Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

30.10.2014, Najnowsze zmiany prawa

Przygotuj swoją firmę na zmiany w przepisach!

Sklepy internetowe do 25 grudnia powinny wprowadzić szereg konkretnych zmian związanych z nową Ustawą o Prawach Konsumenta. Od 2015 roku deklaracje PIT będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Wraz z nowelizacją ustawy o VAT poszerzony zostanie katalog produktów objętych procedurą odwrotnego obciążenia.

11.07.2014, Płace i Kadry

Fundusz Pracy a młodzi bezrobotni

W związku ze zmianą Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

21.03.2014, VAT

Zmiany w odliczaniu VAT od samochodów w firmie

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług związane z odliczeniami naliczonego podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Zmiany wprowadzają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, w sytuacji kiedy podatnik użytkuje pojazd samochodowy wyłącznie do celów działalności gospodarczej i chce skorzystać z pełnego prawa do odliczenia VAT nie tylko z tytułu nabycia tych pojazdów, ale również z tytułu ponoszonych wydatków na ich użytkowanie, w tym na zakup paliwa.

13.03.2014, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe wartości: najniższego wynagrodzenia, dochodu deklarowanego (składki społeczne), dochodu deklarowanego (składka zdrowotna), rocznej podstawy składek ZUS.

21.01.2014, Księgowość

Nowe wzory deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT/B, PIT/O

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowanym w Dz.U. z 2013 poz. 1303, do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2013 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń obowiązują nowe wzory deklaracji PIT‑36 – wzór 19, PIT‑36L – wzór 9, PIT/B – wzór 12 oraz PIT/O – wzór 19.

17.12.2013, Akcyza

Nowy wzór deklaracji AKC-WW obowiązujący od 1 listopada 2013

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym od 1 listopada 2013 obowiązuje nowy wzór deklaracji AKC-WW.

17.12.2013, Handel

Program do zarządzania firmą gotowy na zmiany VAT

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2014 wprowadzono zmiany w module Handel w systemie Comarch ERP Optima v.2014.1.1.

07.11.2013, Handel

Odwrotne obciążenie w VAT w handlu produktami wrażliwymi

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) od 1 października 2013 obowiązuje nowa lista towarów, w obrocie którymi należy stosować odwrotne obciążenie VAT (polegające na tym, że rozliczenie podatku VAT spoczywa na nabywcy, nie na sprzedawcy).