Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

29.11.2017, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 grudnia 2017 roku

Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

25.09.2017, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 października 2017

Od 1 października 2017 roku roku współczynnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 100 %.

01.09.2017, Handel

SENT – System rejestracji i monitorowania przewozu towarów

SENT – System rejestracji i monitorowania przewozu towarów

29.08.2017, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 września 2017 roku

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

29.08.2017, Płace i Kadry

Nowy wzór świadectwa pracy - pracownicy tymczasowi

Od 1 czerwca 2017 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy, w którym uwzględniono zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. dotyczące treści świadectwa pracy i wykazywanych danych.

11.07.2017, Płace i Kadry

Zmiana współczynnika waloryzacji od 1 lipca 2017

Od 1 lipca 2017 roku roku współczynnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 107,40 %.

11.07.2017, Płace i Kadry

Zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za urlop dla pracowników tymczasowych

W związku z nowelizacją ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 roku obowiązują zmiany w wyliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla pracowników tymczasowych.

25.05.2017, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 czerwca 2017 roku

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.