Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS przy ustalaniu, czy wynagrodzenie pracownika przekracza przeciętne prognozowane wynagrodzenie (4055 zł w 2016 r.), nie ma zastosowania zasada proporcjonalności i należy uwzględnić wynagrodzenie podlegające oskładkowniu z wszystkich wypłat pracownika w obrębie miesiąca deklaracji:

 

1) należy zsumować podstawę składek ZUS z wypłat policzonych w PLN za okres pobytu w kraju (jeśli tylko część miesiąca pracował w Polsce) i równowartość w PLN wypłat walutowych podlegających oskładkowaniu z wszystkich wypłat pracownika naliczonych do danego miesiąca deklaracji,
2) wynik obliczeń z pkt. 1 należy przyrównać do pełnej kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (4055 zł w 2016 r.), niezależnie od tego, czy pracownik przepracował pełny miesiąc, czy przez część miesiąca był nieobecny albo niezatrudniony.


Pomniejszenie podstawy składek o równowartość diet należnych z okres oddelegowania należy wykonać tylko wówczas, gdy kwota wyliczona jak w pkt. 2 jest wyższa od pełnej kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (4055 zł).

Jeśli podstawa składek po pomniejszeniu o diety jest niższa od prognozowanego wynagrodzenia (4055 zł), to należy dokonać wyrównania podstawy składek do kwoty prognozowanego wynagrodzenia, bez zastosowania zasady proporcjonalności (czyli w 2016 r. zawsze do kwoty 4055 zł za miesiąc, niezależnie od tego, ile dni pracownik przepracował w danym miesiącu). Wyliczając wyrównanie podstawy ZUS w wypłacie walutowej trzeba uwzględnić podstawę składek z wypłaty w PLN.

Zmiany w obliczeniach podstawy ZUS dla pracowników oddelegowanych dla programu Comarch ERP Optima zostały udostępnione na Indywidualnych Stronach Klienta / Partnera

Plik do pobrania wraz z instrukcją znajduje się w sekcji Aktualizacje i zgłoszenia > Ważne zgłoszenia.

Bezpośrednio w programie zmiany będa dostępne od wersji 2017.1.1

 

Podstawa prawna:

Ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych według zasad obowiązujących od 01.10.2016 r.

 

 

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza