Comarch Bootcamp – Analiza danych dla analityków

208 godzin, intensywny zaawansowany kurs analityczny

Dlaczego warto?

 • Centrum Szkoleniowe będące jednostką w ramach dużej firmy z branży IT, globalnego gracza zatrudniającego 6500 ludzi, z projektami na niemal wszystkich kontynentach.
 • rozpoznawalna i ceniona marka
 • trener z kilkunastoletnim doświadczeniem
 • możliwość dofinasowania kursu 

SPRAWDŹ FINANSOWANIE

 

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Szkolenie Analiza Danych dla Analityków to intensywny, zaawansowany kurs analityczny. 
  Szkolenie kompleksowo przygotowuje do zawodu analityka danych bazując na zróżnicowanym pakiecie narzędzi analitycznych, co umożliwia w prosty sposób dostosowanie swojej wiedzy do wymogów przedsiębiorstwa. Szkolenie jest również przeznaczone dla osób pracujących w zawodzie analityka danych na poziomie poczatkującym, chcących podnieść swoje kwalifikacje do stopnia zaawansowanego. 

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

  • Zastosować metodyki analizy danych;
  • Przygotować dane do analizy za pomocą różnych narzędzi (Excel, SQL Server);
  • Wykorzystać język R podczas przygotowania danych do analizy
  • Wykonać analizę za pomocą narzędzi Excel, PowerPivot, PowerBI, SQL Server
   (kostki OLAP)
  • Wykonać wizualizację danych za pomocą Excela, Tableau, PowerPivot, Power BI iSQL Servera (Reporting Services)
  • Zastosować język R w analizie danych;
  • Wdrożyć analizę danych w przedsiębiorstwie
  • Przeprowadzić ewaluację uzyskanych wyników analizy
    
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają wiedzę z zakresu zastosowania arkusza kalkulacyjnego oraz podstaw statystyki i relacyjnych baz danych, a zamierzają pracować w zawodzie analityka danych. 

  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników naszego intensywnego szkolenia z analizy danych wymagana jest znajomość:

  • Microsoft Excel w stopniu przynajmniej dobrym;
  • podstaw teoretycznych statystyki;
  • podstaw relacyjnych baz danych (nie jest wymagana znajomość konkretnego języka
  • dostępu do bazy danych ani konkretnej platformy bazodanowej).
  • Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe.
 5. Harmonogram spotkań
 6. Przed nami:

  204 godziny lekcyjne + 4 godziny konsultacji HR 

  Harmonogram spotkań:

  • 15.10-16.10
  • 29.10-30.10
  • 05.11-06.11
  • 19.11-20.11
  • 26.11-27.11
  • 03.12-04.12
  • 10.12-11.12
  • 17.12-18.12
  • 07.01-08.01
  • 14.01-15.01
  • 21.01
  • 03.02 - Egazmin dla uczestników kursu finansujących usługę poprzez BUR
  • 05.02 
  • 11.02-12.02
  • 18.02-19.02
  • 25.02-26.02
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Moduł A: Organizacja i przebieg procesu analizy danych (2 godz.)

              Analiza danych powinna odbywać się w ramach dobrze zorganizowanego i prowadzonego procesu. Pozwala to zwiększyć efektywność, lepiej gospodarować posiadanymi zasobami oraz zmniejszyć ryzyko niepowodzenia.

              Metodyka CRISP-DM

  Moduł B: Pozyskiwanie danych. Przekształcanie danych. Tworzenie modeli analitycznych (98 godz.)

  Celem modułu jest zapoznanie Uczestników z różnymi formami przechowywania danych, które są stosowane w procesach analitycznych. Uczestnicy pozyskają umiejętności pozwalające na dobór odpowiedniej techniki magazynowania i przetwarzania danych, zaprojektowanie, budowę oraz wykorzystanie magazynów danych we własnych rozwiązaniach analitycznych.

              Formy magazynowania danych – wady, zalety, korzyści, potencjalne problemy

              Microsoft Excel – praca ze zbiorami danych

              Relacyjne bazy danych – wykorzystanie języka SQL – Microsoft SQL Server

              Tworzenie procesów ładowania i transformacji danych z wykorzystaniem SQL Server Integration Services

  Moduł C: Wizualizacja danych, raportowanie, udostępnianie analiz (80 godz.)

              Analiza danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

              Analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem Power BI

              Język R w analizie danych

              Analiza i wizualizacja danych w Tableau

              Raportowanie z wykorzystaniem SQL Server Reporting Services

  Moduł D: Analiza zaawansowana – uczenie maszynowe (24 godz.)

              Podstawy uczenia maszynowego

              Tworzenie i wykorzystanie modeli uczenia maszynowego w języku R

              Funkcje uczenia maszynowego w Power BI

  Moduł E: Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

              Konsultacje z doradcą HR

  Metoda realizacji szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy będą realizowali trzy projekty praktyczne:

  1. Projekt realizowany w trakcie trwania modułu B.

  Celem projektu jest przygotowanie kompletnego modelu analitycznego obejmującego zdefiniowany obszar merytoryczny.

  Realizacja projektu będzie wymagała:

  • Pozyskania danych z różnorodnych źródeł (bazy danych, dane publiczne w Internecie, pliki płaskie, arkusze Excel).
  • Utworzenia zautomatyzowanych procedur pobierania i przekształcania danych.
  • Zaprojektowania i realizacji tabelarycznego modelu analitycznego.
  • Zdefiniowania w ramach modelu szeregu kalkulacji pozwalających na analizę w różnych perspektywach czasowych.

  2. Projekt realizowany w trakcie trwania modułu C.

  Celem projektu jest przygotowanie wizualizacji danych na modelu utworzonym w ramach pierwszego projektu. Realizacja projektu będzie wymagała:

  • Doboru odpowiednich do celów wizualizacji danych.
  • Utworzenia raportów prezentujących analizę danych oraz wnioski z niej płynące.

  Utworzenie interaktywnej prezentacji opowiadającej historię zapisaną w modelu (storytelling).
  Do realizacji projektu uczestnik będzie mógł wykorzystać Power BI lub SQL Server Reporting Services.

  3. Projekt końcowy.

  Jest to projekt podsumowujący wiedzę nabytą w trakcie naszego intensywnego kursu analizy danych. Punktem wyjścia będzie zestaw pytań, na które, przy pomocy utworzonego modelu oraz analizy wspartej uczeniem maszynowym, będzie musiał odpowiedzieć uczestnik kursu. Realizacja projektu będzie wymagała:

  Pozyskania danych adekwatnych do wymagań projektu.

  • Utworzenia modelu analitycznego wraz z zautomatyzowanymi procedurami pobierania i transformacji danych.
  • Przeprowadzenia eksploracyjnej analizy danych.
  • Wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego do budowy modelu, który będzie mógł być użyty w predykcji danych.
  • Utworzenia raportów prezentujących wypracowane wnioski.
  • Zaprezentowania całości efektów projektu.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. W ramach szkolenia zapewniamy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Szkolenie Analiza Danych dla Analityków to intensywny, zaawansowany kurs analityczny. 
Szkolenie kompleksowo przygotowuje do zawodu analityka danych bazując na zróżnicowanym pakiecie narzędzi analitycznych, co umożliwia w prosty sposób dostosowanie swojej wiedzy do wymogów przedsiębiorstwa. Szkolenie jest również przeznaczone dla osób pracujących w zawodzie analityka danych na poziomie poczatkującym, chcących podnieść swoje kwalifikacje do stopnia zaawansowanego. 

Umiejętności

Dzięki szkoleniu  uczestnik będzie potrafił:

 • Zastosować metodyki analizy danych;
 • Przygotować dane do analizy za pomocą różnych narzędzi (Excel, SQL Server);
 • Wykorzystać język R podczas przygotowania danych do analizy
 • Wykonać analizę za pomocą narzędzi Excel, PowerPivot, PowerBI, SQL Server
  (kostki OLAP)
 • Wykonać wizualizację danych za pomocą Excela, Tableau, PowerPivot, Power BI iSQL Servera (Reporting Services)
 • Zastosować język R w analizie danych;
 • Wdrożyć analizę danych w przedsiębiorstwie
 • Przeprowadzić ewaluację uzyskanych wyników analizy
   
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Kurs jest przeznaczony dla osób, które posiadają wiedzę z zakresu zastosowania arkusza kalkulacyjnego oraz podstaw statystyki i relacyjnych baz danych, a zamierzają pracować w zawodzie analityka danych. 

Przygotowanie uczestników

Od uczestników naszego intensywnego szkolenia z analizy danych wymagana jest znajomość:

 • Microsoft Excel w stopniu przynajmniej dobrym;
 • podstaw teoretycznych statystyki;
 • podstaw relacyjnych baz danych (nie jest wymagana znajomość konkretnego języka
 • dostępu do bazy danych ani konkretnej platformy bazodanowej).
 • Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe.
Harmonogram spotkań

Przed nami:

204 godziny lekcyjne + 4 godziny konsultacji HR 

Harmonogram spotkań:

 • 15.10-16.10
 • 29.10-30.10
 • 05.11-06.11
 • 19.11-20.11
 • 26.11-27.11
 • 03.12-04.12
 • 10.12-11.12
 • 17.12-18.12
 • 07.01-08.01
 • 14.01-15.01
 • 21.01
 • 03.02 - Egazmin dla uczestników kursu finansujących usługę poprzez BUR
 • 05.02 
 • 11.02-12.02
 • 18.02-19.02
 • 25.02-26.02
Szczegółowy program szkolenia

Moduł A: Organizacja i przebieg procesu analizy danych (2 godz.)

            Analiza danych powinna odbywać się w ramach dobrze zorganizowanego i prowadzonego procesu. Pozwala to zwiększyć efektywność, lepiej gospodarować posiadanymi zasobami oraz zmniejszyć ryzyko niepowodzenia.

            Metodyka CRISP-DM

Moduł B: Pozyskiwanie danych. Przekształcanie danych. Tworzenie modeli analitycznych (98 godz.)

Celem modułu jest zapoznanie Uczestników z różnymi formami przechowywania danych, które są stosowane w procesach analitycznych. Uczestnicy pozyskają umiejętności pozwalające na dobór odpowiedniej techniki magazynowania i przetwarzania danych, zaprojektowanie, budowę oraz wykorzystanie magazynów danych we własnych rozwiązaniach analitycznych.

            Formy magazynowania danych – wady, zalety, korzyści, potencjalne problemy

            Microsoft Excel – praca ze zbiorami danych

            Relacyjne bazy danych – wykorzystanie języka SQL – Microsoft SQL Server

            Tworzenie procesów ładowania i transformacji danych z wykorzystaniem SQL Server Integration Services

Moduł C: Wizualizacja danych, raportowanie, udostępnianie analiz (80 godz.)

            Analiza danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

            Analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem Power BI

            Język R w analizie danych

            Analiza i wizualizacja danych w Tableau

            Raportowanie z wykorzystaniem SQL Server Reporting Services

Moduł D: Analiza zaawansowana – uczenie maszynowe (24 godz.)

            Podstawy uczenia maszynowego

            Tworzenie i wykorzystanie modeli uczenia maszynowego w języku R

            Funkcje uczenia maszynowego w Power BI

Moduł E: Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

            Konsultacje z doradcą HR

Metoda realizacji szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy będą realizowali trzy projekty praktyczne:

1. Projekt realizowany w trakcie trwania modułu B.

Celem projektu jest przygotowanie kompletnego modelu analitycznego obejmującego zdefiniowany obszar merytoryczny.

Realizacja projektu będzie wymagała:

 • Pozyskania danych z różnorodnych źródeł (bazy danych, dane publiczne w Internecie, pliki płaskie, arkusze Excel).
 • Utworzenia zautomatyzowanych procedur pobierania i przekształcania danych.
 • Zaprojektowania i realizacji tabelarycznego modelu analitycznego.
 • Zdefiniowania w ramach modelu szeregu kalkulacji pozwalających na analizę w różnych perspektywach czasowych.

2. Projekt realizowany w trakcie trwania modułu C.

Celem projektu jest przygotowanie wizualizacji danych na modelu utworzonym w ramach pierwszego projektu. Realizacja projektu będzie wymagała:

 • Doboru odpowiednich do celów wizualizacji danych.
 • Utworzenia raportów prezentujących analizę danych oraz wnioski z niej płynące.

Utworzenie interaktywnej prezentacji opowiadającej historię zapisaną w modelu (storytelling).
Do realizacji projektu uczestnik będzie mógł wykorzystać Power BI lub SQL Server Reporting Services.

3. Projekt końcowy.

Jest to projekt podsumowujący wiedzę nabytą w trakcie naszego intensywnego kursu analizy danych. Punktem wyjścia będzie zestaw pytań, na które, przy pomocy utworzonego modelu oraz analizy wspartej uczeniem maszynowym, będzie musiał odpowiedzieć uczestnik kursu. Realizacja projektu będzie wymagała:

Pozyskania danych adekwatnych do wymagań projektu.

 • Utworzenia modelu analitycznego wraz z zautomatyzowanymi procedurami pobierania i transformacji danych.
 • Przeprowadzenia eksploracyjnej analizy danych.
 • Wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego do budowy modelu, który będzie mógł być użyty w predykcji danych.
 • Utworzenia raportów prezentujących wypracowane wnioski.
 • Zaprezentowania całości efektów projektu.

POBIERZ PROGRAM W PDF

W ramach szkolenia zapewniamy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)
Polecamy: Comarch IT Camp – Analiza danych dla analityków.
Zapraszamy do nas. Zobacz, co gwarantuje Akademia IT Comarch.
W ofercie kursy weekendowe trwające 212 godzin oraz microCampy - do max 80 godzin. Warto nam zaufać!
Co zyskasz dzięki udziałowi w Comarch IT Akademii?
Posłuchaj mentora kursu - Grzegorza Stoleckiego.

Podobne szkolenia

Sprawdź pełną ofertę szkoleń Comarch IT Akadamia
Różne poziomy zaawansowania, szkolenia dla programistów i osób jeszcze nie związanych z programowaniem.
Interesują Cię inne języki ?
Zajrzyj do naszej bogatej oferty szkoleń z popularnych języków programowania i wybierz coś dla siebie. Śledź również nasze nowości i atrakcyjne rabaty !

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33