W dniu 2 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące możliwości wykorzystywania zwolnienia od pracy w związku z opieką nad dzieckiem do 14 lat na podstawie art. 188 Kodeksu pracy.

Od nowego roku dotychczasowy limit będzie można wykorzystywać również w wymiarze godzinowym. O sposobie wykorzystania zwolnienia (dni lub godziny) decydować będzie pracownik przy składaniu pierwszego wniosku w danym roku kalendarzowym.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy godzinowy limit będzie ustalany proporcjonalnie z zaokrągleniem w górę do pełnej godziny.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1268)

 

W związku z powyższymi zmianami w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR od wersji 2016.1.1 dodano:

- nowy limit nieobecności (Urlop opiekuńczy kp.188/godz.)

- nowy typ nieobecności (Urlop opiekuńczy kp.188 (2dni)/godz.)

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza