Zgodnie z Ustawą z dnia 24 października 2012 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązuje przepis ograniczający stosowanie 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Z art. 22 ust. 9a updof wynika, że łączne koszty uzyskania przychodów w roku podatkowym (o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof), nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego progu skali podatkowej. Zatem w 2013 r. roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów wynosi 42.764 zł (tj. 1/2 z 85.528 zł).

Powyższy limit ma zastosowanie w odniesieniu do przychodów z tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof (zarówno z tytułu umowy o pracę jak i umowy o dzieło czy też innej umowy). Płatnik ma obowiązek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do obowiązującego limitu. Jeżeli 50% koszty uzyskania przychodów stosowane podatnikowi przez danego płatnika przekroczą 42.764 zł, płatnik powinien zaprzestać dalszego ich stosowania. W trakcie roku podatnik może złożyć oświadczenie o zaprzestaniu naliczania tych kosztów wówczas pracodawca ma obowiązek uwzględnić to oświadczenie w miesiącu następnym po jego złożeniu.

 

50%  koszty uzyskania w programie Comarch ERP Optima

Od wersji 2013.3.1 Comarch ERP Optima na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce Nr ident./podatki znajduje się parametr ‘Nie odliczać 50% kosztów w wypłacie, który pozwala na wyłączenie naliczania 50% kosztów od przychodów uprawniających do ich stosowania. O momencie zaprzestania naliczania kosztów 50% decyduje Użytkownik programu. Zmiana powinna być odnotowana poprzez aktualizację zapisu.

W celu łatwiejszej kontroli kwoty odliczonych w wypłatach w danym  roku  podatkowym 50% kosztów uzyskania, z poziomu listy pracowników w Kadrach jest dostępny raport ‘Pracownicy z 50% kosztami uzyskania w wypłatach’ (Wydruk danych / Wydruki płacowe).

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza