Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe wartości:

minimalnego wynagrodzenia dla etatu: 2 100,00 zł

- minimalnej podstawy zasiłków ZUS: 1 812,09 zł
- minimalnej podstawy składek emerytalno‑rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (75%):  1 575,00 zł

minimalnej stawki godzinowej dla umowy zlecenia: 13,70 zł

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej: 4 443,00 zł

- minimalnej podstawy składek ZUS dla pracownika oddelegowanego: 4 443,00 zł
- maksymalnej podstawy składki chorobowej dla ubezpieczonych dobrowolnie (250%): 11 107,50 zł
- maksymalnej podstawy składek emerytalno‑rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym (60%): 2 665,80 zł
- rocznej podstawy składek emerytalno‑rentowych (30x): 133 290,00 zł

wskaźnika waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego: 97,70 %

współczynnika ekwiwalentu urlopowego: 20,92 %

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Dz.U. 2017, poz. 1747

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, stosowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie M.P. 2017, poz. 1214

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia M.P. 2017, poz. 1174

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2018 r. M.P. 2017, poz. 1112

Aktualne wartości wskaźników zostały dodane na serwerze Comarch. Można je w dowolnej chwili pobrać w programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR z poziomu zakładki Ogólne > Pobieranie wskaźników oraz w programach Comarch ERP Klasyka (Konfiguracja > Cechy miesięczne/roczne > F10 > Pobierz z Internetu).

W programie Comarch ERP Optima / XL HR / Altum HR wskaźniki kadrowo‑płacowe zapisane są z poziomu: Konfiguracja > Program > Płace / Podstawa składek ZUS/Wynagrodzenia/Zasiłki.

 

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza