Zapraszamy do zapoznania się z Raportami Rocznymi za lata 1999-2022

Zamieszczonych poniżej raportów nie należy traktować jak informacji przekazywanych do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art 56. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dostępnych na: http://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe

Zapraszamy do zapoznania się z Raportami Rocznymi za lata 1999-2022

Raporty Roczne Comarch 1999 - 2022