Programowanie aplikacji dla systemu Android – kurs średniozaawansowany

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Programowanie aplikacji dla systemu Android – kurs średniozaawansowany


   Szkolenie dostępne w formie zdalnej i stacjonarnej

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone dla programistów języka Java lub innych języków obiektowych, programistów aplikacji mobilnych, projektantów aplikacji mobilnych i webowych oraz programistów i projektantów interfejsów aplikacji.

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia 

    Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników o nowe wzorce oraz ustrukturyzowanie obecnej. Podczas szkolenia użytkownicy stworzą aplikację wyświetlającą jakość powietrza na mapach oraz listach, stosując praktyki Modern Android Development.

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

    • Korzystał z Jetpack Compose,
    • Tworzył testowalne ViewModele,
    • Pomagał innym w rozumieniu architektury aplikacji,
    • Dostarczał aplikacji działające z natywną prędkością, przenosząc zadania na właściwe wątki.
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone dla programistów aplikacji Android, projektantów aplikacji mobilnych, osób znających język Kotlin.

    Przygotowanie uczestników

    • Samodzielność przy uruchamianiu aplikacji
    • Rozumienie działania REST API
    • Rozumienie działania aktywności i fragmentów
   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Wykorzystanie Jetpack MVVM 

    • Różnice między MVP, a MVVM
    • Komponenty w MVVM – przykłady użycia
    • Implementacja ViewModelu za pomocą technik TDD

    Jetpack Compose 

    • Dodawanie bibliotek do projektu
    • Tworzenie widoków
    • Wsparcie ciemnego motywu

    Kotlin Coroutines - przełączanie zadań pomiędzy wątkami 

    • Analiza i identyfikacja problemów wynikających z pracy na wątku głównym
    • Delegacja zadań do różnych wątków w zależności od przeznaczenia.

    Wprowadzenie do modularyzacji aplikacji 

    • Warstwy wg Clean Architecture
    • Zrozumienie zależności
    • Identyfikowanie oraz usuwanie zależności między modułami

    Integracja aplikacji z bazą danych Room 

    • Tworzenie modelu bazy danych
    • Zapis do bazy
    • Odczyt z bazy

    Mobile repository pattern - wzorce wspomagające obsługę danych z REST API oraz bazy danych 

    • Definicja wzorca
    • Implementacja biznesowych wymagań

    Testy automatyczne 

    • Jak zacząć testy w nowej lub istniejącej aplikacji
    • Testowanie poszczególnych komponentów
    • Różnice między Mock, Fake, Stub, Dummy

    Tematy wybrane przez uczestników spotkania 


    Metoda realizacji

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
    • Szkolenie - Programowanie aplikacji Android – kurs zaawansowany
    • Oficjalna dokumentacja Google Android
   10. W ramach szkolenia zapewniamy
    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia 

   Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników o nowe wzorce oraz ustrukturyzowanie obecnej. Podczas szkolenia użytkownicy stworzą aplikację wyświetlającą jakość powietrza na mapach oraz listach, stosując praktyki Modern Android Development.

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

   • Korzystał z Jetpack Compose,
   • Tworzył testowalne ViewModele,
   • Pomagał innym w rozumieniu architektury aplikacji,
   • Dostarczał aplikacji działające z natywną prędkością, przenosząc zadania na właściwe wątki.
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone dla programistów aplikacji Android, projektantów aplikacji mobilnych, osób znających język Kotlin.

   Przygotowanie uczestników

   • Samodzielność przy uruchamianiu aplikacji
   • Rozumienie działania REST API
   • Rozumienie działania aktywności i fragmentów
   Czas trwania

   Przed nami:

   • 2 dni, 16 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Wykorzystanie Jetpack MVVM 

   • Różnice między MVP, a MVVM
   • Komponenty w MVVM – przykłady użycia
   • Implementacja ViewModelu za pomocą technik TDD

   Jetpack Compose 

   • Dodawanie bibliotek do projektu
   • Tworzenie widoków
   • Wsparcie ciemnego motywu

   Kotlin Coroutines - przełączanie zadań pomiędzy wątkami 

   • Analiza i identyfikacja problemów wynikających z pracy na wątku głównym
   • Delegacja zadań do różnych wątków w zależności od przeznaczenia.

   Wprowadzenie do modularyzacji aplikacji 

   • Warstwy wg Clean Architecture
   • Zrozumienie zależności
   • Identyfikowanie oraz usuwanie zależności między modułami

   Integracja aplikacji z bazą danych Room 

   • Tworzenie modelu bazy danych
   • Zapis do bazy
   • Odczyt z bazy

   Mobile repository pattern - wzorce wspomagające obsługę danych z REST API oraz bazy danych 

   • Definicja wzorca
   • Implementacja biznesowych wymagań

   Testy automatyczne 

   • Jak zacząć testy w nowej lub istniejącej aplikacji
   • Testowanie poszczególnych komponentów
   • Różnice między Mock, Fake, Stub, Dummy

   Tematy wybrane przez uczestników spotkania 


   Metoda realizacji

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju
   • Szkolenie - Programowanie aplikacji Android – kurs zaawansowany
   • Oficjalna dokumentacja Google Android
   W ramach szkolenia zapewniamy
   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa ( dla szkoleń stacjonarnych)

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33