Zmiany prawa

Zmiany w prawie

Prezentujemy najważniejsze zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców, a także najświeższe informacje związane z wpływem zmian w przepisach na działalność gospodarczą.

Nasza strona stanowi podręczny zbiór zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa podatkowego i działalności gospodarczej: PIT, CIT, VAT, akcyza, kodeksy i rozporządzenia.

W przypadku najistotniejszych zmian ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej zostanie omówiony w kontekście zmian w produktach i usługach firmy Comarch oraz zinterpretowany przez naszych ekspertów.

21.03.2014, VAT

Zmiany w odliczaniu VAT od samochodów w firmie

Z dniem 1 kwietnia 2014 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług związane z odliczeniami naliczonego podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Zmiany wprowadzają obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, w sytuacji kiedy podatnik użytkuje pojazd samochodowy wyłącznie do celów działalności gospodarczej i chce skorzystać z pełnego prawa do odliczenia VAT nie tylko z tytułu nabycia tych pojazdów, ale również z tytułu ponoszonych wydatków na ich użytkowanie, w tym na zakup paliwa.

13.03.2014, Płace i Kadry

Zmiany w wynagrodzeniach od 1 stycznia 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują nowe wartości: najniższego wynagrodzenia, dochodu deklarowanego (składki społeczne), dochodu deklarowanego (składka zdrowotna), rocznej podstawy składek ZUS.

21.01.2014, Księgowość

Nowe wzory deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT/B, PIT/O

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowanym w Dz.U. z 2013 poz. 1303, do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2013 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń obowiązują nowe wzory deklaracji PIT‑36 – wzór 19, PIT‑36L – wzór 9, PIT/B – wzór 12 oraz PIT/O – wzór 19.

17.12.2013, Akcyza

Nowy wzór deklaracji AKC-WW obowiązujący od 1 listopada 2013

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym od 1 listopada 2013 obowiązuje nowy wzór deklaracji AKC-WW.

17.12.2013, Handel

Program do zarządzania firmą gotowy na zmiany VAT

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2014 wprowadzono zmiany w module Handel w systemie Comarch ERP Optima v.2014.1.1.

07.11.2013, Handel

Odwrotne obciążenie w VAT w handlu produktami wrażliwymi

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) od 1 października 2013 obowiązuje nowa lista towarów, w obrocie którymi należy stosować odwrotne obciążenie VAT (polegające na tym, że rozliczenie podatku VAT spoczywa na nabywcy, nie na sprzedawcy).

04.11.2013, Płace i Kadry

Nowe wzory deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych

W dniu 26 września br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzory te stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2013 r.

04.11.2013, Płace i Kadry

Nowe wzory formularzy ZUS

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. wprowadziło nowe wzory formularzy dla ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS DRA, Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej, Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej, ZUS ZSWA.