Zwrot z inwestycji

Wiele firm staje przed decyzją dotyczącą realizacji zaplanowanych inwestycji czy implementacji innowacyjnych rozwiązań. Praktycznie w każdym przypadku, gdzie kwota stanowi istotny wydatek dla firmy niezbędne jest uzasadnienie zasadności planowanego zakupu w celu uzyskania zgody zarządu, rady nadzorczej czy właściciela. Podobna procedura obowiązuje przy wdrożeniu rozwiązań analitycznych Business Intelligence. Bardzo często głównym przedmiotem zainteresowania są tylko koszty początkowe, a pomijane są wymierne korzyści płynące z zastosowania zaimplementowanych rozwiązań. Doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach zapomina się o potrzebach biznesowych, które stanowiły podstawę zainteresowania produktem, którym są nowoczesne narzędzia analityczne.

Podczas wielu spotkań firmy skupiają się na szczegółach takich jak integracja danych, rodzaje sprzętu bazodanowego, czy wygląd formatek narzędzia raportowego. Takie czynniki bardzo często decydują o wyborze danego rozwiązania, co w późniejszych krokach projektu uświadamia klienta o niewłaściwym podejściu. W konsekwencji, po wielu miesiącach realizowania projektu, trudno jest tak naprawdę ocenić mierzalne korzyści finansowe i stopień osiągnięcia zamierzonych efektów biznesowych.

Zwrot z inwestycji w Business Intelligence na przykładzie Mennicy Metali Szlachetnych

POBIERZ ZA DARMO

Cel liczenia ROI

Decydując się na inwestycję w narzędzia analityczne firmy nie mają pewności czy będzie ona trafna i opłacalna. Analiza ROI (Return On Investment) pokazuje, że prawidłowe rozpoznanie potrzeb biznesowych oraz ich odpowiednie pokrycie w postaci wiedzy biznesowej i technologii, takiej jak narzędzia analityczne, przekłada się na oczekiwane rezultaty. 

W wielu projektach inwestycyjnych, takich jak otwarcie oddziału czy zakup nieruchomości, dokonuje się analizy zyskowności takiego przedsięwzięcia.

Dlaczego więc nie wykonać jej dla rozwiązania Business Intelligence?

Przed uruchomieniem projektu wdrożenia nowego rozwiązania analitycznego warto określić kilka kluczowych czynników, które będą brane pod uwagę przy wyliczaniu korzyści zarówno trudno mierzalnych (opisowych), jak i tych, których wartość możemy oszacować.

W ramach realizowanych projektów każdorazowo powinny być określane:

 • kluczowe obszary, w których wdrożenie innowacyjnego rozwiązania analitycznego przyniesie największe korzyści,
 • parametry czasowe i liczbowe, za których pomocą mierzone są uzyskane efekty np. skrócenie czasu prowadzenia analiz księgowych, planistycznych, odchyleń,
 • opisowe korzyści planowanego efektu powdrożeniowego, takie jak poprawa analizowanych obszarów analitycznych uzupełniona o nowe możliwości prezentowania danych,
 • pozyskane, wcześniej niedostępne lub ukryte informacje biznesowe, które usprawniają proces decyzyjny na wielu poziomach prowadzonej działalności,
 • automatyzacja planowania i prognozowania np. sprzedaży,
 • badanie trendów, preferencji klientów,
 • optymalizacja kosztów dotyczących materiałów bezpośrednich i pomocniczych,
 • optymalizacja zapasów,
 • analizowanie wykorzystania czasu pracy,
 • skorygowanie procesów poprzez dostępną analizę odchyleń na wielu poziomach,
 • zapobieganie niepożądanym zdarzeniom poprzez system wczesnego ostrzegania,
 • usprawnienie windykacji poprzez monitoring płatności,
 • automatyzacja procesów budżetowania i alokacji kosztów
 • wymierne korzyści – ile przedsiębiorstwo zyskało na wdrożeniu, po jakim czasie inwestycja się zwróciła
 • oraz wiele innych, które wynikają ze specyfiki analizowanego przedsiębiorstwa.

Dzięki takim informacjom zarządzający firmą są w stanie racjonalnie podjąć decyzję o uruchomieniu projektu i objąć nim obszary, w których się to najbardziej opłaca. Określenie potrzeb informacyjnych występujących w zakresie podejmowania decyzji bieżących i długofalowych pozwala nie tylko na określenie oczekiwań, czy występujących braków, ale również na pozyskanie świadomości o przyszłych działaniach możliwych przy wykorzystaniu informacji, jaką przynoszą nowoczesne rozwiązania analityczne.  W wyniku prowadzonej gruntownej analizy zyskujemy także kluczową wiedzę, które decyzje podejmujemy w oparciu o informacje, a które jedynie o intuicję. Należy podkreślić, że głównym celem przystąpienia do inwestycji jest pozyskanie informacji biznesowych wspierających realizację celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa.

Wymierne korzyści

Obliczanie zwrotu z inwestycji w projekcie Business Intelligence jest jednym ze sposobów pomiaru korzyści dla przedsiębiorstwa. Najważniejszym elementem na drodze przekonania rady nadzorczej lub innych wyznaczonych organów do projektu BI jest przedstawienie rzetelnej analizy korzyści z takiej inwestycji i zapewnienie o jej zwrocie w przyszłości.

Posiadając wiarygodną informację, jaką jest analiza ROI, dysponujemy pełnym i profesjonalnym dokumentem potwierdzającym zasadność wdrożenia narzędzi Business Intelligence.

Należy pamiętać, że odkładanie podjęcia decyzji o realizacji projektu analitycznego Business Intelligence wiąże się z kosztem utraconych możliwości. Dlatego też warto jak najszybciej przemyśleć, jakie korzyści można zyskać dzięki wdrożeniu i w rezultacie podjąć racjonalną decyzję o rozwoju technologii analitycznych w przedsiębiorstwie.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza