Grupa produktowa Comarch EDI już wkrótce zostanie poszerzona o nowe rozwiązanie – centralny katalog produktów do wymiany danych o produktach zastępujący ich ręczną dystrybucję do partnerów. Jest to rozwiązanie klasy Master Data Management, które pozwala na wprowadzanie ponad 100 atrybutów produktowych podzielonych na różne kategorie. Warto podkreślić, że poza danymi ogólnymi, dostępnymi dla wszystkich partnerów, aplikacja będzie pozwalała na definiowanie danych obowiązujących tylko dla wybranego partnera (np. cena).

- Szacuje się, że nawet 30% danych w katalogach produktów zawiera błędne bądź nieaktualne dane, których ręczna poprawa wymaga znacznych nakładów. Wartością dodaną naszego rozwiązania, poza posługiwaniem się jednolitymi danymi przez partnerów, jest integracja z platformą Comarch EDI, dzięki czemu dane wymieniane w pozostałych dokumentach biznesowych są na bieżąco weryfikowane. W rezultacie jakość danych, a przede wszystkim faktur, ulega znacznej poprawie – mówi Bartłomiej Wójtowicz, kierownik rozwoju produktów Comarch EDI.

Należy zaznaczyć, że w najbliższym czasie podawanie informacji o produktach będzie bardziej restrykcyjne. Od 13 grudnia 2014 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zamieszczania informacji na temat produktów żywnościowych (Rozp. PE Nr 1169/2011). Rozwiązania tej klasy pozwolą na optymalizację zarządzania danymi dzięki wersjonowaniu produktów oraz subskrypcji danych pozwalającej na bieżący dostęp do aktualnych danych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe, a my zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.