Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

22.12.2015, Księgowość

Aktualizacja zestawień księgowych oraz planu kont dla jednostek budżetowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów ujednolicono wzorcowy plan kont generowany dla jednostek budżetowych oraz zaktualizowano zestawienia księgowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

22.12.2015, Księgowość

Nowa stawka ryczałtowa 2% od 2016 roku

Na mocy zmiany ustawy o podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw od 01.01.2016 r. wprowadzona będzie nowa stawka ryczałtowa 2%.

22.12.2015, Księgowość

Uchylenie obowiązku korekty kosztów od 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku zmiana ustawy Ordynacja podatkowa uchyla obowiązek pomniejszania kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w terminie wydatki. Pozostawia jednak możliwość ponownej korekty w przypadku gdy wcześniej skorygowane zobowiązania zostaną uregulowane.

22.12.2015, Najnowsze zmiany prawa

Nowe formularze deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będą nowe wzory deklaracji podatkowych. Dodatkowo zgodnie z nowymi zasadami, nie będzie już obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyny złożenia korekty deklaracji.

22.12.2015, Płace i Kadry

Nowe zasady korzystania z opieki nad zdrowym dzieckiem

W dniu 2 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące możliwości wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat na podstawie art. 188 Kodeksu pracy.

24.11.2015, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 grudnia 2015 roku

Od 1 grudnia 2015 r. obowiązują nowe wartości przeciętnego wynagrodzenia oraz minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych.

20.11.2015, Księgowość

Uproszczone zestawienia księgowe dla jednostek małych

Nowa ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości wprowadziła zmiany dotyczące sprawozdawczości oraz rachunkowości dla małych firm.

16.11.2015, Płace i Kadry

Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem

W dniu 2.01.2016 r. wchodzą w życie nowe regulacje dot. wykorzystywania urlopów związanych z rodzicielstwem - m.in.: włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenie urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy rodzic łączy go z pracą.