Podatniku, od 1 stycznia 2015 r. szykują się duże zmiany w prawie podatkowym. Z uwagi na charakter wprowadzanych zmian, dla niektórych podatników będą one stanowić rewolucję. Zapoznaj się już dzisiaj z przepisami uchwalonymi oraz planowanymi na rok 2015.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w przepisach:

 

Zmiany wynikające z uchwalonych aktów prawnych

e-Deklaracje obowiązkowe od 2015 roku 

Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.  

Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro

Nowelizacja ustawy o rachunkowości pozwoli na sporządzanie znacznie uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki mikro. Nowe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy w przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2014.

Powstanie przychodu w dacie otrzymania zaliczki zarejestrowanej przy użyciu urządzenia fiskalnego.

W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną zarejestrowane przy użyciu  urządzeń fiskalnych, w określonych przypadkach za datę powstania przychodu będzie można uznać dzień pobrania wpłaty.

 

Zmiany wynikające z projektów aktów prawnych

Nowe formularze PIT – do rozliczenia rocznego za 2014

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie nowych wzorów deklaracji na potrzeby rozliczenia rocznego za rok 2014. Zmiany dotyczą głównie deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-11, PIT-28 oraz ich załączników.

Rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnych obciążeniem

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, od 1 kwietnia 2015 r. katalog towarów, do którego zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie powiększony  m.in. o: złoto w postaci surowca bądź półproduktu, telefony komórkowe, smartfony.

Planowane jest wprowadzenie limitu ograniczającego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do transakcji dokonanych na rzecz podatników VAT czynnych, a w przypadku dostaw telefonów komórkowych (w tym smartfonów), wartość jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekraczającej kwotę 20 000 zł.

Projekt przewiduje konieczność składania przez sprzedawców informacji podsumowującej dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

 

Zmiany w uldze za złe długi

Projekt ustawy o VAT przewiduje możliwość skorzystania przez wierzyciela z tzw. ulgi za złe długi w przypadku gdy: między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym lub z tyt. przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy.

W przypadku gdy dłużnik będzie pozostawał na koniec miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, wyłączony zostanie obowiązek dokonania przez niego korekty podatku naliczonego.

 

Bądź gotowy na zmiany w przepisach o podatku VAT i przygotuj swoją firmę do działania w nowych warunkach podatkowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza