e-Podatki

Oprogramowanie Comarch ERP zawsze zgodne ze zmianami przepisów podatkowych

ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Zarówno przy zakładaniu działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do ZUS-u kilka różnych deklaracji. Deklaracje ZUS dzielą się na zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe.

Comarch-ERP-ZUS

Deklaracje ZUS zgłoszeniowe należy składać przeważnie na początku prowadzenia działalności oraz w przypadku zatrudniania nowego pracownika i zgłaszania go do ubezpieczeń. Dzięki modułowi Płace i Kadry w programie Comarch ERP Optima można naliczyć i wyeksportować do programu Płatnik następujące deklaracje zgłoszeniowe: ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA, ZUS ZSWA.

Deklarację rozliczeniową przedsiębiorca składa w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to deklaracja składająca się z formularza głównego ZUS DRA oraz załączników. Oprogramowanie Comarch ERP Optima daje Ci możliwość łatwego naliczenia deklaracji rozliczeniowej DRA wraz z imiennymi załącznikami (RCA, RSA, RZA) i wyeksportowania jej do programu Płatnik.

Deklarację rozliczeniową ZUS DRA, wraz z raportami imiennymi, należy złożyć w terminie:

  • do 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,

  • do 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,

  • do 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

ZUS IWA - informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,

  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego
    co najmniej 10 ubezpieczonych,

  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

  • ZUS

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza