Zrównoważony biznes

Comarch - Zrównoważony biznes

Grupa Kapitałowa Comarch od początku swojej działalności szeroko angażuje się w działalność społeczną, Cele CSR definiuje Rozdział X „Kodeksu etycznego Comarch” pt. „Biznes społecznie odpowiedzialny”.