Enterprise Architect

Enterprise Architect dla analityków biznesowych i systemowych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Enterprise Architect dla analityków biznesowych i systemowych


   Szkolenie w wersji zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   W czasie tego kursu otrzymasz zakres podstawowych informacji dotyczących analizy i modelowania biznesowego w UML. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające na skuteczną realizację modelu biznesowego i jego przekształcenie w model analityczny.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z nowoczesnymi metodami analizy i modelowania biznesowego, umożliwiających automatyzację procesów biznesowych, zidentyfikowanych w organizacji oraz wskazanie „dobrych praktyk” inżynierskich wykorzystania notacji UML. Do realizacji tych zadań konieczna jest wiedza nie tylko o języku UML, ale również umiejętność wykorzystania technik modelowania obiektowego do opisania procesów biznesowych, zarządzania wymaganiami na system informatyczny, czy też do przeprowadzenia jego analizy. W czasie tego kursu otrzymasz zakres podstawowych informacji dotyczących analizy i modelowania biznesowego w UML. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające na skuteczną realizację modelu biznesowego i jego przekształcenie w model analityczny.

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

    • modelować procesy biznesowe z wykorzystaniem języka BPMN
    • opisywać przypadki użycia
    • tworzyć wymagania
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    • Analitycy biznesowi przygotowujący modele procesów na potrzeby ich dokumentacji lub optymalizacji.
    • Analitycy przygotowujący modele procesów w ramach projektów informatycznych (m.in. do późniejszego modelowania systemów w języku UML),
    • Menedżerowie/kierownicy i inne osoby, które projektują, doskonalą i zarządzają procesami biznesowymi.

    Przygotowanie uczestników

    Podstawowa wiedza związana z analizą biznesową i systemową oraz znajomość procesu wytwórczego oprogramowania.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:
    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    1.     Wprowadzenie do analizy  systemów informatycznych
    • wstęp do Enterprise Architect’a
    • struktura repozytorium
    2.     Modelowanie procesów biznesowych w Enterprise  Architect
    • Modelowanie procesu biznesowego
    • Procesy biznesowe a wymagania na system
    • Procesy BPMN a podejście agile (scrum)
    3.     Notacja i techniki wykorzystywane w analizie w Enterprise Architect
    • modelowanie procesów biznesowych (BPMN vs. UML)
    • macierze zależności procesy biznesowe – architektura systemów
    • warsztat 1: Budowa procesu biznesowego
    4.     Zarządzanie wymaganiami na system w Enterprise Architect
    • gromadzenie i zarządzanie wymaganiami
    • diagram przypadków użycia
    • warsztat 2: Budowa modelu przypadków użycia
    5.     Budowa modelu klas analitycznych w Enterprise Architect
    • diagramy klas
    • graficzne interfejsy użytkownika (GUI)
    • warsztat 3: Budowa modelu analitycznego
    6.     Dekompozycja scenariuszy przypadków użycia
    • zasady dekompozycji przypadków użycia
    • diagram aktywności
    • warsztat 4: Budowa modelu zachowania systemu

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
    • Enterprise Architect dla projektantów i architektów systemów IT
    • Od BPMN do UML – modelowanie biznesowe czyli jak przejść z modelu BPMN do projektu w UML
    • BPMN dla zaawansowanych – wprowadzenie do projektowania silników systemów Workflow (w przygotowaniu)
    • Egzamin Certyfikat podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence) prowadzony przez Polską Akademię Nauk (PAN)
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
   11. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z nowoczesnymi metodami analizy i modelowania biznesowego, umożliwiających automatyzację procesów biznesowych, zidentyfikowanych w organizacji oraz wskazanie „dobrych praktyk” inżynierskich wykorzystania notacji UML. Do realizacji tych zadań konieczna jest wiedza nie tylko o języku UML, ale również umiejętność wykorzystania technik modelowania obiektowego do opisania procesów biznesowych, zarządzania wymaganiami na system informatyczny, czy też do przeprowadzenia jego analizy. W czasie tego kursu otrzymasz zakres podstawowych informacji dotyczących analizy i modelowania biznesowego w UML. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające na skuteczną realizację modelu biznesowego i jego przekształcenie w model analityczny.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

   • modelować procesy biznesowe z wykorzystaniem języka BPMN
   • opisywać przypadki użycia
   • tworzyć wymagania
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   • Analitycy biznesowi przygotowujący modele procesów na potrzeby ich dokumentacji lub optymalizacji.
   • Analitycy przygotowujący modele procesów w ramach projektów informatycznych (m.in. do późniejszego modelowania systemów w języku UML),
   • Menedżerowie/kierownicy i inne osoby, które projektują, doskonalą i zarządzają procesami biznesowymi.

   Przygotowanie uczestników

   Podstawowa wiedza związana z analizą biznesową i systemową oraz znajomość procesu wytwórczego oprogramowania.

   Czas trwania
   Przed nami:
   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   1.     Wprowadzenie do analizy  systemów informatycznych
   • wstęp do Enterprise Architect’a
   • struktura repozytorium
   2.     Modelowanie procesów biznesowych w Enterprise  Architect
   • Modelowanie procesu biznesowego
   • Procesy biznesowe a wymagania na system
   • Procesy BPMN a podejście agile (scrum)
   3.     Notacja i techniki wykorzystywane w analizie w Enterprise Architect
   • modelowanie procesów biznesowych (BPMN vs. UML)
   • macierze zależności procesy biznesowe – architektura systemów
   • warsztat 1: Budowa procesu biznesowego
   4.     Zarządzanie wymaganiami na system w Enterprise Architect
   • gromadzenie i zarządzanie wymaganiami
   • diagram przypadków użycia
   • warsztat 2: Budowa modelu przypadków użycia
   5.     Budowa modelu klas analitycznych w Enterprise Architect
   • diagramy klas
   • graficzne interfejsy użytkownika (GUI)
   • warsztat 3: Budowa modelu analitycznego
   6.     Dekompozycja scenariuszy przypadków użycia
   • zasady dekompozycji przypadków użycia
   • diagram aktywności
   • warsztat 4: Budowa modelu zachowania systemu

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   • Enterprise Architect dla projektantów i architektów systemów IT
   • Od BPMN do UML – modelowanie biznesowe czyli jak przejść z modelu BPMN do projektu w UML
   • BPMN dla zaawansowanych – wprowadzenie do projektowania silników systemów Workflow (w przygotowaniu)
   • Egzamin Certyfikat podstawowych kompetencji BPMN (ang. Certificate of Basic BPMN Competence) prowadzony przez Polską Akademię Nauk (PAN)
   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33