Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL

   Opis szkolenia

   Szkolenie, dzięki któremu uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania.

   Dlaczego warto wziąć udział ?

   Poznaj program szkolenia PostgreSQL

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępnych w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również wyrażeń tablicowych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas kursu obejmują również wykorzystanie funkcji analitycznych do zaawansowanego przetwarzania danych i ich analizy.

    Umiejętności

    Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

    • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
    • Realizować raporty oparte o podzapytania proste i skorelowane,
    • Wykonywać złożone operacje z wykorzystaniem wspólnych wyrażeń tablicowych,
    • Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup, Cube i Grouping Sets,
    • Zapamiętywać wyniki operacji SQL w tabelach oraz zapisywać złożone polecenia w postaci widoków,
    • Wykorzystywać dane z plików zewnętrznych w działaniach SQL oraz zapisywać wyniki operacji SQL w plikach CSV.

   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe

    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows.

   5. Czas trwania
   6. Przed nami:

    • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia

    Język SQL - wybieranie danych
    Tworzenie zapytań

    • Słowa kluczowe
    • Składnia poleceń
    • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

    Sortowanie danych
    Użycie funkcji w zapytaniach

    • Funkcje jednowierszowe
    • Funkcje grupowe
    • Konwersja typów danych

    Wyrażenie CASE i jego zastosowania
    Wybieranie danych z wielu tabel

    • Sposoby łączenia tabel
    • Rodzaje złączeń
    • Równościowe (equi-join)
    • Nierównościowe (non-equi-join)
    • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne
    • Samozłączenie (self-join)

    Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

    • Część wspólna (Union)
    • Przecięcie (Intersect)
    • Różnica (Except)

    Podzapytania

    • Lokalizacja podzapytań
    • Proste
    • Skorelowane
    • Rola podzapytań skorelowanych w złożonych zapytaniach

    Funkcje analityczne

    • Zastosowanie
    • Partycje
    • Okna
    • Funkcje rankingowe
    • Funkcje okna
    • Funkcje LAG/LEAD
    • Funkcje FIRST_VALUE, LAST_VALUE i NTH_VALUE
    • Funkcja NTILE
    • Funckja WIDTH_BUCKET

    Wyrażenia tablicowe w złożonych zapytaniach

    • Idea
    • Klazula WITH
    • Przykłady zastosowań

    Wielowymiarowe grupowanie

    • Idea i zastosowania
    • Rollup
    • Cube
    • Grouping Sets

    Przechowywanie danych wynikowych

    • Widoki i ich rola w dostępie do danych
    • Tworzenie tabel trwałych
    • Tworzenie i zastosowanie tabel tymczasowych

    Współpraca z danymi zewnętrznymi

    • Import danych w plików zewnętrznych CSV
    • Eksport wyników zapytań do plików CSV

    Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

    POBIERZ PROGRAM W PDF

   9. Ścieżka rozwoju
   10. Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

    • Szkolenie: „PostrgreSQL – implementacja baz danych”
    • Dokumentacja PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/10/static/

   11. W ramach szkolenia zapewniamy
   12. W ramach szkolenia zapewniamy

    • materiały szkoleniowe
    • certyfikat potwierdzający udział w kursie
    • pełna obsługa cateringowa
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępnych w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również wyrażeń tablicowych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas kursu obejmują również wykorzystanie funkcji analitycznych do zaawansowanego przetwarzania danych i ich analizy.

   Umiejętności

   Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

   • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
   • Realizować raporty oparte o podzapytania proste i skorelowane,
   • Wykonywać złożone operacje z wykorzystaniem wspólnych wyrażeń tablicowych,
   • Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup, Cube i Grouping Sets,
   • Zapamiętywać wyniki operacji SQL w tabelach oraz zapisywać złożone polecenia w postaci widoków,
   • Wykorzystywać dane z plików zewnętrznych w działaniach SQL oraz zapisywać wyniki operacji SQL w plikach CSV.

   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe

   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows.

   Czas trwania

   Przed nami:

   • 3 dni, 24 godziny szkoleniowe
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia

   Język SQL - wybieranie danych
   Tworzenie zapytań

   • Słowa kluczowe
   • Składnia poleceń
   • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

   Sortowanie danych
   Użycie funkcji w zapytaniach

   • Funkcje jednowierszowe
   • Funkcje grupowe
   • Konwersja typów danych

   Wyrażenie CASE i jego zastosowania
   Wybieranie danych z wielu tabel

   • Sposoby łączenia tabel
   • Rodzaje złączeń
   • Równościowe (equi-join)
   • Nierównościowe (non-equi-join)
   • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne
   • Samozłączenie (self-join)

   Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

   • Część wspólna (Union)
   • Przecięcie (Intersect)
   • Różnica (Except)

   Podzapytania

   • Lokalizacja podzapytań
   • Proste
   • Skorelowane
   • Rola podzapytań skorelowanych w złożonych zapytaniach

   Funkcje analityczne

   • Zastosowanie
   • Partycje
   • Okna
   • Funkcje rankingowe
   • Funkcje okna
   • Funkcje LAG/LEAD
   • Funkcje FIRST_VALUE, LAST_VALUE i NTH_VALUE
   • Funkcja NTILE
   • Funckja WIDTH_BUCKET

   Wyrażenia tablicowe w złożonych zapytaniach

   • Idea
   • Klazula WITH
   • Przykłady zastosowań

   Wielowymiarowe grupowanie

   • Idea i zastosowania
   • Rollup
   • Cube
   • Grouping Sets

   Przechowywanie danych wynikowych

   • Widoki i ich rola w dostępie do danych
   • Tworzenie tabel trwałych
   • Tworzenie i zastosowanie tabel tymczasowych

   Współpraca z danymi zewnętrznymi

   • Import danych w plików zewnętrznych CSV
   • Eksport wyników zapytań do plików CSV

   Metoda realizacji szkolenia

   Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „PostrgreSQL – implementacja baz danych”
   • Dokumentacja PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/10/static/

   W ramach szkolenia zapewniamy

   W ramach szkolenia zapewniamy

   • materiały szkoleniowe
   • certyfikat potwierdzający udział w kursie
   • pełna obsługa cateringowa

   Spotkajmy się na szkoleniu!

   • Krzysztof Czajkowski

    Absolwent Inżynierii Komputerowej na Politechnice Krakowskiej. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się systemami bazodanowymi, ich optymalizacją, programowaniem i narzędziami do przetwarzania danych. Specjalizuje się w środowisku i technologiach Oracle, PostgreSQL, MySQL i składni SQL w bazach danych MS SQL Server.

    Potwierdzony profesjonalizm w ocenach uczestników!

    • 14000
    • 7500
    • 5,81/6
    • NPS 94
    • 99,4%
    • 14000

     Ponad 14000 godzin szkoleniowych

    • 7500

     ponad 7500 uczestników szkoleń

    • 5,81/6

     5,81/6  ocena trenera

    • 94

     94 rewelacyjny wskaźnik poleceń NPS

    • 99,4%

     99,4% uczestników chętnych na kolejne szkolenie z Krzysztofem

    Podobne szkolenia

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    31-864 Kraków

    ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33