ZUS

Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe

Zarówno przy zakładaniu działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do ZUS-u kilka różnych deklaracji. Deklaracje ZUS dzielą się na zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe.

Comarch-ERP-ZUS

Deklaracje ZUS zgłoszeniowe należy składać przeważnie na początku prowadzenia działalności oraz w przypadku zatrudniania nowego pracownika i zgłaszania go do ubezpieczeń. Dzięki modułowi Płace i Kadry w programie Comarch ERP Optima można naliczyć i wyeksportować do programu Płatnik następujące deklaracje zgłoszeniowe: ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA, ZUS ZSWA.

Deklarację rozliczeniową przedsiębiorca składa w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to deklaracja składająca się z formularza głównego ZUS DRA oraz załączników. Oprogramowanie Comarch ERP Optima daje Ci możliwość łatwego naliczenia deklaracji rozliczeniowej DRA wraz z imiennymi załącznikami (RCA, RSA, RZA) i wyeksportowania jej do programu Płatnik lub przesłania jej bezpośrednio do ZUS.

Deklarację rozliczeniową ZUS DRA, wraz z raportami imiennymi, należy złożyć w terminie:

 • 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, jednostek gospodarki pozabudżetowej w rozumieniu art. 14 – 17 Ustawy z dnia 5 stycznia 1991r.- Prawo budżetowe (kod terminu przesłania deklaracji – 1),

 • do 10 dnia następnego miesiąca – termin historyczny dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie (2),

 • do 15 dnia następnego miesiąca –dla płatników składek posiadających osobowość prawną (3),

 • do 15 dnia następnego miesiąca – termin historyczny dla wspólników spółek cywilnych zatrudniających pracowników i inne osoby oraz przez osoby opłacające składki wyłącznie za siebie objęte tylko ubezpieczeniem zdrowotnym, zgłoszone z kodem 2410 (4),

 • dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (5).

 • Do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (6)

ZUS IWA - informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe, dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,

 • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego
  co najmniej 10 ubezpieczonych,

 • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza