Digitalizacja w firmach produkcyjnych jest obecnie koniecznością i może być realizowana dzięki połączeniu produkcji i internetu. Jej istotnym przejawem jest realizacja w praktyce koncepcji Przemysłu 4.0, zakładającej tworzenie inteligentnych fabryk, w których maszyny, urządzenia oraz systemy informatyczne komunikują się między sobą, a na podstawie dużej ilości danych dochodzi do ciągłej optymalizacji procesów. W Comarch wychodzimy naprzeciw potrzebom pojawiającym się w tym zakresie.

 

 

Naturalnym systemem do komunikacji z Platformą IoT jest zintegrowane oprogramowanie do zarządzania firmą klasy ERP wyposażone w funkcjonalności dedykowane produkcji, jakim jest Comarch ERP XL. To z systemu ERP może być wysyłane zlecenie produkcyjne do maszyny znajdującej się nie tylko na hali produkcyjnej, ale także w odległej lokalizacji, a zakończenie danego etapu produkcji odnotowane przez sensor może być sygnałem, dla konkretnego działu lub urządzenia, o konieczności przygotowania stanowiska pracy do realizacji następnego etapu produkcji.

Wymiana danych pozwala np. na zarejestrowanie awarii konkretnej maszyny w Comarch ERP – choćby na podstawie wzrostu temperatury danego czujnika, czy poziomu zanieczyszczenia.

Ponadto zamontowany w sprzęcie sprzedanym osobie indywidualnej czujnik może wysłać ostrzeżenie, że urządzenie wkrótce się zepsuje, co jest sygnałem do wysłania serwisanta lub skierowania spersonalizowanej oferty.

Przemysł 4.0 i narzędzia IoT a systemy Comarch ERP

Wiele czujników i sensorów jest wykorzystywanych już obecnie w automatyce przemysłowej – mierniki temperatury, czujniki zbliżeniowe, dymu, światła czy ruchu pozwalają na rejestrację szeregu informacji zachodzących zarówno w trakcie procesu produkcyjnego, jak i w codziennym użytkowaniu wytwarzanych przez firmy produktów. Jednak sensory te stają się częścią digitalizacji dzięki bezprzewodowej komunikacji.

Grupa Comarch podejmuje szereg działań na rzecz wprowadzenia digitalizacji do codziennego życia biznesowego przedsiębiorstw wytwórczych. Ważnym elementem tych działań są narzędzia i aplikacje wytwarzane przez Comarch Technologies. Najważniejsze elementy tego rozwiązania to:

  • czujniki i sensory, które pozwalają na pomiar m.in. temperatury, wilgotności, ciśnienia atmosferycznego, zawartości dwutlenku węgla, zanieczyszczenia powietrza, natężenia światła, występowania ruchu czy poziomu indeksu UV;
  • Active Hub, które jest narzędziem pełniącym funkcję pomostu pomiędzy urządzeniem zbierającym dane (czujnikiem, sensorem) a Platformą IoT. Umożliwia bezpieczną i niezawodną komunikację na hali produkcyjnej, a także zdalne zarządzanie urządzeniem. Wspiera wiodące protokoły łączności do komunikacji nie tylko z budowanymi przez Grupę Comarch czujnikami, ale także innymi, zewnętrznymi urządzeniami stosowanymi w procesie produkcji,
  • Platforma IoT – miejsce, gdzie możliwe jest prowadzenie analizy danych przekazanych przez czujniki i sensory za pośrednictwem Active Hub. W ramach Platformy ustawiane są reguły biznesowe, które określają, co ma się wydarzyć w sytuacji, gdy czujnik temperatury pokaże 40 stopni, wskaźnik wilgotności przekroczy 80% czy też natężenie światła spadnie poniżej 30 luxów. Ze względu na fakt, iż sensory mogą przekazywać bardzo dużą ilość danych, Platforma jest umieszczona w chmurze, co pozwala na ich szybkie przetworzenie bez konieczności inwestycji w znaczące zasoby sprzętowe w środowisku lokalnym firmy produkcyjnej. Ponadto umożliwia to analizę danych z wielu lokalizacji równocześnie.

