Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

22.07.2013, Księgowość

Nowe zasady sporządzania spisu z natury

Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wprowadza zmianę w przepisach dotyczących sporządzania spisu z natury.

19.07.2013, VAT

Nowe wzory informacji VAT-UE obowiązujące od 1.07.2013 roku

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe wzory informacji VAT-UE wraz z załącznikami oraz korekty VAT-UEK. Zmiany mają związek z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej.

04.07.2013, Księgowość

Nowe przepisy dotyczące korekty kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym

Ustawa z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów od dnia 1 stycznia 2013 roku w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony.

17.06.2013, Płace i Kadry

Zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 17 czerwca 2013 r.

Zupełna nowość - 26 tygodniowy urlop rodzicielski oraz wydłużony do 6 tygodni tzw. dodatkowy urlop macierzyński to dwie najważniejsze zmiany w zasiłkach macierzyńskich od 17 czerwca 2013 r. Dzięki nim rodzice będą mogli pozostać w domu z dzieckiem przez rok od jego narodzin lub przysposobienia.

10.06.2013, Handel

Dokument Tax Free

Określenie wzorów znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym.

10.06.2013, Handel

Zwrot do paragonu

Zmiany wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

05.03.2013, Księgowość

Zmiany przepisów dotyczących księgowości

Deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem VAT-ZD. Rozliczenie roczne CIT-8. Metoda kasowa rozliczania podatku VAT. Rozliczenia roczne PIT-36, PIT-36L. e-Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D bez podpisu kwalifikowanego

05.03.2013, VAT

Zmiany przepisów dotyczących księgowości

Deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem VAT-ZD. Rozliczenie roczne CIT-8. Metoda kasowa rozliczania podatku VAT. Rozliczenia roczne PIT-36, PIT-36L. e-Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D bez podpisu kwalifikowanego