Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Szkolenie także dostępne ZDALNIE

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom aplikacji Comarch DMS, jako narzędzia do sprawnego zarządzania dokumentami w firmie. Uczestnik będzie mieć okazje poznać jak:

  • prawidłowo skonfigurować aplikację DMS w wersji webowej i desktopowej;
  • zaimportować Strukturę praw/podległościową i pracowników z Comarch ERP XL;
  • zdefiniować odpowiednie typy dokumentów wykorzystywane w firmie; 
  • skonfigurować profil mailowy, aby wysyłać e-mail informujący/przypominający/o zaległościach;
  • dodać dokument, uzupełnić niezbędne dane i przekazać go do następnego etapu;
  • opisać dokument analitycznie i wygenerować go w systemie Comarch ERP XL z poziomu aplikacji Comarch DMS;
  • powiązać dokument danego typu/kontrahenta/towar z Comarch ERP XL do Comarch DMS;
  • wykorzystać masowe skanowanie;
  • wydrukować książkę nadawczą;
  • wykorzystać dashboardy;
  • uruchomić aplikację typu exe. z poziomu kontrolki Własna akcja;
  • zmieniać wartość kontrolki w oparciu o zmianę wartości w innej kontrolce.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

 • Wymagania wstępne

  Wymagany status Partnera lub Klienta Comarch ERP XL lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP. Oczekiwana elementarna znajomość funkcjonalności Comarch ERP XL i podstaw handlowo-logistycznych.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
  Koszt: 550.00 zł netto/osoba.
  Grupa: min. 7 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
  Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
  Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD lub on-line).
  Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
  Test sprawdzający/Egzamin: Test sprawdzający w wersji papierowej pod koniec szkolenia.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się aplikacją Comarch DMS. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji aplikacji Comarch DMS.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Powitanie i omówienie programu szkolenia

  • (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

  Instalacja aplikacji Comarch DMS

  • Wykorzystanie instalatora
  • Konfiguracja współpracy z systemem Comarch ERP XL
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:10-09:40)

  Praca z aplikacją

  • Konfiguracja podstawowa
  • Struktura organizacyjna - typy operatorów/uprawnienia/zastępstwa/stanowiska
  • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 09:40-10:25)

  Definicje typów obiegów

  • Karta obiegu
  • Kontrolki
  • Schemat obiegu
  • Ustawienia obiegu (wyszukiwanie zaawansowane)
  • (przewidywany czas modułu ok. 90 min., 10:25-11:55)

  Praca z dokumentami

  • Dodanie nowego dokumentu
  • Lista dokumentów - wyszukiwanie zaawansowane, export do Excela, wydruk książki nadawczej
  • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 11:55-12:55)

  Przerwa obiadowa

  • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 12:55-13:35)

  Opis analityczny

  • Uzupełnianie kontrolki Dokument ERP XL
  • Generowanie dokumentu w Comarch ERP XL z poziomu aplikacji Comarch DMS
  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 13:35-14:05)

  Współpraca z OCR

  • Prezentacja generowania dokumentów z Comarch ERP XL
  • Masowe skanowanie
  • Automatyczne inicjowanie dokumentu
  • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 14:05-14:50)

  Dashboardy

  • Generowanie/przeglądanie raportów
  • (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 14:50-15:10)

  Konfiguracja zaawansowana

  • Inicjowanie kontrolki na wskazanym etapie
  • Zmiana wartości kontrolki w oparciu o zmianę wartości w innej kontrolce
  • Akcja własna
  • Wyzwalacze-procedury
  • (przewidywany czas modułu ok. 50 min., 15:10-16:00)

  Zastosowanie przykładów w praktyce.

  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:00-16:30)

  Podsumowanie, pytania, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

  • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)

   

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie:

  • podstaw funkcjonalności aplikacji Comarch DMS i swobodnego poruszania się w wersji webowej i desktopowej;
  • zautomatyzowania i skrócenia czasu pracy z dokumentami elektronicznymi;
  • modelowania procesów biznesowych.
 • Ścieżka rozwoju

  Uczestnikom kursu rekomendujemy pozostałe szkolenia z zakresu obsługi i wdrożeń systemu Comarch ERP XL.
  Więcej informacji o szkoleniach Comarch ERP: http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/. Wszelkie sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

 • Test sprawdzający/Egzamin

  Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). 


  Egzamin – nie dotyczy.

 • Program szkolenie zdalne

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL.

E-Comarch ERP XL – Moduł Produkcja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z systemem, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy produkcyjne. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i magazynowych oraz zarządzania produkcją.

E-Comarch ERP XL – Modelowanie procesów

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL. Idealne dla Osób pragnących zautomatyzować, usprawnić dotychczasowe procesy biznesowe za pomocą funkcjonalności: Modelowanie procesów w Comarch ERP XL. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z tych zagadnień.

E-Comarch ERP XL – Inwentaryzacja

Szkolenie nie wymaga statusu Partnera (firmy zajmujące się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP). Przeznaczone jest dla Klientów – zarówno użytkowników rozpoczynających pracę z system, jak i mających styczności na co dzień z Comarch ERP XL (osób pracujących w działach magazynowych, magazynowo-rozliczeniowych). Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL w zakresie wystawiania dokumentów handlowych i zalecana wiedza praktyczna z zagadnień inwentaryzacyjnych.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL i BI. Kierujemy je do Osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP XL Business Intelligence, jak i tym, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną już wiedzę. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL i MS SQL.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem u Klientów zagadnień księgowych w systemie klasy ERP.

Warsztaty – Aplikacja Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP i dla Klientów – posiadających system Comarch ERP XL i wykorzystujących go w codziennej pracy oraz zainteresowanych użyciem aplikacji Comarch DMS. Adresujemy je do Pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym i chcą zautomatyzować proces pracy z dokumentami.

Warsztaty – Zaawansowane modelowanie procesów i obiegów dokumentów w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP XL

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33