Optymalizowanie technologii w oparciu o historię realizacji zleceń

Mechanizmy machine learning, w które jest wyposażony nowoczesny system ERP mogą służyć nie tylko do realizacji bieżących operacji produkcyjnych, ale także generować rekomendacje do zmian w technologii produkcji. Przykładowo w sytuacji, gdy przez 10 ostatnich zleceń produkcyjnych zużywane jest zawsze cztery, a nie sześć kilogramów wyrobu, czy też operacja trwa nie dwie, a trzy godziny, to system może proponować zmianę normatywów technologicznych. Automatyczne podpowiedzi uświadomią technologowi czy planiście produkcji, że powinien przeanalizować BOM bądź marszrutę, a jeśli on uzna to za stosowne, to rekomendowane zmiany mogą wywołać aktualizację bądź stworzenie nowej wersji technologii.

Wyroby konfigurowalne przez internet

Digitalizacja pozwala także na tworzenie wysoce spersonalizowanych wyrobów w sposób elastyczny, jednocześnie przy zachowaniu racjonalności kosztowej.

Dzięki niej firmy produkcyjne chcą być bardziej postrzegane jako firmy handlowe i docierać do klienta końcowego, z pominięciem pośredników.

Przykładowo: osoba indywidualna może zamówić bramę garażową czy drzwi, a przedsiębiorstwo samodzielnie dobrać odpowiednie komponenty elektroniczne, centralę wentylacyjną czy kabinę dźwiękochłonną bezpośrednio u producenta. Jest to możliwe za pośrednictwem internetu – czy to z wykorzystaniem platformy B2B, czy też sklepu internetowego. W tym celu w narzędziach e-commerce może być udostępniony konfigurator produktu, za pomocą którego, poprzez przygotowany w odpowiedni sposób system pytań i odpowiedzi, klient sam kreuje swój unikalny produkt.

Co istotne, wirtualnie stworzony wyrób może automatycznie stworzyć w systemie ERP technologię produkcji. Jest to możliwe za pomocą funkcjonalności konfiguratora produktu wbudowanego w systemy Comarch ERP skierowane do firm produkcyjnych.

Po złożeniu zamówienia firma produkcyjna może przystąpić do planowania produkcji w ujęciu MPS, czy harmonogramowania szczegółowego – bez konieczności angażowania w pracę technologów czy konstruktorów. To znacznie skraca czas realizacji zamówienia, a także obniża koszt produkcji. 

Rozszerzona rzeczywistość w służbie serwisantów i kontrolerów jakości

Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości przy współpracy z systemem ERP może znacznie usprawnić pracę zarówno osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu własnego parku maszynowego firmy produkcyjnej, jak i pracowników realizujących zgłoszenia serwisowe odbiorców. Dzięki niej na urządzeniu mobilnym, za pomocą specjalnych gogli albo ekranów MES można sprawdzić, jak wygląda instalacja czy urządzenie bez wykonywania demontażu.

Ponadto karty katalogowe czy dane techniczne mogą być wzbogacone o filmy instruktażowe lub inne nagrania, dzięki czemu nawet niedoświadczony, prowadzony krok po kroku serwisant będzie w stanie naprawić urządzenie.

Na bardzo podobnej zasadzie może działać kontrola jakości – osoba odpowiedzialna za ten proces może porównywać dany egzemplarz produktu zgodnie z widocznym dla niej wzorcem i w ten sposób szybko odnotowywać ewentualne niezgodności.

Zarządzenie wyświetlanymi informacjami może być realizowane z poziomu systemów ERP, gdzie odpowiednie informacje będą wprowadzali konstruktorzy, technolodzy, inżynierowie procesów czy kierownicy działów kontroli jakości.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza