Od roku 2013 do końca 2015 w przypadku zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów i nieuregulowania zobowiązania w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowaną kwotę wraz z upływem powyższego 30-dniowego terminu. Natomiast jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, a faktura nie została uregulowana, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2016 roku zmiana ustawy Ordynacja podatkowa uchyla obowiązek pomniejszania kosztów uzyskania przychodu o niezapłacone w terminie wydatki. Pozostawia jednak możliwość ponownej korekty w przypadku gdy wcześniej skorygowane zobowiązania zostaną uregulowane.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1197)

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza