Alternatywa dla globalnych systemów ERP

Korzystanie z systemów ERP globalnych producentów niesie ze sobą duże wyzwania: rosnące koszty utrzymania i dostosowywania do polskiego rynku i przepisów, wygasające wsparcie dla starszych wersji, konieczność wdrażania rozwiązań chmurowych. Alternatywą są narzędzia Comarch ERP – równie dobre, a w wielu obszarach nawet bardziej rozbudowane funkcjonalnie i innowacyjne niż te od globalnych dostawców.

  • Comarch to polski dostawca, który bardzo dobrze rozumie krajowe przepisy i szybko wprowadza ustawodawcze zmiany.
  • Comarch ERP poza Polską skupia się na wybranych rynkach zagranicznych (Niemcy, Francja), zapewniając pełną obsługę finansowo-księgową.
  • Globalnie dostarcza narzędzia POS oraz Business Intelligence – dostosowanie ich do specyfiki prawnej jest stosunkowo proste i szybkie.
  • Zarówno wdrożenie jak i użytkowanie systemów Comarch ERP jest finansowo korzystniejsze, wspiera jednocześnie polską gospodarkę.

 Rozważ zmianę oprogramowania ERP! 

Alternatywa dla globalnych systemów ERP

Wyzwania pracy z globalnymi systemami ERP

Wysokie koszty utrzymania

Jednym z najistotniejszych problemów, z którymi muszą mierzyć się polskie firmy korzystające z zagranicznych systemów ERP, są wysokie, ponoszone cyklicznie koszty ich bieżącego wykorzystywania. W ostatnich latach nakłady jakie polskie firmy muszą ponosić z tego tytułu wykazują tendencję wzrostową. Wynika ona m.in. z faktu, że na krajowym rynku działa niewielka liczba firm potrafiących utrzymać te systemy. Niska dostępność konsultantów powoduje, że działa prawo podaży i popytu – koszt ich pracy wyceniany jest bardzo wysoko.

Koniec wsparcia, czyli brak wyboru

Z punktu widzenia technologicznego, firmy muszą również sprostać narzuconemu przez globalnych dostawców decyzjom o zaprzestaniu wsparcia dla obecnych rozwiązań. W rezultacie przedsiębiorstwa te muszą często ponosić dodatkowe opłaty serwisowe za produkty czy usługi, które zostały już wycofane. Zakończenie utrzymania oznacza nierzadko także konieczność przejścia na zupełnie nowy system ERP tego samego producenta, który z poprzednim ma wspólną wyłącznie nazwę. Takie przejście to nie aktualizacja systemu, a zupełnie nowe, skomplikowane i kosztowne wdrożenie.

Chmura na siłę

Globalni producenci narzucają niejednokrotnie migrację do technologii chmurowych. Dla wielu firm, to trudna, często nieopłacalna decyzja, szczególnie gdy niedawno doszło do znaczących inwestycji we własną infrastrukturę informatyczną. Nie każde przedsiębiorstwo ma również zaufanie do przechowywania swoich danych na zagranicznych serwerach. Polskie firmy coraz częściej wybierają chmurę, lecz chętnie czynią to w momentach, które same uznają za odpowiednie, a nie gdy narzuca im to dostawca rozwiązania ERP. 

Wymagające aktualizacje

Przy mocno zmieniającym się otoczeniu rynkowym istnieje konieczność aktualizacji wersji systemów ERP. W przypadku globalnych rozwiązań ERP oznacza to często przeprowadzenie praktycznie nowego wdrożenia. Wiąże się to z wielomiesięcznym zaangażowaniem i znaczącymi kosztami, nierzadko z koniecznością ponownego wykonania integracji z innymi systemami wykorzystywanymi w firmie. Z powodu tych barier podniesienie systemu do aktualnej wersji wykonywane jest raz na kilka lat, a przedsiębiorstwo często nie korzysta z nowych funkcjonalności wprowadzanych przez globalnego dostawcę. 

Wymagające aktualizacje systemów ERP

Drogie dostosowanie do zmian w przepisach

Firmy, które pracują z zagranicznymi systemami ERP często obawiają się zmian w przepisach. Nie tylko tych kompleksowych – jak np. związanych z Polskim Ładem czy z integracją z KSeF – ale praktycznie każdej, która powoduje konieczność aktualizacji systemu pod kątem prawno-podatkowym. 

Takie aktualizacje – szczególnie w obszarach finansowo-podatkowych i HR – są przez dostawców traktowane jako osobne projekty i wysoko wyceniane. Często są też niewystarczające i muszą być uzupełnione przez dodatkowe rozwiązania zewnętrzne. Dodatkowe integracje powodują dalszy wzrost kosztów utrzymania, a nierzadko doprowadzają do problemów z integralnością danych.

Implementacja tych zmian jest zresztą nie tylko droga, ale i problematyczna. Dostępność usług i specjalistów jest niska, czas reakcji na zmiany wydłużony, a ceny - i tak nierzadko liczone w euro, według zagranicznych stawek – stają się jeszcze większe. 

Brak wpływu na rozwój systemu

W trakcie użytkowania oprogramowania klasy ERP pojawiają się oczekiwania związane z rozwojem funkcjonalności, które mogłyby być zrealizowane w standardzie przez dostawcę systemu. Decyzje jakie nowe funkcje się pojawią w kolejnej wersji podejmuje producent, z którego perspektywy polski rynek nie jest kluczowy. Dlatego też firmom działającym w Polsce użytkującym globalne rozwiązania bardzo trudno wpłynąć na kierunki rozwoju systemu ERP.

Comarch ERP – dobra alternatywa
dla globalnych systemów

Powyżej opisanych problemów można uniknąć pracując na systemie polskiego producenta. I to nieważne, czy działalność danej firmy koncentruje się w granicach Polski czy je przekracza, czy struktura jest prosta, czy składa się z wielu spółek bądź oddziałów - Comarch ERP sprawdzi się w każdym z tych przypadków. 

Niższe koszty wdrożenia

Oprogramowanie ERP dostarczane przez Comarch jest dopasowane cenowo do realiów polskiego rynku. W wielu przypadkach kwota wdrożenia nowego rozwiązania jest porównywalna z rocznym utrzymaniem globalnych systemów. To często skłania przedsiębiorstwa do decyzji o podjęciu rozmów na temat projektu zastąpienia zachodniego oprogramowania systemem Comarch ERP.

Racjonalne koszty aktualizacji

Systemy Comarch ERP są projektowane z myślą o samodzielnej obsłudze przez użytkowników. Dzięki temu procesy aktualizacji systemu są mało skomplikowane i zazwyczaj działy IT Klientów są w stanie przeprowadzić je na własną rękę.

Do dyspozycji przedsiębiorstw korzystających z Comarch ERP pozostaje ponad 1100 Partnerów – starannie wyselekcjonowanych firm wdrożeniowych. Świadczą one usługi informatyczne i doradcze związane z utrzymaniem rozwiązań Comarch ERP. Duża liczba firm partnerskich powoduje, że jest to rynek konkurencyjny – ceny za usługi są dużo niższe niż w przypadku globalnych rozwiązań. Klienci mogą zmieniać Partnera i dokonać wyboru kierując się jego kompetencjami i doświadczeniem, ale również proponowaną stawką za dzień, czy godzinę pracy. 

Wpływ na rozwój produktu

Systemy Comarch ERP wytwarzane są w Polsce, dlatego też polscy Klienci nie tylko mogą zgłosić uwagi związane z funkcjonalnościami produktu, ale przede wszystkim ich sugestie przekładają się na kierunki, w których system jest rozwijany. 

Równie dobre lub lepsze funkcjonalności

Comarch ERP posiada bardzo bogaty zakres funkcjonalny adresujący potrzeby najbardziej rozbudowanych przedsiębiorstw z wielu branż, czego dowodem jest kilka tysięcy średnich i dużych przedsiębiorstw pracujących na tych rozwiązaniach. 

Potwierdzeniem, że Comarch ERP sprawdza się funkcjonalnie jest fakt, że blisko 400 firm co roku wybiera rozwiązania Comarch kierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw. Nasi Klienci przekładają systemy Comarch nad oprogramowanie dostarczane przez globalnych graczy ze względu na szerokie możliwości przy jednoczesnym zachowaniu racjonalności kosztowej. 

Chmura – tak, ale nie jako jedyna droga

Oferta Comarch przewiduje elastyczny model instalacji – to Klient decyduje, czy chce mieć infrastrukturę w chmurze czy w wersji stacjonarnej. Grupa firm wybierających pracę z wykorzystaniem zlokalizowanego w Polsce Comarch Data Center ciągle rośnie – przedsiębiorcy doceniają ją za bogaty standard funkcjonalny, przewidywalne opłaty i bezpieczeństwo. Jednak decyzja o wyborze tej formy pracy z systemem ERP należy wyłącznie do Klienta. 

Polska firma – pewność zgodności z polskimi przepisami

Zgodność z polskimi przepisami we wszystkich obszarach biznesowych to absolutna podstawa rozwoju systemów Comarch ERP. Wdrażanie zmian na bieżąco jest możliwe dzięki pracy polskich specjalistów, projektantów i doradców podatkowych. 

Wprowadzane modyfikacje są dostępne do standardu w kolejnych wersjach oprogramowania i są one dostępne albo bez dodatkowych kosztów albo za niewielką, dodatkową opłatą. 

Polska firma – pewność zgodności z polskimi przepisami

Comarch ERP - nowoczesne i elastyczne systemy

Comarch ERP to rozwiązania bogate funkcjonalnie, innowacyjne, branżowe a przede wszystkim sprawdzone przez tysiące naszych Klientów.

Modelowanie i automatyzacja procesów za pomocą silnika workflow DMS oraz tworzenie dowolnych analiz Business Intelligence

Możliwość dostosowania do potrzeb danej organizacji, wsparcie przedsiębiorstw o strukturach rozproszonych (oddziały, sklepy, zakłady, spółki grupy kapitałowej)

Wbudowane mechanizmy robotyzacji oraz wsparcie AI, m.in. w procesach rozpoznawania dokumentów (OCR), windykacji, optymalizacji magazynów, czy pracy PH

Otwartość na integracje z rozwiązaniami zewnętrznymi, np. systemami / aplikacjami branżowymi, jak np.: CAD, PDM, PMI

Obszerna i zawsze aktualna dokumentacja funkcjonalna i techniczna

Szkolenia dla administratorów i działów IT firmy na etapie wdrożenia

Comarch - solidny partner w zakresie rozwiązań ERP

Solidny partner 

Decydując się na rozwiązania Comarch ERP, wybierasz polskiego producenta i dostawcę tych systemów.

Jesteśmy blisko naszych Klientów – nasza siedziba główna znajduje się w Krakowie, oddziały zlokalizowane są we wszystkich większych miastach, a ponadto dysponujemy rozbudowaną siecią firm partnerskich w każdym zakątku kraju. Nasza polityka cenowa jest transparentna i dostosowana do sytuacji rynkowej w Polsce – a więc bardzo konkurencyjna zarówno na poziomie kosztów licencji, jak i usług.

Doświadczenie we wdrożeniach

Posiadamy doświadczenie we wdrożeniach w praktycznie każdym rodzaju firm – produkcyjnych, usługowych i handlowych; lokalnych i międzynarodowych.

Kilka tysięcy zrealizowanych projektów, wiele funkcjonalności branżowych powodują, że rozwiązania Comarch są najczęściej wybieranymi rozwiązaniami w Polsce. Klienci cenią nas za szerokie możliwości w standardzie przy jednoczesnej otwartości na specyficzne dostosowania. To wszystko za rozsądną cenę. 

Pewność długofalowego wsparcia

Rozwiązania Comarch ERP rozwijane są od prawie 30 lat.

To dojrzałe systemy, nie tylko stale rozwijane w zakresie rdzennych funkcjonalności, ale rozbudowywane i unowocześniane np. poprzez mechanizmy sztucznej inteligencji, czy interfejsy webowe oraz wzbogacane systematycznie o dodatkowa zintegrowane aplikacje. Wszystkie zmiany wprowadzane są jednak w sposób zapewniający ciągłość pracy obecnym Klientom.

Firmy decydujące się na Comarch ERP mogą być pewne, że producent będzie je nadal rozwijał.

Rozwiązania Comarch ERP rozwijane są od prawie 30 lat.

Poznaj Klientów Comarch ERP z dużych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych

Systemy Comarch ERP wspomagają codzienne procesy biznesowe w kilku tysiącach średnich i dużych przedsiębiorstw. Poniżej wybrane przykłady dużych firm, które pracują na Comarch ERP, wśród nich takie, które wcześniej pracowały na rozwiązaniach globalnych dostawców lub rozważały takie systemy na etapie wyboru oprogramowania.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Posiadasz oprogramowanie ERP globalnego dostawcy i przynajmniej niektóre poruszone zagadnienia dotyczą Twojej firmy? Jeśli tak, to zapraszamy do kontaktu! Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci doradztwo biznesowe, analizę sytuacji i możliwości, opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe
Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki marketingu bezpośredniego na telefon, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.