Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art.18 ust. 5b oraz 14 ) wprowadziła od 1 września 2013 roku nową wysokość granicznych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych.

09.09.2013, VAT

Ulga na złe długi w rozliczeniu podatku VAT

Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza możliwość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

22.07.2013, Księgowość

Nowe zasady sporządzania spisu z natury

Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wprowadza zmianę w przepisach dotyczących sporządzania spisu z natury.

19.07.2013, VAT

Nowe wzory informacji VAT-UE obowiązujące od 1.07.2013 roku

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe wzory informacji VAT-UE wraz z załącznikami oraz korekty VAT-UEK. Zmiany mają związek z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej.