Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

04.11.2013, Płace i Kadry

Nowe wzory deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych

W dniu 26 września br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory te stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r.

04.11.2013, Płace i Kadry

Nowe wzory formularzy ZUS

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. wprowadziło nowe wzory formularzy dla ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS DRA, Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej, Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej, ZUS ZSWA.

24.10.2013, Płace i Kadry

Urlop wychowawczy od 1 października 2013 roku

Od 1 października 2013 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie regulacji dotyczących urlopu wychowawczego. Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu określenia wymiaru urlopu: z „do 3 lat” na „do 36 miesięcy”. Przy czym sam wymiar tego urlopu nie uległ zmianie.

19.09.2013, Akcyza

Kwartalne rozliczenie deklaracji AKC-WW od 1 lipca 2013 r.

Na podstawie rozporządzenia MF z dnia 17 czerwca 2013 w sprawie wyrobów akcyzowych, które weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy.

19.09.2013, Akcyza

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym na węgiel

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Rozporządzenie MF w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy wprowadzają istotne zmiany w konstrukcji opodatkowania wyrobów węglowych i mają pozwolić na uproszczenie obrotu tymi wyrobami, między innymi poprzez zniesienie części uciążliwych obowiązków dokumentacyjnych oraz wyłączenie z opodatkowania szeregu transakcji.

16.09.2013, VAT

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Nowelizacja Ustawy o VAT wprowadza szereg zmian w VAT, które wejdą w życie od 1 stycznia 2014 roku. Zmiany dotyczą głównie zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego, sposobu określania podstawy opodatkowania, ujmowania faktur korygujących oraz odliczania podatku naliczonego.

13.09.2013, Płace i Kadry

Nowe podstawy składek na urlopie wychowawczym od 1.09.2013 r.

Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art.18 ust. 5b oraz 14 ) wprowadziła od 1 września 2013 roku nową wysokość granicznych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach wychowawczych.

09.09.2013, VAT

Ulga na złe długi w rozliczeniu podatku VAT

Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza możliwość korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.