Comarch Micro Camp - Administrowanie bazami danych – platforma PostgreSQL

Możliwe dofinansowanie do 80% w ramach programu walki ze skutkami pandemii COVID 19

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zasad zarządzania serwerem PostgreSQL oraz poszczególnymi bazami danych. Będzie rozumiał znaczenie ról, przestrzeni tabel oraz schematów. Będzie posiadał wiedzę dotyczącą roli kluczowych parametrów serwera oraz umiejętność ich modyfikowania różnymi metodami. Posiądzie wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa oraz umiejętność praktycznego konfigurowania reguł zarządzania dostępem. Szkolenie umożliwi nabycie umiejętności monitorowania stanu serwera i baz danych. Ponadto ważną praktyczną korzyścią uzyskaną na szkoleniu będzie umiejętność tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania bazy po awarii. W ramach szkolenia uczestnicy poznają techniki badania wydajności operacji wykonywanych na bazie danych oraz samego serwera. Omawiane są kwestie zapewniania wysokiej efektywności zapytań i modyfikacji zawartości bazy poprzez wykorzystanie indeksowania oraz optymalizacji poleceń. Poruszane są typowe problemy występujące przy dużych zbiorach danych oraz metody ich eliminowania, w tym techniki partycjonowania. Jednym z celów szkolenia jest nabycie umiejętności administrowania serwerem PostgreSQL w środowisku Linux.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostgreSQL – kurs podstawowy”. Zalecana jest również znajomość zagadnień omawianych na szkoleniu „PostgreSQL – implementacja baz danych”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań, edycja danych, tworzenie tabel. Zalecana jest znajomość podstaw tworzenia programów w języku PL/pgSQL.
 • Czas trwania

  80 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Instalacja PostgreSQL w systemach Windows i Linux

  Rola aplikacji psql i PgAdmin w zarządzaniu bazami danych i serwerem.

  Zasady konfigurowania parametrów serwera.

  Rodzaje i metody uruchamiania, zatrzymywania i restartu serwera.

  • organizacja plików i katalogów PostgreSQL w środowisku Linux
  • zarządzanie plikami i edycja plików konfiguracyjnych PostgreSQL w Linux
  • przestrzenie tabel i uprawnienia w Linux

  Zasady bezpieczeństwa w dostępie do danych.

  Tworzenie użytkowników i zarządzanie nimi

  Usuwanie użytkowników a zależności i uprawnienia

  Przyznawanie uprawnień

  Tworzenie ról

  Zarządzanie bazą:

  •        Zarządzanie tabelami

  •        Zarządzanie schematami

  •        Przenoszenie obiektów

  •        Zarządzanie przestrzeniami tabel

  Integralność danych

  Zależności między obiektami

  •        Klucze główne

  •        Klucze obce

  •        Tabele i widoki

  Monitoring bazy

  •        Użytkownicy aktywni i zablokowani

  •        Usuwanie sesji użytkowników

  •        Wykorzystanie tabel przez użytkowników

  •        Wykorzystanie dysku przez dane tymczasowe

  Kopie zapasowe i odzyskiwanie danych

  •        Logiczne kopie zapasowe jednej bazy

  •        Logiczne kopie zapasowe wszystkich baz

  •        Kopia zapasowa definicji obiektów bazy

  •        Fizyczna kopia zapasowa bazy

  •        Odzyskiwanie baz danych

  •        Odzyskiwanie usuniętej lub uszkodzonych tabel, przestrzeni tabel, baz danych

  Podstawowe parametry wydajnościowe

  Sterowanie parametrami

  •        Czyszczenie bazy

  •        Martwe wiersze

  •        Operacja Vacuum

  •        Vacuum Full

  •        Autovacuum

  •        Koszty czyszczenia

  •        Operacje update w trybie Hot

  Indeksy

  •        Zastosowani indeksów

  •        Operacje na bazie a indeksy

  Statystyki

  •        Czytanie statystyk po wykonaniu polecenia

  •        Interpretacja statystyk

  Podstawowe skanowania z indeksem

  •        Nieefektywne wykorzystanie indeksów

  •        Łączenie indeksów

  •        Klastry

  •        Operacja klastrowania tabel

  •        Tworzenie indeksu

  •        Przebudowa indeksu

  •        Tworzenie współbieżne

  •        Indeksy hashowe

  Wprowadzenie do optymalizacji zapytań

  •        Buforowanie danych

  •        Plany wykonania zapytań

  •        Tryby wyświetlania planu

  •        Analiza informacji z planu wykonania

  •        Węzły w planie zapytania

  •        Sort

  •        Limit i Offset

  •        Aggregate

  •        Append

  •        Group

  •        HashAggregate

  •        Index Only Scan

  •        Łączenie tabel

  •        Kolejność łączenia

  •        Algorytmy łączenia

  •        Sterowanie planem wykonania

  Statystyki

  •        Statistic Collector

  •        Widoki systemowe

  •        Dane na temat tabel i indeksów

  •        Rozmiar obiektów

  Blokady

  •        Zakleszczenia

  •        Wykrywanie

  •        Unikanie

  Przygotowanie poleceń do wykonania

  •        Prepare

  Obiekty z ograniczonym zabezpieczeniem

  •        Tabele tymczasowe

  •        Tabele bez logowania

  •        Zastosowanie

  Mechanizm Toast

  •        Zastosowanie

  •        Sterowanie

  Partycjonowanie tabel

  •        Zastosowanie

  •        Metody

  •        Ograniczenia

  Ładowanie masowe

  •        Przyspieszanie

  •        Parametry
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka:
  • zarządza środowiskiem baz danych,
  • zapewnia sprawne funkcjonowanie środowiska baz danych.
  • instaluje i konfiguruje rozwiązania bazodanowe,
  • obsługuje bazy danych,
  • weryfikuje i zapewnia integralność danych,
  • definiuje i przydziela uprawnienia dostępowe,
  • zapewnia optymalną wydajność baz danych,
  • gwarantuje maksymalny czas bezawaryjnej pracy baz danych,
  • zapewnia bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych tworząc odpowiednie zabezpieczenia baz danych,
  • tworzy kopie bezpieczeństwa,
  • przywraca dostęp do danych i stabilność systemu w sytuacjach awaryjnych.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
  • Szkolenie: „PostgreSQL – strojenie wydajnościowe”
  • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/admin.html

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33

Opiekun Comarch Bootcamp

Kacper Wiech
Kacper Wiech

Kacper.Wiech@comarch.com

+48 726 460 695

Sylwester Woźniak
Sylwester Woźniak

Sylwester.Wozniak@comarch.pl

+48 12 687 78 11